Промяната на тази контрола ще презареди тази страница
ноутбуци Mac

Програма за ремонт на клавиатура за MacBook, MacBook Air и MacBook Pro

Apple установи, че малък процент от клавиатурите в определени модели MacBook, MacBook Air и MacBook Pro могат да проявят едно или повече от следните поведения:

 • Букви или знаци се повтарят неочаквано
 • Букви или знаци не се появяват
 • Един или повече клавиши са „оставащи“ или не винаги реагират по един и същи начин

Вашите отговарящи на изискванията клавиатури на MacBook, MacBook Air и MacBook Pro ще бъдат обслужени от Apple или оторизиран сервиз на Apple безплатно. Видът обслужване ще бъде определен след проверка на клавиатурата и може да включва замяната на един или повече клавиши или на цялата клавиатура.

Модели, които отговарят на изискванията

За да идентифицирате модела на своя компютър и да проверите дали отговаря на изискванията за тази програма, изберете менюто на Apple () > About This Mac (Относно този компютър Mac). Моделите, които отговарят на изискванията, са изброени отдолу.

 • MacBook (с Retina дисплей, 12-инчов, от началото на 2015 г.)
 • MacBook (с Retina дисплей, 12-инчов, от началото на 2016 г.)
 • MacBook (с Retina дисплей, 12-инчов, 2017 г.)
 • MacBook Air (Retina, 13-инчов, 2018 г.)
 • MacBook Air (Retina, 13-инчов, 2019 г.)
 • MacBook Pro (13­инчов, 2016 г., два порта Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (13­инчов, 2017 г., два порта Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (13-инчов, 2019 г., два порта Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (13­инчов, 2016 г., четири порта Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (13­инчов, 2017 г., четири порта Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (15-инчов, 2016 г.)
 • MacBook Pro (15-инчов, 2017 г.)
 • MacBook Pro (13-инчов, 2018 г., четири порта Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (15-инчов, 2018 г.)
 • MacBook Pro (13-инчов, 2019 г., четири порта Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (15-инчов, 2019 г.)

Забележка: Няма други модели ноутбуци Mac, които да са част от тази програма.

Процес за сервизно обслужване

Открийте оторизиран сервиз на Apple, за да получите обслужване за своята клавиатура. Вашият MacBook, MacBook Air или MacBook Pro ще бъде тестван, преди да бъде извършено каквото и да е сервизно обслужване, за да се провери дали отговаря на изискванията за тази програма.

Видът обслужване ще бъде определен след проверка на клавиатурата и може да включва замяната на един или повече клавиши или на цялата клавиатура. Времето за изпълнението на обслужването може да варира според вида обслужване и наличието на резервни части.

Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна помощ, се свържете с поддръжката на Apple.

За да подготвите своето устройство за сервизно обслужване, архивирайте своите данни.

Забележка: Ако вашият MacBook, MacBook Air или MacBook Pro има някаква повреда, която възпрепятства обслужването, ще се наложи първо тя да бъде отстранена. В някои случаи може да се изисква плащане, свързано с ремонта.

Допълнителна информация

Тази международна програма на Apple не удължава стандартната гаранция на вашия ноутбук Mac.

Ако считате, че вашият ноутбук Mac е засегнат от този проблем, и сте заплатили за поправка на клавиатурата, можете да се свържете с Apple за възстановяване на средствата.

В обхвата на програмата попадат отговарящи на изискванията модели MacBook, MacBook Air и MacBook Pro в продължение на 4 години след първата продажба на дребно на устройството.

Информацията е актуална към 09.07.2019 г.