Tisk z Macu

Jak tisknout obrázky a další dokumenty na připojené tiskárně.

Jak vytisknout dokument

 1. Otevřete položku, kterou chcete vytisknout.
 2. V nabídce Soubor vyberte Tisk nebo stiskněte zkratku Command (⌘)-P.
  Dialogové okno Tisknout
 3. V místní nabídce Tiskárna zvolte požadovanou tiskárnu.
  Možná budete muset chvíli počkat, než se tiskárna objeví. Pokud se neobjeví, přečtěte si nápovědu k řešení problémů s tiskárnami.
 4. Podle potřeby změňte všechna požadovaná nastavení. Tato nastavení závisí na vaší tiskárně a aplikaci, z které tisknete. Třeba volby, jako jsou černobílý tisk, oboustranný tisk a tisk na různé velikosti papíru nebo média, se může u každé tiskárny a aplikace lišit. Klikněte na Zobrazit podrobnosti nebo Skrýt podrobnosti, pokud chcete další volby zobrazit nebo skrýt. 
 5. Kliknutím na Tisk odešlete tiskovou úlohu do tiskové fronty.

Jak pracovat s tiskovými úlohami

Po kliknutí na Tisknout se tisková úloha zařadí do tiskové fronty, která úlohu automaticky pošle na tiskárnu. Otevření tiskové fronty:

 • Klikněte na ikonu tiskárny v Docku. Ikona tiskárny se zobrazí, když tisková fronta obsahuje nějaké úlohy.
 • Nebo přejděte do nabídky Apple > Předvolby systému a poté klikněte na Tiskárny a skenery. Vyberte požadovanou tiskárnu v seznamu a klikněte na Otevřít tiskovou frontu.

Tisková fronta

Z tiskové fronty můžete provést následující akce:

 • Podívat se na stavové zprávy o tiskárně, například „Tiskárna není připojena“.
 • Podívat se na probíhající úlohy, čekající úlohy nebo nezpracované úlohy, které se nepodařilo vytisknout kvůli problému s tiskárnou nebo jejím připojením.
 • Pozastavit úlohy, pokračovat v jejich zpracování nebo je smazat.
 • Zobrazit nastavení a další informace o tiskárně, například její název nebo hladiny spotřebních materiálů.
 • Dvojitým kliknutím nebo výběrem a stisknutím mezerníku zobrazit náhled dokumentu.

Další informace

Další informace zobrazíte kliknutím na otazník v okně Tisknout nebo v předvolbách Tiskárny a skenery.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: