Архивиране на вашия Mac

От колко място се нуждая, за да архивирам?

За да видите размера на определен файл или папка, щракнете върху него веднъж и след това натиснете Command-I. За да видите информацията относно мястото за съхранение във вашия Mac, щракнете върху менюто на Apple в горната лява част на екрана. Изберете About This Mac (Относно този Mac) и щракнете върху раздела Storage (Съхранение). За архивиране с Time Machine ще е добре да използвате устройство, което разполага с поне два пъти повече място за съхранение от вашия Mac.