Restartování iPodu touch

Přečtěte si, jak vypnout a zase zapnout iPod touch.

Restartování iPodu touch

  1. Podržte horní tlačítko, dokud se nezobrazí vypínací posuvník.
  2. Přetáhněte posuvník a počkejte 30 sekund, dokud se zařízení nevypne.
  3. Zařízení znova zapnete tak, že podržíte horní tlačítko, dokud se nezobrazí logo Apple.

Když vaše iOS zařízení nereaguje nebo se nedá zapnout

Datum zveřejnění: