Používání Sad na Macu

Sady automaticky uspořádají plochu, takže se na ní snadno vyznáte a najdete přesně to, co hledáte.

macOS Mojave zavádí Sady, které uspořádají soubory na ploše do sad seskupených podle kategorií a plocha zůstane přehledná, i když uložíte nové soubory. Díky Sadám je nepřehledná plocha minulostí.

Zapnutí Sad

Na řádku nabídek Finderu vyberte Zobrazit > Používat sady. Nebo s podrženou klávesou Ctrl klikněte (klikněte pravým tlačítkem) kdekoli na ploše a pak z nabídky zkratek vyberte Použít sady.

Každý soubor je teď součástí sady, pokud se nejedná o jediný soubor svého druhu na ploše. Složky se zobrazují hned pod sadami.

Změna seskupení sad

Ve výchozím nastavení jsou sady seskupené podle druhu, například obrázky, soubory PDF, prezentace, snímky obrazovky a další.

Pokud chcete sady seskupit podle data změny, značek nebo jiných kategorií, na řádku nabídek vyberte Zobrazit > Seskupit sady podle. Nebo s podrženou klávesou Ctrl klikněte na plochu a z nabídky zkratek vyberte Seskupit sady podle. 

  

 

Otevřená sada zobrazující šipku dolů na sadě a obsah sady zobrazený jako samostatné ikony na ploše

Práce se sadami

Pokud chcete sadu otevřít nebo zavřít, jednou na ni klikněte. Když je sada otevřená, její soubory se zobrazují na ploše a ikona sady se změní na složku se šipkou.

Pokud chcete zobrazit položky sady bez jejího otevření:

  1. Najeďte ukazatelem na sadu.
  2. Potáhněte posunutím doleva nebo doprava pomocí trackpadu nebo myši. Při potažení se ikona a název sady mění podle jednotlivých souborů v sadě.
  3. Když najdete požadovaný soubor, dvojitým kliknutím ho otevřete.

Sady také usnadňují provádění akcí s každou položkou v sadě. Stačí s podrženou klávesou Ctrl kliknout na sadu a vybrat z nabídky zkratek akci jako Přejmenovat, Komprimovat, Sdílet nebo některou z dostupných Rychlých akcí.

  

Další informace

Dalším druhem sady jsou zástupci složek v Docku, které můžete používat spolu se sadami na ploše.  

Datum zveřejnění: