Språk

OS X: Tastatursnarveier

En tastatursnarvei er en måte å starte en funksjon i OS X på ved å trykke på en kombinasjon av taster på tastaturet.Lær mer om vanlige tastatursnarveier i OS X.

Bruke tastatursnarveier

Når du skal bruke en tastatursnarvei, trykker du på en spesialtast samtidig som en tegntast. Hvis du for eksempel trykker på Kommando-tasten (tasten med -symbol) og "c"-tasten, kopierer du det som er markert til utklippstavlen. Dette kalles også Kommando-C-tastatursnarveien. Du kan se tastene som er tilordnet mange snarveier ved å se i menyene i et program.

Det inngår en spesialtast i mange tastatursnarveier. En spesialtast endrer tolkingen av andre tastetrykk eller museklikk i OS X. Spesialtastene omfatter: Kommando, Skift, Tilvalg, Kontroll, Caps Lock og Fn-tasten. Disse tastene representeres av spesialsymboler når du ser dem i menyer og andre deler av OS X:

Kommando-tast
Kontroll-tast
Tilvalg-tast
Skift-tast
Låsetast
fn Funksjonstast

Når fn-tasten brukes sammen med den øverste raden med taster på tastaturet, får den tastene til å utføre en annen funksjon. For eksempel, hvis en tastatursnarvei er Kontroll-F2, trykker du på fn-Kontroll-Lysstyrke på tastaturet. Hvis du ser nærmere på Lysstyrke-tasten øverst på tastaturet, ser du et F2-symbol som angir at denne tasten fungrer som en funksjonstast (F2 eller funksjon 2) når du holder nede fn på tastaturet.

Hvis du bruker et tastatur fra andre enn Apple og som inkluderer en Windows-tast, fungerer Alt-tasten på samme måte som Tilvalg, og Windows-tasten er det samme som Kommando. Du kan endre måten disse tastene tolkes på fra Tastatur-panelet i Systemvalg

Oppstartssnarveier

Bruk disse tastkombinasjonene for å endre måten datamaskinen starter opp på. Trykk på og hold nede tasten eller kombinasjonen av taster umiddelbart etter at du starter Mac-maskinen, til den forventede funksjonen inntreffer eller vises. Eksempel: Trykk på og hold nede Tilvalg-tasten under oppstarten til Startup Manager vises.

Merk: Hvis du bruker et tastaturet som er produsert av andre enn Apple, har Alt-tasten vanligvis samme funksjon som Tilvalg-tasten. Hvis denne spesialtasten ikke ser ut til å virke, kan du prøve å bruke et Apple-tastatur i stedet.

Tilvalg eller Alt Vis alle oppstartsvolumer (Startup Manager)
Skift Start opp i sikkermodus
Venstre Skift Hindre automatisk pålogging
C Start fra oppstartbare medier (DVD, CD, USB-tommelstasjon)
T Start opp i måldiskmodus
N Start fra en NetBoot-tjener
X Fremtving OS X-oppstart (når det er tilgjengelige volumer uten OS X)
D Bruk Apple Hardware Test
Kommando-R Bruk OS X-gjenoppretting (OS X Lion eller nyere)
Kommando-V Start opp i verbose-modus
Kommando-S Start opp i enkeltbrukermodus
Kommando-Tilvalg-P-R Nullstill NVRAM / parameter-RAM
Hold nede Mat ut medium-tasten (⏏) eller F12-tasten, eller mus- eller styreflateknappen Mat ut plater

Snarveier for dvalemodus og avslutning 

Bruk disse tastkombinasjonene etter at Mac-maskinen har startet opp, for å sette den i dvalemodus, slå av eller omstarte den.

På/av-knapp Trykk for å slå på. Når den er slått på, trykker du på av/på-knappen for vekking eller dvale i OS X Mavericks.
Hold av/på-knappen nede i 1,5 sekund Vis omstart/dvale/avslutt-dialogruten i OS X Mavericks
Hold av/på-knappen nede i 5 sekunder Fremtving avslåing av Mac-maskinen
Kommando-Kontroll-av/på-knapp Fremtving omstart av Mac-maskinen
Kontroll-Mat ut medium (⏏) Vis dialogruten for omstart/dvalemodus/avslutt
Kommando-Tilvalg-Mat ut medium (⏏) Sett datamaskinen i dvalemodus
Kommando-Kontroll-Mat ut medium (⏏) Avslutt alle programmer (med mulighet til å lagre endringer i åpne dokumenter) og omstart datamaskinen
Kommando-Tilvalg-Kontroll-Mat ut medium (⏏) Avslutt alle programmer (med mulighet til å lagre endringer i åpne dokumenter) og avslutt datamaskinen
Skift-Kontroll-Mat ut medium (⏏) Sett alle skjermer i dvalemodus

