Архивирайте вашия Mac

Архивирането на вашия Mac е лесно и важно. Препоръчително е за всеки.

Автоматично създаване на архивни копия

Вашият Mac се предлага със софтуер за по-лесно архивиране. Просто включете Time Machine и свържете външно устройство. Time Machine автоматично архивира всичко, така че можете да възстановите отделни файлове или цялата си система от архивните копия.

Други методи за архивиране

От колко място се нуждая, за да архивирам?

За да видите размера на определен файл или папка, щракнете върху него веднъж и след това натиснете Command-I. За да видите информацията за съхранение за вашия Mac, щракнете върху менюто на Apple в горната лява част на вашия екран. Изберете About This Mac (Относно този Mac) и щракнете върху раздела Storage (Съхранение). За архивиране с Time Machine ще е добре да използвате устройство, което разполага с поне два пъти повече място за съхранение от вашия Mac.

Свързани теми

Общност на macOS

Връзка с отдела за поддръжка на Apple

Помощ за архивиране на Mac

Получете помощ чрез чат, по телефон или имейл. Можете също така да направите заявка за ремонт или да си насрочите среща в Genius Bar.