Разрешете JavaScript в браузъра, за да изпратите тази информация.
Промяната на тази контрола ще презареди тази страница
iPhone 6 Plus

Програма за подмяна на iSight камера за iPhone 6 Plus

Apple установи, че в малък процент устройства iPhone 6 Plus камерата iSight има компонент, който може да откаже да работи, в следствие на което снимките ви ще изглеждат замъглени. Засегнатите устройства попадат в ограничен диапазон от серийни номера и са продадени предимно между септември 2014 г. и януари 2015 г.

Ако снимките, които iPhone 6 Plus заснема, са замъглени и устройството попада в диапазона от серийни номера, Apple ще замени безплатно iSight камерата на вашето устройство.

Камерата iSight се намира от задната страна на вашия телефон iPhone 6 Plus:

iSight камера на iPhone 6 Plus

Отговаряне на изискванията

Ако вашият iPhone 6 Plus работи правилно, но забелязвате в него описаните по-горе симптоми, използвайте функцията за проверка на серийния номер по-долу, за да проверите дали устройството отговаря на изискванията за тази програма. Програмата е приложима единствено за iPhone 6 Plus.

Valid Input Invalid Input

Серийният номер, който сте въвели, отговаря на изискванията за тази програма. Изберете една от опциите за сервизно обслужване по-долу.

Въведеният от вас сериен номер не отговаря на изискванията за тази програма поради някоя от следните причини:
- Не попада в диапазона от серийни номера на засегнати устройства.
- Архивите ни показват, че вашата камера iSight вече е била подменена.
- Архивите ни показват, че вече не отговаря на изискванията за безплатна подмяна по тази програма. Ако имате въпроси, свържете се с Apple.

За съжаление, имаше проблем с обработката на заявката. Опитайте пак след няколко минути.

Въведете серийния си номер.

Това не е валиден сериен номер на продукт на Apple. Въведете отново номера. В случай че все още се натъквате на проблеми, се свържете с нас.

За съжаление, имаше проблем с обработката на заявката. Опитайте пак след няколко минути.

Лесно е да намерите серийния номер на своя iPhone. Вижте как.

Процес на подмяна

Намерете участващ в програмата оторизиран сервиз на Apple за да подмените вашата iSight камера. Вашият iPhone ще бъде тестван, преди да бъде извършен какъвто и да е ремонт, за да се провери дали отговаря на изискванията за тази програма, както и дали работи правилно.

За да подготвите вашият iPhone 6 Plus за процеса на подмяна, архивирайте вашите данни в iTunes или iCloud.

Забележка: Ако вашият iPhone 6 Plus има щета, като например пукнат екран, която затруднява подмяната на камерата, проблемът трябва да бъде разрешен преди сервизното обслужване. В някои случаи може да се изисква плащане, свързано с ремонта.

Допълнителна информация

Apple има право да ограничи поправката до страната или региона на първоначалната покупка. За устройства iPhone 6 Plus, закупени в страни от Европейската икономическа зона (ЕИЗ), сервизното обслужване е достъпно в другите страни от ЕИЗ.

Тази международна програма на Apple не удължава покритието на стандартната гаранция на iPhone 6 Plus.

В обхвата на програмата попадат засегнати камери iSight на iPhone 6 Plus в продължение на 4 години след първата продажба на дребно на устройството.

Информацията е актуална към 06.09.2017 г.