Промяната на тази контрола ще презареди тази страница

Програма за подмяна на европейски USB захранващ адаптер Apple 5W

Apple определи, че в някои редки случаи 5W захранващите USB адаптери (европейски стандарт) на Apple може да прегреят и да създадат риск за безопасността. Този адаптер беше предоставен с моделите iPhone 3GS, iPhone 4 и iPhone 4s, предлагани на пазара от октомври 2009 г. до септември 2012 г. в страните, изброени по-долу. Той също така беше наличен за продажба и като отделен аксесоар.

Безопасността на клиентите винаги е била основен приоритет за Apple и напълно самостоятелно решихме да подменим всеки засегнат от проблема захранващ адаптер с нов, обновен адаптер – напълно безплатно. Съветваме клиентите си възможно най-скоро да подменят всеки засегнат адаптер с нов, като следват процеса за подмяна по-долу.

Забележка: Други 5W захранващи USB адаптери на Apple не са част от тази програма.

Разпознаване на адаптера

Погледнете етикета между щифтовете на адаптера и го сравнете с очертаните в червено изображения по-долу. Засегнатите адаптери може да се разпознаят по номера на модела и по цвета на буквите „CE“.

На засегнатите адаптери ще видите „Model A1300“ и изцяло сиви букви „CE“. Ако вашият адаптер е от засегнатите, прекратете използването му и го подменете с нов. Докато получите новия адаптер, може да зареждате вашия iPhone, като го свържете с USB кабел към компютъра.

Обновените адаптери се отличават с надпис „Model A1400“ и с очертани в сиво букви „CE“. Вашият адаптер няма нужда от подмяна.

Засегнат адаптер
Данни за засегнатия адаптер
Обновен адаптер
Данни за новия адаптер

Процесът по подмяна

Донесете засегнатия(те) адаптер(и) в участващ в програмата оторизиран сервиз на Apple. Ще е необходимо да проверим серийния номер на вашия iPhone като част от процеса по подмяната, така че трябва също да носите и своя iPhone.

Засегнатите захранващи адаптери ще бъдат изхвърлени по безопасен за околната среда начин.

Открийте участващ в програмата доставчик:

  • Оторизиран сервиз на Apple – открийте такъв тук

Допълнителна информация

Ако смятате, че сте заплатили за нов адаптер в резултат на този проблем, свържете се с Apple и попитайте за възстановяване на средства.

Списък със страните

Информацията е актуална към 18.06.2014 г.