Jak se na Macu připojit pomocí Sdílení souborů

Přečtěte si, jak se pomocí Sdílení souborů můžete připojit k jiným Macům, počítačům s Windows nebo souborovým serverům.

Sdílení souborů

Sdílení souborů na Macu povolíte na panelu Sdílení v Předvolbách systému výběrem volby Sdílení souborů. Počítače s Windows i Macy potom váš počítač uvidí v místní síti. 

Když se z Macu s OS X Mavericks nebo OS X Yosemite připojíte k jinému počítači pomocí Sdílení souborů, váš Mac se automaticky pokusí komunikovat prostřednictvím protokolu SMB (Service Message Block). Pokud protokol SMB není k dispozici, zkusí se připojit pomocí protokolu AFP (Apple File Protocol).

K Macu nebo počítači s Windows, který ve vaší místní síti sdílí soubory, se můžete připojit z části Sdílené v kterémkoli okně Finderu.

K místním sdíleným položkám se dostanete i v oknech a nabídkách Otevřít a Uložit.

Pokud se chcete připojit přímo k souborovému serveru, použijte ve Finderu příkaz Připojit k serveru. Vyberte Otevřít > Připojit k a zadejte adresu URL, IP adresu nebo doménový název.

Zadáním celé adresy URL se můžete pokusit vynutit konkrétní protokol (například SMB nebo AFP). Pokud cílový server tento protokol podporuje, měla by adresa URL fungovat.

    smb://ServerName/ShareName
    afp://DOMAIN;User@ServerName/ShareName

 

Pokročilé možnosti

Pokud chcete omezit protokoly, jimiž se k vašemu Macu dá pomocí Sdílení souborů připojit, klikněte na panelu Sdílení na tlačítko Volby. Potom můžete vybrat, které protokoly má váš Mac používat. OS X Mavericks a novější systémy mají ve výchozím nastavení automaticky zapnuté protokoly SMB a AFP, což zajišťuje kompatibilitu s Windows, Macy s OS X Mavericks a Yosemite i Macy se staršími verzemi OS X.

Tipy

  • Při psaní adresy URL musíte zadat název sdíleného disku, svazku nebo adresáře, ke kterému se chcete připojit (název sdílené položky). Počítač vás k tom sám nevyzve.
  • V názvu sdílené položky se při připojování nesmějí psát mezery. Místo mezer v názvu sdílené položky zadejte %20.
  • Při řešení potíží s připojením můžete zkusit ping na IP adresu druhého počítače pomocí Síťové utility. Úspěšný ping ověří TCP/IP připojení mezi oběma počítači. Je to důležitý první krok řešení problému, když při pokusu o připojení server nereaguje nebo dojde k vypršení časového limitu. SMB připojení z Macu totiž vyžaduje spojení TCP/IP.  Úspěšný ping ale ještě neznamená, že připojení SMB je dostupné a funkční i z druhého počítače směrem k vám.
  • Informace o nastavení sdílení souborů na počítači s Microsoft Windows najdete v podpůrných zdrojích společnosti Microsoft. Mezi ně patří soubory nápovědy nainstalované v PC a online znalostní databáze společnosti Microsoft.
  • Při řešení problému s připojením ke službě SMB použijte Konzolu ze složky Utility. Protokoly konzoly můžou zkušenějším uživatelům pomoct v odhalení problému. Některé soubory protokolu se můžou objevit jen tehdy, když jste přihlášeni jako správce.
  • Pokud se přes protokol SMB připojujete k počítači s Windows, zkontrolujte, jestli firewall neblokuje TCP porty 137, 138, 139 a 445. Po vyzkoušení výše uvedených kroků můžete provést pokročilé řešení problémů kontrolou položek Protokolu událostí cílového počítače se službou Windows SMB (pokud k němu máte přístup) nebo příslušných protokolů Konzole na vašem Macu.
  • Pokud se připojujete k Windows XP, ujistěte se, že připojení nebrání nastavení systémového firewallu na počítači s Windows. SMB používá porty 137, 138, 139 a 445. Tyto porty by na počítači s Windows XP měly být otevřené. Může to vyžadovat zásah do konfigurace firewallu ve Windows XP.
  • Mac používá SMB jedině přes protokol TCP/IP, nikoli přes protokol NetBEUI.
  • V některých situacích může být nutné požádat správce sítě, aby vašemu Macu udělil přístup k SMB zdroji nebo ke konfiguraci hostitelské sítě.
  • Další informace o připojení ke starším službám AFP

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: