Поддръжка за достъпност

Устройствата на Apple се предоставят с мощни функции за достъпност, които ви помагат да правите повече. Изберете своя продукт по-долу, за да научите повече и да получите помощ за функциите за достъпност.

Представени теми

Ресурси