Безплатна поддръжка

 

Какво представлява безплатната поддръжка?

Безплатната поддръжка за хардуера предоставя поддръжка по телефона относно базова настройка, инсталация, сглобяване и свързване. За повече информация прегледайте материалите за поддръжка, предоставени с продукта на Apple.

Безплатната поддръжка за софтуера предоставя поддръжка по телефона относно инсталация, стартиране или преинсталиране (без възстановяване на данни), в случай че хардуерната конфигурация отговаря на минималните системни изисквания за софтуера. За повече информация прегледайте материалите за поддръжка, предоставени с продукта на Apple.

Колко безплатна поддръжка мога да получа?

Повечето софтуерни и хардуерни продукти на Apple се предоставят с неограничен брой случаи за безплатна поддръжка в рамките на първите 90 дни от получаването на продукта или повече, ако това се изисква от приложимото законодателство. За повече информация прегледайте материалите за поддръжка, предоставени с продукта на Apple.

Доставчикът ви на безжични услуги си партнира с Apple за предоставяне на техническа поддръжка за вашия iPhone. Свържете се с доставчика на безжични услуги, от който сте закупили своя iPhone, за допълнителна информация.

Какво е определението на Apple за „случай за поддръжка“?

Apple определя понятието „случай за поддръжка“ като специфичен и отделен проблем, който може да се разреши чрез изолиране на първопричината до един източник. Apple по свое усмотрение ще определи кое събитие представлява случай за поддръжка. Даден случай за поддръжка е разрешен, когато клиентът получи едно от следните:

  • Информация, която предоставя решение на проблема
  • Информация относно придобиването на софтуерно решение за справяне с проблема
  • Уведомление, че проблемът е причинен от позната, но неразрешена причина, или от несъвместимост с поддържания продукт
  • Информация, която определя проблема като разрешен чрез надграждане до по-нова версия на поддържания продукт
  • Уведомление, че проблемът е определен като неизправност в хардуера 
  • Информация, която изолира проблема до продукт на трета страна, който не се поддържа от Apple