Ta skjermbilder

Bruk disse snarveiene til å ta et bilde av det du ser på skjermen. Du kan også bruke Grab til å ta skjermbilder, en app som er plassert i Verktøy-mappen.

Kommando-Skift-3 Ta bilde av skjermen og arkiver bildet i en fil
Kommando-Skift-Kontroll-3 Ta bilde av skjermen og arkiver bildet på utklippstavlen
Kommando-Skift-4 Lagre en del av skjermbildet i en fil, eller trykk på mellomromstasten for å ta med bare et vindu
Kommando-Skift-Kontroll-4 Lagre en del av skjermbildet på utklippstavlen, eller trykk på mellomromstasten for å ta med bare et vindu

Program- og andre OS X-snarveier

Disse snarveiene fungerer i de fleste apper.

Kommando-mellomromstast Vis eller skjul Spotlight-søkefeltet
(hvis det brukes flere språk samtidig, kan denne snarveien i stedet rotere gjennom aktiverte skriptsystemer)
Kommando-Tilvalg-mellomrom Vis resultatvinduet for Spotlight-søk (kan rotere gjennom tastaturlayouter og inndatametoder i en prosedyre hvis flere språk er installert)
Kommando-tabulator Gå til det neste program på listen over åpne programmer som er brukt sist
Kommando-Skift-tabulator Flytt tilbake til forrige program på listen over åpne programmer (sortert etter siste bruk)
Skift-tabulator Naviger gjennom kontrollene i omvendt rekkefølge
Kontroll-tabulator Flytt fokus til neste gruppe av kontroller i en dialogrute eller neste tabell (når tabulatoren flytter til neste celle)
Skift-Kontroll-tabulator Flytt fokus til forrige gruppe av kontroller
Tilvalg-Mat ut medium (⏏) Mat ut fra sekundær optisk mediestasjon (hvis en slik er installert)
Kommando-F1 Slå "Like skjermer" på eller av i konfigurasjoner med flere skjermer
Kommando-F2 Slå måldiskmodus av / på
Kommando-F3 Vis skrivebord
Kommando-F5 Slå VoiceOver på eller av
Tilvalg-F1 eller Tilvalg-F2 Åpner "Skjermer"-systemvalg
Tilvalg-F3 eller Tilvalg-F4 Åpne Mission Control-valgene
Tilvalg-F10 eller -F11 eller -F12 Åpne Lyd-valgene
Skift-Kontroll-F6 Flytt fokus til forrige panel
Kontroll-F7 Overstyr nåværende tastaturtilgang i vinduer og dialogruter midlertidig
Kontroll-F8 Flytt til statusmenyene på statuslinjen
Kommando-aksent (`) Aktiver det neste åpne vinduet i det øverste programmet
Kommando-Skift-aksent (`) Aktiver det forrige åpne vinduet i det øverste programmet
Kommando-Tilvalg-aksent (`) Flytt fokus til vindusskuffen
Kommando-minus (–) Reduser størrelsen på det markerte objektet
Kommando-{ Venstrejuster en markering
Kommando-} Høyrejuster en markering
Kommando-| Sentrer en markering
Kommando-kolon (:) Vise Stavekontroll og grammatikk-vinduet
Kommando-semikolon (;) Finn ord i dokumentet som er stavet feil
Kommando-komma (,) Åpne valgvinduet for programmet som er øverst
Kommando-Tilvalg-Kontroll-komma (,) Reduser skjermkontrasten
Kommando-Tilvalg-Kontroll-punktum (.) Øk skjermkontrasten
Kommando-spørsmålstegn (?) Åpne programmets hjelp i Hjelpvisning
Kommando-Tilvalg-/ Slå fontutjevning på eller av
Kommando-Skift-= Øk størrelsen på det markerte objektet
Kommando-A Marker alle objekter i et dokument eller vindu, eller alle tegn i et tekstfelt
Kommando-B Uthev den markerte teksten eller slå uthevet skrift på og av
Kommando-C Kopier markerte data til utklippstavlen
Kommando-Skift-C Vis Farger-vinduet
Kommando-Tilvalg-C Kopier formateringsinnstillingene til det markerte objektet og arkiver dem på utklippstavlen
Kommando-Tilvalg-V Lim inn (bruk) formateringsinnstillingene fra utklippstavlen på det valgte objektet
Kommando-Tilvalg-D Vis eller skjul Dokk
Kommando-Kontroll-D Vis definisjonen av det valgte ordet
Kommando-D Velger Skrivebord-mappen i Åpne- og Lagre-dialogruter, eller velger Ikke lagre i dialogruter som har en Ikke lagre-knapp
Kommando-Delete Velger Ikke arkiver i dialoger som inneholder en Slett- eller Ikke arkiver-knapp
Kommando-E Bruk markeringen til et søk
Kommando-F Åpne et Finn-vindu
Kommando-Tilvalg-F Flytt til søkefeltkontrollen
Kommando-G Finn neste forekomst av markeringen
Kommando-Skift-G Finn forrige forekomst av markeringen
Kommando-H Skjul vinduene til det aktive programmet
Kommando-Tilvalg-H Skjul vinduene til alle aktive programmer
Kommando-I Kursiver den markerte teksten, eller slå kursivert tekst på eller av
Kommando-Tilvalg-I Vis et inspektørvindu
Kommando-M Minimer det aktive vinduet til Dock
Kommando-Tilvalg-M Minimer alle vinduer i det aktive programmet til Dock
Kommando-N Lag et nytt dokument i det øverste programmet
Kommando-O Vis en dialogrute for å velge et dokument som skal åpnes i det øverste programmet
Kommando-P Vis dialogruten Skriv ut
Kommando-Skift-P Vis en dialogrute for angivelse av dokumentparametere (Utskriftsformat)
Kommando-Q Avslutt det øverste programmet
Kommando-S Lagre det aktive dokumentet
Kommando-Skift-S Vis Arkiver som-dialogruten, eller dupliser gjeldende dokument
Kommando-T Vis Font-vinduet
Kommando-Tilvalg-T Vis eller skjul verktøylinjen
Kommando-U Understrek den markerte teksten eller slå understreking på eller av
Kommando-V Lim inn utklippstavlens innhold ved innsettingspunktet
Kommando-Tilvalg-V Bruk stilen til et objekt på det markerte objektet (Lim inn stil)
Kommando-Skift-Tilvalg-V Bruk stilen til teksten rundt på det innsatte objektet (Lim inn og tilpass til stil)
Kommando-Kontroll-V Bruk formateringsinnstillinger på det markerte objektet (Lim inn linjal)
Kommando-W Lukk det øverste vinduet
Kommando-Skift-W Lukk en fil og tilknyttede vinduer
Kommando-Tilvalg-W Lukk alle vinduer i programmet uten å avslutte det
Kommando-X Fjern markeringen og lagre den på utklippstavlen
Kommando-Z Angre forrige kommando (i noen programmer kan flere operasjoner angres)
Kommando-Skift-Z Utfør forrige kommando likevel (i noen programmer kan flere operasjoner utføres på nytt)
Kontroll-mellomromstast Veksle mellom gjeldende og forrige inndatakilde
Tilvalg-Kontroll-mellomromstast Veksle mellom alle aktiverte inndatakilder
Kommando-Tilvalg-Esc Velg et program for tvungen avslutning
Kommando-Skift-Tilvalg-Esc (hold i tre sekunder) Fremtving avslutning av programmet som er øverst
Kommando-venstre hakeparentes ([) Forrige nettleserside
Kommando-høyre hakeparentes (]) Neste nettleserside

Snarveier for merking av tekst

Bruk disse tastkombinasjonene når du redigerer tekst i et felt eller dokument.

fn-Delete Slett fremover (på det innebygde tastaturet på en bærbar Mac)
fn-Pil opp Rull opp én side (samme som Side opp-tasten)
fn-Pil ned Rull ned én side (samme som Side ned-tasten)
fn-Venstrepil Rull til begynnelsen av et dokument (samme som Hjem-tasten)
fn-Høyrepil Rull til slutten av et dokument (samme som End-tasten)
Kommando-høyrepil Flytt tekstinnsettingspunktet til slutten av gjeldende linje
Kommando-venstrepil Flytt tekstinnsettingspunktet til begynnelsen av gjeldende linje
Kommando-pil ned Flytt tekstinnsettingspunktet til slutten av dokumentet
Kommando-pil opp Flytt tekstinnsettingspunktet til begynnelsen av dokumentet
Tilvalg-pil høyre Flytt tekstinnsettingspunktet til slutten av neste ord
Tilvalg-Pil venstre Flytt tekstinnsettingspunktet til begynnelsen av forrige ord
Tilvalg-Slett Slett ordet til venstre for markøren, i tillegg til eventuelle mellomrom eller tegn etter ordet

Kommando-Skift-pil høyre

Marker tekst mellom innsettingspunktet og slutten på gjeldende linje (*)
Kommando-Skift-pil venstre Marker tekst mellom innsettingspunktet og begynnelsen på gjeldende linje (*)
Kommando-Skift-pil opp Marker tekst mellom innsettingspunktet og begynnelsen av dokumentet (*)
Kommando-Skift-pil ned Marker tekst mellom innsettingspunktet og slutten av dokumentet (*)
Skift-venstrepil Utvid tekstmarkeringen ett tegn mot venstre (*)
Skift-høyrepil Utvid tekstmarkeringen ett tegn mot høyre (*)
Skift-pil opp Utvid tekstmarkeringen til linjen over, til nærmeste tekstgrense i samme vannrette posisjon (*)
Skift-pil ned Utvid tekstmarkeringen til linjen under, til nærmeste tekstgrense i samme vannrette posisjon (*)
Skift-Tilvalg-høyrepil Utvid tekstmarkeringen til slutten av gjeldende ord, så til slutten av neste ord hvis kombinasjonen trykkes på nytt (*)
Skift-Tilvalg-venstrepil Utvid tekstmarkeringen til begynnelsen av gjeldende ord, så til begynnelsen av neste ord hvis kombinasjonen trykkes på nytt (*)
Skift-Tilvalg-pil ned Utvid tekstmarkeringen til slutten av gjeldende avsnitt, så til slutten av neste avsnitt hvis kombinasjonen trykkes på nytt (*)
Skift-Tilvalg-pil opp Utvid tekstmarkeringen til begynnelsen av gjeldende avsnitt, så til begynnelsen av neste avsnitt hvis kombinasjonen trykkes på nytt (*)
Kontroll-A Flytt til begynnelsen av linje eller avsnitt
Kontroll-B Flytt ett tegn tilbake
Kontroll-D Slett tegnet foran markøren
Kontroll-E Flytt til begynnelsen av en linje eller et avsnitt
Kontroll-F Flytt ett tegn fram
Kontroll-H Slett tegnet bak markøren
Kontroll-K Slett fra tegnet foran markøren til slutten av linjen eller avsnittet
Kontroll-L Midtstill markøren eller merket område i det synlige området
Kontroll-N Flytt én linje ned
Kontroll-O Sett inn en ny linje etter markøren
Kontroll-P Flytt én linje opp
Kontroll-T La tegnet bak markøren og tegnet foran markøren bytte plass
Kontroll-V Flytt nedover 

*Merk: Hvis ingen tekst er markert, starter utvidelsen ved innsettingspunktet. Hvis tekst markeres ved å dra, starter utvidelsen ved markeringsgrensen. Ved å endre retning på markeringen oppheves den aktuelle enheten.

Tilgjengelighet

Disse tastatursnarveiene hjelper deg med å styre Mac-maskinen med tastaturet eller hjelpeenheter.

Tilgjengelighets- og VoiceOver-tastatursnarveier

Kommando-Tilvalg-F5 Vis tilgjengelighetsvalg
Kommando-F5 eller fn-Kommando-F5 Slå VoiceOver på eller av
Tilvalg-Kontroll-F8 eller Fn-Tilvalg-Kontroll-F8 Åpne VoiceOver-verktøy (hvis VoiceOver er på)
Tilvalg-Kontroll-F7 eller Fn-Tilvalg-Kontroll-F7 Vis VoiceOver-meny (hvis VoiceOver er på)
Tilvalg-Kontroll-semikolon (;) Aktiver eller deaktiver VoiceOver
Kommando-Tilvalg-8 Slå Zoom på eller av
Kommando-Tilvalg-pluss (+) Zoom inn
Kommando-Tilvalg-minus (–) Zoom ut
Kommando-Tilvalg-Kontroll-8 Inverter/reverser skjermfargene (OS X Lion eller eldre)
Kommando-Tilvalg-Kontroll-komma (,) Reduser kontrast (OS X Lion eller eldre)
Kommando-Tilvalg-Kontroll-punktum (.) Øk kontrast (OS X Lion eller eldre)

Merk: Du må kanskje aktivere "Bruk alle funksjonstastene (F1, F2 etc.) som standard funksjonstaster" i Tastatur-valgene for at VoiceOver-menyen og -verktøyet skal virke.

Full tastaturtilgang

Full tastaturtilgang lar deg bruke tastaturet til å navigere og samhandle med objekter på skjermen. Bruk disse snarveiene til å markere og justere kontroller som tekstfelter og skyveknapper. Denne innstillingen kan slås på/av ved å trykke på Kontroll-F7 eller ved å velge Full tastaturtilgang fra Snarveier-panelet i Tastatur-valgene i Systemvalg. 

Tabulator Flytt til neste kontroll
Skift-tabulator Flytt til forrige kontroll
Kontroll-tabulator Flytt til neste kontroll når et tekstfelt er markert
Piltaster

Flytt til neste objekt i en liste, fanegruppe eller meny, eller
Flytt skyveknapper og justerere (pil opp og pil ned brukes til å øke og redusere verdier)

Kontroll-piltaster Flytt til en kontroll ved siden av tekstfeltet
Mellomrom Velg det uthevede menyobjektet
Retur eller Enter Klikk på standardknappen eller utfør standardhandlingen
Esc Klikk på Avbryt-knappen eller
Lukk en meny uten å velge et objekt

Du kan navigere i menyene på menylinjen uten å bruke mus eller styreplate. Hvis du vil flytte fokus til menylinjen, trykker du på Kontroll-F2 (Fn-Kontroll-F2 på tastaturer på bærbare). Bruk deretter tastkombinasjonene som er oppført nedenfor.

Pil venstre og pil høyre Flytt fra meny til meny
Retur Åpne en valgt meny
Pil opp og pil ned Flytt til menyobjekter i den valgte menyen
Skriv navnet på menyobjektet Hopp til et menyobjekt i den valgte menyen
Retur Velg et menyobjekt

Tilgjengelighet - Musetaster

Når Musetaster er slått på i Særlige behov-valgpanelet, kan du bruke tastaturet eller taster på talltastaturet til å flytte musepekeren.

8 eller 8 på talltastaturet Flytt oppover
K eller 2 på talltastaturet Flytt nedover
U eller 4 på talltastaturet Flytt mot venstre
O eller 6 på talltastaturet Flytt mot høyre
J eller 1 på talltastaturet Flytt diagonalt nederst til venstre
L eller 3 på talltastaturet Flytt diagonalt nederst til høyre
7 eller 7 på talltastaturet Flytt diagonalt øverst til venstre
9 eller 9 på talltastaturet Flytt diagonalt øverst til høyre
I eller 5 på talltastaturet Klikk på museknappen
M eller 0 på talltastaturet Hold museknappen nede
. (punktum-tast) Slipp museknappen

Snarveier i Finder

Kommando-A Marker alle objekter i det øverste Finder-vinduet (eller på skrivebordet hvis ikke noe vindu er åpent)
Kommando-Tilvalg-A Opphev alle markeringer
Kommando-Skift-A Åpne Programmer-mappen
Kommando-C Kopier merket objekt eller tekst til utklippstavlen
Kommando-Skift-C Åpne Datamaskin-vinduet
Kommando-D Dupliser markert objekt
Kommando-Skift-D Åpne skrivebordsmappe
Kommando-E Mat ut
Kommando-F Finn passende Spotlight-attributt
Kommando-Skift-F Finn samsvarende Spotlight-filnavn
Kommando-Tilvalg-F Naviger til søkefeltet i et allerede åpent Spotlight-vindu
Kommando-Skift-G Gå til mappe
Kommando-Skift-H Åpne Hjem-mappen til brukerkontoen som er logget på
Kommando-Kontroll-T Legg til i sidepanel (OS X Mavericks)
Kommando-I Vis info
Kommando-Tilvalg-I Vis inspektør
Kommando-Kontroll-I Vis oversiktsinfo
Kommando-Skift-I Åpne iDisk
Kommando-J Vis visningsvalg
Kommando-K Koble til tjener
Kommando-Skift-K Åpne nettverksvindu
Kommando-L Lag alias av markert objekt
Kommando-M Minimer vindu
Kommando-Tilvalg-M Minimer alle vinduer
Kommando-N Nytt Finder-vindu
Kommando-Skift-N Ny mappe
Kommando-Tilvalg-N Ny smart mappe
Kommando-O Åpne markert objekt
Kommando-Skift-Q Logg av
Kommando-Skift-Tilvalg-Q Logg av øyeblikkelig
Kommando-R Vis original (av alias)
Kommando-T Legg til Finder-fane (OS X Mavericks)
Kommando-Skift-T Vis eller skjul Finder-fane (OS X Mavericks)
Kommando-Tilvalg-T Skjul eller vis verktøylinje i Finder-vinduer
Kommando-Skift-U Åpne Verktøy-mappen
Kommando-V Lim inn
Kommando-W Lukk vindu
Kommando-Tilvalg-W Lukk alle vinduer
Kommando-X Klipp ut
Kommando-Tilvalg-Y Lysbildevisning (Mac OS X v10.5 eller nyere)
Kommando-Z Angre
Kommando-1 Vis som symbol
Kommando-2 Vis som liste
Kommando-3 Vis som kolonner
Kommando-4 Vis som Cover Flow (Mac OS X v10.5 eller nyere)
Kommando-komma (,) Åpne Valg for Finder
Kommando-Aksent (`) (Aksent-tasten over tabulatortasten på et tastatur med amerikansk-engelsk oppsett) Bla gjennom åpne Finder-vinduer
Kommando-Skift-spørsmålstegn (?) Åpne Mac-hjelp
Kommando-venstre hakeparentes ([) Gå til forrige mappe
Kommando-høyre hakeparentes (]) Gå til neste mappe
Kommando-pil opp Åpne mappen som inneholder gjeldende mappe
Kommando-Kontroll-pil opp Åpne mappen som inneholder gjeldende mappe, i et nytt vindu
Kommando-pil ned Åpne markert objekt
Kommando-Skift-pil opp Gjør skrivebordet aktivt
Pil høyre (i listevisning) Åpne den valgte mappen
Pil venstre (i listevisning) Lukk den valgte mappen
Tilvalg-klikk på visningstrekanten (i listevisning) Åpne alle mappene i gjeldende mappe
Tilvalg–dobbeltklikk Åpne en mappe i et eget vindu, og lukk gjeldende vindu
Kommando–dobbeltklikk Åpne en mappe i et eget vindu
Kommando-klikk på vindustittelen Se mappene som inneholder gjeldende vindu
Kommando-tabulator Bytt program–gå fremover
Kommando-Skift-tabulator Bytt program–gå bakover
Kommando-Delete Flytt til papirkurv
Kommando-Skift-slettetast Tøm papirkurven
Kommando-Skift-Tilvalg-slettetast Tøm papirkurven uten bekreftelse
Mellomrom (eller Kommando-Y) Quick Look (Mac OS X v10.5 eller nyere)
Kommando-tast ved dra-operasjon Flytt objektet som dras, til et annet volum eller en annen plassering
(pekeren endres mens tasten holdes nede)
Tilvalg-tast ved dra-operasjon Kopier objekt som dras
(pekeren endres mens tasten holdes nede)
Kommando-Tilvalg-tastkombinasjon ved dra-operasjon Lag alias av objekt som dras
(pekeren endres mens tasten holdes nede)

Finn ut mer

Hvis du vil lære mer om denne funksjonen i OS X, søker du etter "tastatursnarveier" på Hjelp-menyen. Følgende artikler inneholder også informasjon om tastatursnarveier.

 

Viktig: Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple er bare ment for informasjon, og innebærer ingen anbefaling eller oppfordring fra Apple. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Sist endret: 11.okt.2014
Nyttig?
Ja
Nei
  • Sist endret: 11.okt.2014
  • Artikkel: HT1343
  • Visninger:

    null

Ytterligere kundestøtteinformasjon for produkter