Základy práce s Macem: V Docku jsou umístěny vaše oblíbené aplikace, dokumenty a další položky

Dock je praktické místo pro přístup k nejpoužívanějším aplikacím.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Používání Docku

Dock je pruh ikon ve spodní nebo boční části obrazovky. Zajišťuje snadný přístup ke spoustě aplikací, které se dodávají s vaším Macem (například Mail, SafariZprávy). Do Docku také můžete přidávat své vlastní aplikace, dokumenty a složky.

Obrázek Docku

Pokud chcete v Docku použít nějakou položku, klikněte na její ikonu. Pokud chcete poslouchat nějakou hudbu, klikněte na ikonu iTunes (ikona s notami) a spusťte iTunes. Chcete-li zkontrolovat e-mail, klikněte na ikonu Mail (vypadá jako poštovní známka).

Když je aplikace otevřená, v Docku se pod její ikonou zobrazuje světlá pomlčka. Pokud chcete libovolnou běžící aplikaci nastavit jako aktivní, klikněte na její ikonu v Docku. 

Uspořádání Docku

Na levé straně Docku jsou umístěny aplikace. Složky, dokumenty a minimalizovaná okna jsou na pravé straně Docku. Pokud se na Dock podíváte zblízka, uvidíte svislou dělicí linku, která tyto dvě strany odděluje.

Ikona koše v Docku

Pokud chcete změnit umístění, kde se ikona v Docku zobrazuje, jednoduše ji v něm přetáhněte na jiné místo. Koš a Finder jsou speciální položky, takže jsou na obou koncích Docku stále přítomné.

Přidávání a odebírání položek Docku

Pokud chcete do Docku přidat nějakou aplikaci, klikněte v něm na ikonu Launchpadu. Pak ikonu aplikace přetáhněte z Launchpadu do Docku. Ikony v Docku se odsunou na stranu, aby udělaly místo pro novou položku. Pokud do Docku chcete přidat nějaký soubor nebo složku, přetáhněte do něj jednoduše příslušnou ikonu z libovolného okna Finderu (nebo z plochy).

Pokud chcete z Docku nějakou položku odebrat, vytáhněte její ikonu z Docku do vzdálenosti nejméně 2,5 cm a několik sekund počkejte. Pak ikonu pusťte a ona zmizí v obláčku kouře. 

Vytažení ikony z Docku

Odebráním položky z Docku nedojde k jejímu trvalému odebrání z počítače. Pokud chcete tuto položku do Docku vrátit, vyhledejte příslušnou aplikaci, soubor nebo složku ve Finderu nebo Launchpadu a přetáhněte ji zpět do Docku.

Další informace

Chcete-li získat další informace o Docku, klikněte na níže uvedené téma. Můžete také vyhledat slovo „Dock“ v nabídce Nápověda v horní části obrazovky. 

Minimalizace oken

Pokud minimalizujete nějaké okno (kliknutím na kulaté žluté tlačítko v levém horním rohu libovolného okna), minimalizuje se toto okno dolů do Docku. Tam čeká, dokud ho kliknutím na jeho ikonu opět nevyvoláte.

 

Sady

Můžete také zvolit, jak se v Docku budou zobrazovat složky. Můžete si je zobrazit jako ikonu složky nebo jako sadu.

Sada v docku

Když v Docku kliknete na sadu, zobrazí se obsah složky jako vějíř nebo mřížka. Další informace o sadách najdete zde.

 

Koš

Dock obsahuje Koš (jeho ikona vypadá jako odpadkový koš). Dokumentů, které už nepotřebujete, se zbavíte tak, že je přetáhnete do Koše. 

Když přetáhnete nějaké položky do koše, nedojde k jejich úplnému odstranění. Kliknutím na ikonu Koš v Docku si zobrazíte její obsah. Když jste připraveni složky nebo soubory, které jste přetáhli do koše, odstranit trvale, klikněte na ikonu Koš, podržte ji a zvolte Vysypat koš.

Ikona koše v Docku

Když na Koš přetáhnete nějaký disk nebo připojený svazek, změní se na ikonu vysunutí, čímž vás informuje, že tato akce danou položku vysune nebo odebere, a ne že by ji smazala nebo odstranila. 

Ikona vysunutí v docku

 

Když Dock není vidět

Dock lze také nastavit tak, že dokud ho nepotřebujete, není viditelný. Pokud Dock nevidíte, zkuste přesunout kurzor myši do spodní části obrazovky a zkuste, jestli se nezobrazí. Chcete-li skrývání Docku zapnout nebo vypnout, v nabídce Apple () zvolte Dock > Zapnout skrývání nebo Vypnout skrývání.

 

Datum zveřejnění: