Промяната на тази контрола ще презареди тази страница

Програма за сервизно обслужване на iPhone 12 и iPhone 12 Pro за проблеми от типа „Няма звук“

Apple установи, че много малък процент от устройствата iPhone 12 и iPhone 12 Pro е възможно да имат проблеми със звука поради неизправен компонент на модула на приемника. Засегнатите устройства са произведени между октомври 2020 г. и април 2021 г.

Ако вашият iPhone 12 или iPhone 12 Pro не издава звук от приемника, когато осъществявате или получавате обаждания, той може да отговаря на условията за сервизно обслужване.

Apple или оторизиран сервиз на Apple ще ремонтира отговарящите на условията устройства безплатно.

Моделите iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max не са част от тази програма.

Процес за сервизно обслужване

Открийте оторизиран сервиз на Apple за сервизно обслужване на iPhone 12 или iPhone 12 Pro. Вашият iPhone ще бъде прегледан, преди да бъде извършено каквото и да е сервизно обслужване, за да се провери дали отговаря на изискванията за тази програма.

Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна помощ, се свържете с поддръжката на Apple.

Преди сервизно обслужване архивирайте своя iPhone в iCloud или на вашия компютър. Научете повече за подготовката на iPhone за сервизно обслужване.

Ако вашият iPhone 12 или iPhone 12 Pro има някаква повреда, която възпрепятства ремонта, като например напукване на екрана, повредата ще трябва да бъде отстранена преди сервизното обслужване. В някои случаи може да се изисква плащане, свързано с допълнителния ремонт.

Допълнителна информация

Apple има право да ограничи ремонта до страната или региона на първоначалната покупка. За устройства iPhone 12 или iPhone 12 Pro, закупени в страни от Европейската икономическа зона (ЕИЗ), сервизно обслужване е достъпно и в другите страни членки от ЕИЗ.

Тази международна програма на Apple не удължава стандартното гаранционно покритие на iPhone 12 или iPhone 12 Pro.

Програмата покрива засегнати устройства iPhone 12 или iPhone 12 Pro за период от 3 години след първата продажба на дребно на устройството.

Информацията е актуална към 19.08.2022 г.