Архивиране на вашия Mac

Архивиране с Time Machine

Автоматично архивирайте всичките си файлове с функцията Time Machine, вградена във вашия Mac.

Съхраняване на файлове в iCloud

Използвайте iCloud Drive за съхраняване и споделяне на файлове и научете как да осъществявате достъп до тях на всичките си устройства.

Възстановяване на Mac от архивно копие

Използвайте архивно копие, за да възстановите файловете си дори след като оригиналните файлове са били изтрити от вашия Mac.

Подгответе своя Mac за сервиз

За да защитите вашата информация и да спестите време, изпълнете тези стъпки, преди да получите обслужване за вашия Mac.

Проверете капацитета на мястото за съхранение

Вижте колко място за съхранение се използва на вашия Mac, както и колко място има останало.

Освобождаване на място за съхранение на вашия Mac

Използвайте вградените инструменти на вашия Mac, за да оптимизирате мястото за съхранение или за да съхранявате файлове в iCloud.

Изтриване или форматиране на устройството за съхранение

Използвайте Disk Utility, ако се налага да изтриете или форматирате дадено устройство за съхранение.

Общности на Apple

Намирайте отговори, задавайте въпроси и се свързвайте с други потребители на устройства на Apple.

Получаване на поддръжка

Можем да ви помогнем да намерите най-добрите опции за поддръжка.