Restartování iPodu touch

Přečtěte si, jak vypnout a zase zapnout iPod touch.

Restartování iPodu touch

  1. Podržte horní tlačítko, dokud se nezobrazí vypínací posuvník.
  2. Přetáhněte posuvník a počkejte 30 sekund, dokud se zařízení nevypne.
  3. Zařízení znova zapnete tak, že podržíte horní tlačítko, dokud se nezobrazí logo Apple.

Nedaří se vám zařízení restartovat?

Datum zveřejnění: