Промяната на тази контрола ще презареди тази страница

Програма за смяна на AC адаптер за ел. щепсел за стена на Apple

Apple определи, че в много редки случаи двузъбите AC адаптери за ел. контакт на Apple, предназначени за употреба в континентална Европа, Австралия, Нова Зеландия, Корея, Аржентина и Бразилия, може да се счупят и да предизвикат риск от токов удар при допир. Тези адаптерите за ел. контакт бяха предоставяни от 2003 г. до 2015 г. с Mac и определени устройства с iOS и бяха включени в комплекта адаптери за пътуване на Apple.

Безопасността на клиентите винаги е от най-високо значение за Apple и ние решихме доброволно и безплатно да сменим засегнатите адаптери за ел. контакт с нов преработен адаптер. Призоваваме клиентите да сменят засегнатите части, използвайки процеса по-долу.

Забележка: Други адаптери за ел. щепсели за стена, включително тези създадени за Канада, Китай, Хонконг, Япония, Обединеното кралство и САЩ, както и USB захранващи адаптери на Apple, не са част от тази програма.

Идентифициране на вашия адаптер за ел. контакт

Сравнете вашия адаптер с изображенията по-долу. Засегнат адаптер за ел. щепсел за стена има 4 или 5 знака или няма знаци върху вътрешния слот, където се закрепя за захранващ адаптер на Apple. Преработените адаптери имат регионални кодове от 3 букви в слота (EUR, KOR, AUS, ARG или BRA).

Засегнат
Детайл на засегнат адаптер
Обновен
Детайл на преработен адаптер
Типове зъби на засегнат адаптер
Европейски адаптер Корейски адаптер Австралийски/аржентински адаптер Бразилски адаптер
Закръглени, тънки щифтове,
леко наклонени навътре
Закръглени, дебели щифтове Плоски, ъгловати щифтове Закръглени, тънки щифтове
Континентална Европа Корея Австралия
Нова Зеландия
Аржентина
Бразилия

Забележка: Изброените страни и региони са някои примери за местоположения, в които се поддържа даденият адаптер. Адаптерите могат да се употребяват и в други страни.

Процес на подмяна

Сменете вашия адаптер(и) при местния оторизиран доставчик на услуги на Apple. Ще трябва да потвърдим серийния номер на вашия Mac, iPad, iPhone или iPod като част от процеса на подмяна, така че предварително намерете вашия сериен номер. Намирането на серийния номер на вашето устройство е лесно.

Клиенти, закупили комплект адаптери за пътуване, трябва да използват опцията по-горе, за да сменят засегнатите си части.

Допълнителна информация

Тази програма не засяга вашите законови или гаранционни права.

Ако смятате, че сте платили за подмяна поради този проблем, се свържете с Apple за връщане на парите.

Научете повече за използването на захранващи адаптери, кабели и адаптери за ел. контакт на Apple с продукти на Apple.

Информация към 05.02.2016 г.