Подготовка на вашия iPhone, iPad или iPod touch за обслужване

За да защитите вашата информация и да спестите време, следвайте тези стъпки, преди да получите обслужване за вашето устройство.

Преди да донесете устройството си

Следвайте тези стъпки, преди да предадете устройството си в Apple Store, на упълномощен сервиз или оператор на Apple. Ако не можете да включите устройството или то не реагира, опитайте да изпълните възможно най-много стъпки:

 1. Създайте резервно копие на iOS устройството си.
 2. Подгответе вашата парола за Apple ID. За някои ремонти може да е необходима паролата за Apple ID, за да можете да изтриете съдържание от устройството си и да изключите Find My iPhone (Намери моя iPhone).*
 3. Донесете квитанция за продажбa (ако е възможно), в случай че сервизът изисква доказателство за покупка.
 4. Носете устройството си и всички аксесоари, за които се нуждаете от помощ.
 5. Донесете идентификационен документ, например шофьорска книжка, паспорт или друго издадено от правителството удостоверение за самоличност.
 6. Ако все още не сте се го направили, обадете се, за да проверите дали е необходимо да запишете час, преди да отидете до съответното място за обслужване. Например насрочете резервация за Genius Bar, преди да отидете в Apple Store.

Преди да изпратите устройството си

Изпълнете тези стъпки, преди да изпратите устройството си за ремонт или подмяна. Ако не можете да включите устройството или то не реагира, опитайте да изпълните възможно най-много стъпки:

 1. Ако трябва да изпратите iPhone, който е сдвоен с Apple Watch, премахнете сдвояването на устройството си. Когато премахнете сдвояването, вашият iPhone ще създаде ново резервно копие на вашия Apple Watch. Можете да използвате резервното копие, за да възстановите вашия Apple Watch, когато iPhone се върне от сервиз.
 2. Създайте резервно копие на устройството си с iOS.
 3. Отворете Settings (Настройки) > Messages (Съобщения) и изключете iMessage.
 4. Отворете Settings (Настройки) > [вашето име] > Find My (Намиране на моето) [устройство], след което изключете Find My (Намиране на моето) [устройство], за да деактивирате функцията Activation Lock (Заключване на активирането). Въведете паролата си за Apple ID и докоснете Turn Off (Изключване).
 5. Изтрийте устройството си. Отидете в Settings (Настройки) > General (Общи) > Reset (Нулиране) > Erase All Content and Settings (Изтриване на цялото съдържание и настройки). Ако бъдете подканени, въведете своя код за достъп и парола за Apple ID. Ако не можете да изтриете устройството си, защото то не се включва или не реагира, можете да го изтриете от iCloud.com. Научете как.
 6. Извадете всички SIM карти, премахнете калъфа или протектора на екрана от устройството си и запазете кабела и зарядното устройство.

Сега вашето устройство е готово за изпращане. Ако сте уредили заявка за ремонт, трябва да сте получили инструкции за изпращане на устройството. Ако не сте получили инструкции или не сте задали заявка за ремонт, свържете се с отдела за поддръжка на Apple.

Нуждаете се от помощ?

Свържете се с отдела за поддръжка на Apple за повече информация.

*Ако не можете да изключите Find My iPhone (Намиране на моя iPhone), Apple може да не е в състояние да обслужва устройството. Прилагаме тази политика, за да предотвратим обслужването на вашето устройство от неупълномощени лица без ваше знание. Ако не си спомняте вашия Apple ID и парола, моля, отворете iForgot.

 

Дата на публикуване: