Språk

Tastatursnarveier i OS X

En tastatursnarvei er en måte å starte en funksjon i OS X på ved å trykke på en kombinasjon av taster på tastaturet. Lær mer om vanlige tastatursnarveier i OS X.

Når du skal bruke en tastatursnarvei, trykker du på en spesialtast samtidig med en tegntast. Hvis du for eksempel trykker på Kommando-tasten (tasten med -symbol) og "c"-tasten, kopierer du det som er markert (tekst, grafikk og så videre) til utklippstavlen. Dette kalles også Kommando-C-tastatursnarveien.

Det inngår en spesialtast i mange tastatursnarveier. En spesialtast endrer tolkningen av andre tastetrykk eller muse- eller styreflateklikk i OS X. Spesialtastene omfatter Kommando-, Skift-, Tilvalg-, Kontroll-, Caps Lock- og Fn-tasten. Du må kanskje bruke Fn-tasten i noen av tastkombinasjonene som er oppført nedenfor. Hvis tastatursnarveien for eksempel er Kontroll-F2, trykker du på Fn-Kontroll-F2.

Her en spesialtastsymbolene du kan finne på OS X-menyene:

Kommando-tast
Kontroll-tast
Tilvalg-tast
Skift-tast
Låsetast
Fn Funksjonstast

Oppstartsnarveier

Trykk på tasten eller tastkombinasjonen til den ønskede funksjonen utføres/vises (hold for eksempel Tilvalg nede under oppstart til Startup Manager vises). Merk: Hvis en oppstartfunksjon ikke fungerer og du bruker et tastatur fra tredjepart, kan du prøve på nytt med et Apple-tastatur.

Tilvalg Vis alle oppstartbare volumer (Startup Manager)
Skift Start opp i sikkermodus
Venstre Skift Hindre automatisk pålogging
C Start fra oppstartbare medier (DVD, CD, USB-minnepinne og så videre)
T Start opp i måldiskmodus
N Start fra en NetBoot-tjener
X Fremtving oppstart av Mac OS X (hvis andre volumer enn Mac OS X-oppstartsvolumer finnes)
D Bruk Apple Hardware Test
Kommando-R Bruk OS X-gjenoppretting (OS X Lion eller nyere)
Kommando-V Start opp i verbose-modus
Kommando-S Start opp i enkeltbrukermodus
Kommando-Tilvalg-P-R Nullstill NVRAM / parameter-RAM
Hold nede Mat ut medium-tasten (⏏) eller F12-tasten, eller mus- eller styreflateknappen Mat ut plater

 

Snarveier for dvalemodus og avslutning

 

Av/på-knapp – OS X Mavericks Trykk for å slå på. Når maskinen er slått på, trykker du for å vekke eller sette den i dvalemodus. 
Hold av/på-knappen nede i 1,5 sekund – OS X Mavericks Vis dialogruten for omstart / dvalemodus / avslutning
Hold av/på-knappen nede i 5 sekunder Fremtving avslåing av Mac-maskinen
Kommando-Kontroll-av/på-knapp Fremtving omstart av Mac-maskinen
Kontroll-Mat ut medium (⏏) Vis dialogruten for omstart / dvalemodus / avslutning
Kommando-Tilvalg-Mat ut medium (⏏) Sett datamaskinen i dvalemodus
Kommando-Kontroll-Mat ut medium (⏏) Avslutt alle programmer (med mulighet til å arkivere endringer i åpne dokumenter), og start datamaskinen på nytt
Kommando-Tilvalg-Kontroll-Mat ut medium (⏏) Avslutt alle programmer (med mulighet til å arkivere endringer i åpne dokumenter), og avslutt datamaskinen
Skift-Kontroll-Mat ut medium (⏏) Sett alle skjermer i dvalemodus

 
Tastatursnarveier i Finder

Kommando-A Marker alle objekter i det øverste Finder-vinduet (eller på skrivebordet hvis ikke noe vindu er åpent)
Kommando-Tilvalg-A Opphev alle markeringer
Kommando-Skift-A Åpne Programmer-mappen
Kommando-C Kopier markert objekt/tekst til utklippstavlen
Kommando-Skift-C Åpne Datamaskin-vinduet
Kommando-D Dupliser markert objekt
Kommando-Skift-D Åpne skrivebordsmappe
Kommando-E Mat ut
Kommando-F Finn passende Spotlight-attributt
Kommando-Skift-F Finn samsvarende Spotlight-filnavn
Kommando-Tilvalg-F Naviger til søkefeltet i et allerede åpent Spotlight-vindu
Kommando-Skift-G Gå til mappe
Kommando-Skift-H Åpne Hjem-mappen til brukerkontoen som er logget på
Kommando-Skift-Kontroll-T Legg til i Dock
Kommando-I Vis info
Kommando-Tilvalg-I Vis inspektør
Kommando-Kontroll-I Vis oversiktsinfo
Kommando-Skift-I Åpne iDisk
Kommando-J Vis visningsvalg
Kommando-K Koble til tjener
Kommando-Skift-K Åpne nettverksvindu
Kommando-L Lag alias av markert objekt
Kommando-M Minimer vindu
Kommando-Tilvalg-M Minimer alle vinduer
Kommando-N Nytt Finder-vindu
Kommando-Skift-N Ny mappe
Kommando-Tilvalg-N Ny smart mappe
Kommando-O Åpne markert objekt
Kommando-Skift-Q Logg av
Kommando-Skift-Tilvalg-Q Logg av øyeblikkelig
Kommando-R Vis original (av alias)
Kommando-T Legg til i sidepanel
Kommando-Skift-T Legg til i Favoritter
Kommando-Tilvalg-T Skjul/vis verktøylinje i Finder-vinduer
Kommando-Skift-U Åpne Verktøy-mappen
Kommando-V Lim inn
Kommando-W Lukk vindu
Kommando-Tilvalg-W Lukk alle vinduer
Kommando-X Klipp ut
Kommando-Tilvalg-Y Lysbildevisning (Mac OS X v10.5 eller nyere)
Kommando-Z Angre / Utfør likevel
Kommando-1 Vis som symbol
Kommando-2 Vis som liste
Kommando-3 Vis som kolonner
Kommando-4 Vis som Cover Flow (Mac OS X v10.5 eller nyere)
Kommando-komma (,) Åpne Valg for Finder
Kommando-Aksent (`) (Aksent-tasten over tabulatortasten på et tastatur med amerikansk-engelsk oppsett) Bla gjennom åpne Finder-vinduer
Kommando-Skift-spørsmålstegn (?) Åpne Mac-hjelp
Kommando-venstreparentes ([) Gå til forrige mappe
Kommando-høyreparentes (]) Gå til neste mappe
Kommando-pil opp Åpne mappen som inneholder gjeldende mappe
Kommando-Kontroll-pil opp Åpne mappen som inneholder gjeldende mappe, i et nytt vindu
Kommando-pil ned Åpne markert objekt
Kommando-Skift-pil opp Gjør skrivebordet aktivt
Pil høyre (i listevisning) Åpne den valgte mappen
Pil venstre (i listevisning) Lukk den valgte mappen
Tilvalg-klikk på visningstrekanten (i listevisning) Åpne alle mappene i gjeldende mappe
Tilvalg–dobbeltklikk Åpne en mappe i et eget vindu, og lukk gjeldende vindu
Kommando–dobbeltklikk Åpne en mappe i et eget vindu
Kommando-klikk på vindustittelen Se mappene som inneholder gjeldende vindu
Kommando-tabulator Bytt program–gå fremover
Kommando-Skift-tabulator Bytt program–gå bakover
Kommando-slettetast Flytt til papirkurv
Kommando-Skift-slettetast Tøm papirkurven
Kommando-Skift-Tilvalg-slettetast Tøm papirkurven uten bekreftelse
Mellomrom (eller Kommando-Y) Quick Look (Mac OS X v10.5 eller nyere)
Kommando-tast ved draoperasjoner Flytt objekter som dras til et annet volum/sted (pekersymbolet endres når tasten holdes nede, se denne artikkelen)
Tilvalg-tast ved draoperasjoner Kopier objekter som dras (pekersymbolet endres når tasten holdes nede, se denne artikkelen)
Kommando-Tilvalg-tastkombinasjon ved dra-operasjon Lag alias av objekter som dras (pekersymbolet endres når tasten holdes nede, se denne artikkelen)


Program- og andre OS X-snarveier

Merk: Noen programmer støtter kanskje ikke alle programtastkombinasjonene nedenfor.

Kommando-mellomrom Vis eller skjul Spotlight-søkefeltet (kan rotere gjennom aktiverte prosedyresystemer hvis flere språk er installert)
Kontroll-A Flytt til begynnelsen av linje/avsnitt
Kontroll-B Flytt ett tegn tilbake
Kontroll-D Slett tegnet foran markøren
Kontroll-E Flytt til slutten av linje/avsnitt
Kontroll-F Flytt ett tegn fram
Kontroll-H Slett tegnet bak markøren
Kontroll-K Slett fra tegnet foran markøren til slutten av linjen/avsnittet
Kontroll-L Midtstill markøren i det synlige området
Kontroll-N Flytt én linje ned
Kontroll-O Sett inn en ny linje etter markøren
Kontroll-P Flytt én linje opp
Kontroll-T La tegnet bak markøren og tegnet foran markøren bytte plass
Kontroll-V Flytt én side ned
Tilvalg-Slett Slett ordet til venstre for markøren, i tillegg til eventuelle mellomrom eller tegn etter ordet
Kommando-Tilvalg-mellomrom Vis resultatvinduet for Spotlight-søk (kan rotere gjennom tastaturlayouter og inndatametoder i en prosedyre hvis flere språk er installert)
Kommando-tabulator Gå til det neste program på listen over åpne programmer som er brukt sist
Kommando-Skift-tabulator Flytt tilbake til forrige program på listen over åpne programmer (sortert etter siste bruk)
Skift-tabulator Naviger gjennom kontrollene i omvendt rekkefølge
Kontroll-tabulator Flytt fokus til neste gruppe av kontroller i en dialogrute eller neste tabell (når tabulatoren flytter til neste celle)
Skift-Kontroll-tabulator Flytt fokus til forrige gruppe av kontroller
Kommando-Esc Åpne Front Row (hvis det er installert)
Tilvalg-Mat ut medium (⏏) Mat ut fra sekundær optisk mediestasjon (hvis en slik er installert)
Fn-slettetast Slett fremover (på det innebygde tastaturet på en bærbar Mac)
Command-F1 Slår "Like skjermer" av / på i konfigurasjoner med flere skjermer
Command-F2 Slå måldiskmodus av / på
Command-F3 Vis skrivebord
Command-F5 Slå VoiceOver på / av
Tilvalg-F1 eller F2 Åpner "Skjermer"-systemvalg
Tilvalg-F3 eller F4 Åpner "Mission Control"-systemvalg
Tilvalg-F10 eller F11 eller F12 Åpner "Lyd"-systemvalg
Kontroll-F3 App-Exposé
Skift-Kontroll-F6 Flytt fokus til forrige panel
Kontroll-F7 Overstyr nåværende tastaturtilgang i vinduer og dialogruter midlertidig
Kontroll-F8 Flytt til statusmenyene på statuslinjen
F9 Overlapp alle åpne vinduer, eller opphev overlapping
F10 Overlapp alle åpne vinduer, eller opphev overlapping i det aktive programmet
F11 Skjul eller vis alle åpne vinduer
F12 Skjul eller vis Dashboard
Kommando-aksent (`) Aktiver det neste åpne vinduet i det øverste programmet
Kommando-Skift-aksent (`) Aktiver det forrige åpne vinduet i det øverste programmet
Kommando-Tilvalg-aksent (`) Flytt fokus til vindusskuffen
Kommando-minus (–) Reduser størrelsen på det markerte objektet
Kommando-{ Venstrejuster en markering
Kommando-} Høyrejuster en markering
Kommando-| Sentrer en markering
Kommando-kolon (:) Vis Stavekontroll-vinduet
Kommando-semikolon (;) Finn ord i dokumentet som er stavet feil
Kommando-komma (,) Åpne det øverste programmets valgvindu (hvis det støtter denne tastatursnarveien)
Kommando-Tilvalg-Kontroll-komma (,) Reduser skjermkontrasten
Kommando-Tilvalg-Kontroll-punktum (.) Øk skjermkontrasten
Kommando-spørsmålstegn (?) Åpne programmets hjelp i Hjelpvisning
Kommando-Tilvalg-/ Slå fontutjevning på eller av
Kommando-Skift-= Øk størrelsen på det markerte objektet
Kommando-Skift-3 Ta bilde av skjermen, og arkiver bildet i en fil
Kommando-Skift-Kontroll-3 Ta bilde av skjermen, og arkiver bildet på utklippstavlen
Kommando-Skift-4 Ta bilde av en markering, og arkiver bildet i en fil
Kommando-Skift-Kontroll-4 Ta bilde av en markering, og arkiver bildet på utklippstavlen
Kommando-A Marker alle objekter i et dokument eller vindu, eller alle tegn i et tekstfelt
Kommando-B Uthev den markerte teksten, eller slå uthevet skrift på og av
Kommando-C Kopier markerte data til utklippstavlen
Kommando-Skift-C Vis Farger-vinduet
Kommando-Tilvalg-C Kopier stilen til den markerte teksten
Kommando-Kontroll-C Kopier formateringsinnstillingene til det markerte objektet, og arkiver dem på utklippstavlen
Kommando-Tilvalg-D Vis eller skjul Dock
Kommando-Kontroll-D Vis definisjonen til det markerte ordet i Ordliste-programmet
Kommando-D Velger Skrivebord-mappen i Åpne- og Arkiver-dialogene
eller
Velger "Ikke arkiver" i dialoger som inneholder en Ikke arkiver-knapp, i Mac OS X v10.6.8 og eldre
Kommando-Delete Velger "Ikke arkiver" i dialoger som inneholder en Ikke arkiver-knapp, i OS X Lion og Mountain Lion
Kommando-E Bruk markeringen til et søk
Kommando-F Åpne et Finn-vindu
Kommando-Tilvalg-F Flytt til søkefeltkontrollen
Kommando-G Finn neste forekomst av markeringen
Kommando-Skift-G Finn forrige forekomst av markeringen
Kommando-H Skjul vinduene til det aktive programmet
Kommando-Tilvalg-H Skjul vinduene til alle aktive programmer
Kommando-I Kursiver den markerte teksten, eller slå kursivert tekst på eller av
Kommando-Tilvalg-I Vis et inspektørvindu
Kommando-J Rull til en markering
Kommando-M Minimer det aktive vinduet til Dock
Kommando-Tilvalg-M Minimer alle vinduer i det aktive programmet til Dock
Kommando-N Lag et nytt dokument i det øverste programmet
Kommando-O Vis en dialogrute for å velge et dokument som skal åpnes i det øverste programmet
Kommando-P Vis dialogruten Skriv ut
Kommando-Skift-P Vis en dialogrute for angivelse av utskriftsparametere (Utskriftsformat)
Kommando-Q Avslutt det øverste programmet
Kommando-S Arkiver det aktive dokumentet
Kommando-Skift-S Vis dialogruten Arkiver som
Kommando-T Vis Font-vinduet
Kommando-Tilvalg-T Vis eller skjul verktøylinjen
Kommando-U Understrek den markerte teksten, eller slå understreking på eller av
Kommando-V Lim inn utklippstavlens innhold ved innsettingspunktet
Kommando-Tilvalg-V Bruk stilen til et objekt på det markerte objektet (Lim inn stil)
Kommando-Skift-Tilvalg-V Bruk stilen til teksten rundt på det innsatte objektet (Lim inn og tilpass til stil)
Kommando-Kontroll-V Bruk formateringsinnstillinger på det markerte objektet (Lim inn linjal)
Kommando-W Lukk det øverste vinduet
Kommando-Skift-W Lukk en fil og tilknyttede vinduer
Kommando-Tilvalg-W Lukk alle vinduer i programmet uten å avslutte det
Kommando-X Fjern markeringen, og arkiver den på utklippstavlen
Kommando-Z Angre forrige kommando (i noen programmer kan flere operasjoner angres)
Kommando-Skift-Z Utfør forrige kommando likevel (i noen programmer kan flere operasjoner utføres på nytt)
Kontroll-pil høyre Flytt fokus til en annen verdi eller celle i visningen, f.eks. en tabell
Kontroll-pil venstre Flytt fokus til en annen verdi eller celle i visningen, f.eks. en tabell
Kontroll-pil ned Flytt fokus til en annen verdi eller celle i visningen, f.eks. en tabell
Kontroll-pil opp Flytt fokus til en annen verdi eller celle i visningen, f.eks. en tabell
Kommando-høyrepil Flytt tekstinnsettingspunktet til slutten av gjeldende linje
Kommando-venstrepil Flytt tekstinnsettingspunktet til begynnelsen av gjeldende linje
Kommando-pil ned Flytt tekstinnsettingspunktet til slutten av dokumentet
Kommando-pil opp Flytt tekstinnsettingspunktet til begynnelsen av dokumentet
Tilvalg-pil høyre Flytt tekstinnsettingspunktet til slutten av neste ord
Tilvalg-Pil venstre Flytt tekstinnsettingspunktet til begynnelsen av forrige ord

Kommando-Skift-pil høyre

Marker tekst mellom innsettingspunktet og slutten på gjeldende linje (*)
Kommando-Skift-pil venstre Marker tekst mellom innsettingspunktet og begynnelsen på gjeldende linje (*)
Skift-høyrepil Utvid tekstmarkeringen ett tegn mot høyre (*)
Skift-venstrepil Utvid tekstmarkeringen ett tegn mot venstre (*)
Kommando-Skift-pil opp Marker tekst mellom innsettingspunktet og begynnelsen av dokumentet (*)
Kommando-Skift-pil ned Marker tekst mellom innsettingspunktet og slutten av dokumentet (*)
Skift-pil opp Utvid tekstmarkeringen til linjen over, til nærmeste tekstgrense i samme vannrette posisjon (*)
Skift-pil ned Utvid tekstmarkeringen til linjen under, til nærmeste tekstgrense i samme vannrette posisjon (*)
Skift-Tilvalg-høyrepil Utvid tekstmarkeringen til slutten av gjeldende ord, så til slutten av neste ord hvis kombinasjonen trykkes på nytt (*)
Skift-Tilvalg-venstrepil Utvid tekstmarkeringen til begynnelsen av gjeldende ord, så til begynnelsen av neste ord hvis kombinasjonen trykkes på nytt (*)
Skift-Tilvalg-pil ned Utvid tekstmarkeringen til slutten av gjeldende avsnitt, så til slutten av neste avsnitt hvis kombinasjonen trykkes på nytt (*)
Skift-Tilvalg-pil opp Utvid tekstmarkeringen til begynnelsen av gjeldende avsnitt, så til begynnelsen av neste avsnitt hvis kombinasjonen trykkes på nytt (*)
Kontroll-mellomrom Veksle mellom gjeldende og forrige inndatakilde
Tilvalg-Kontroll-mellomrom Veksle mellom alle aktiverte inndatakilder
Kommando-Tilvalg-Esc Fremtving avslutning
Kommando-Skift-Tilvalg-Esc (hold i tre sekunder) Avslutt programmet som er øverst (Mac OS X v10.5 eller nyere)
Kommando-venstre hakeparentes ([) Forrige nettleserside
Kommando-høyre hakeparentes (]) Neste nettleserside

*Merk: Hvis ingen tekst er markert, starter utvidelsen ved innsettingspunktet. Hvis tekst markeres ved å dra, starter utvidelsen ved markeringsgrensen. Ved å endre retning på markeringen oppheves den aktuelle enheten.


Særlige behov - VoiceOver-tastaturkommandoer

Hvis du vil ha informasjon om ulikheter i tastaturkommandoer for VoiceOver i Mac OS X v10.6, kan du se denne artikkelen.

Kommando-F5 eller Fn-Kommando-F5 Slå VoiceOver på eller av
Tilvalg-Kontroll-F8 eller Fn-Tilvalg-Kontroll-F8 Åpne VoiceOver-verktøy (hvis VoiceOver er på)
Tilvalg-Kontroll-F7 eller Fn-Tilvalg-Kontroll-F7 Vis VoiceOver-meny (hvis VoiceOver er på)
Tilvalg-Kontroll-semikolon (;) Aktiver/deaktiver VoiceOver Kontroll-Tilvalg-lås
Kommando-Tilvalg-8 Slå Zoom på eller av
Kommando-Tilvalg-pluss (+) Zoom inn
Kommando-Tilvalg-minus (–) Zoom ut
Kommando-Tilvalg-Kontroll-8 Inverter/reverser skjermfargene (OS X Lion eller eldre)
Kommando-Tilvalg-Kontroll-komma (,) Reduser kontrast (OS X Lion eller eldre)
Kommando-Tilvalg-Kontroll-punktum (.) Øk kontrast (OS X Lion eller eldre)

Merk: Du må kanskje aktivere "Bruk alle funksjonstastene (F1, F2 etc.) som standard funksjonstaster" i Tastatur-valgpanelet for at VoiceOver-menyen og -verktøyet skal virke.


Full tastaturtilgang

Full tastaturtilgang lar deg bruke tastaturet til å navigere og samhandle med objekter på skjermen. Bruk disse snarveiene til å markere og justere kontroller som tekstfelter og skyveknapper.

Tabulator Flytt til neste kontroll
Skift-tabulator Flytt til forrige kontroll
Kontroll-tabulator Flytt til neste kontroll når et tekstfelt er markert
Piltaster

Flytt til neste objekt i en liste, fanegruppe eller meny
eller
Flytt skyveknapper og justerere (pil opp og pil ned brukes til å øke og redusere verdier)

Kontroll-piltaster Flytt til en kontroll ved siden av tekstfeltet
Mellomrom Velg det uthevede menyobjektet
Retur eller Enter Klikk på standardknappen eller utfør standardhandlingen
Esc Klikk på Avbryt-knappen
eller
Lukk en meny uten å velge et objekt

Du kan navigere i menyene på menylinjen uten å bruke mus eller styreplate. Hvis du vil flytte fokus til menylinjen, trykker du på Kontroll-F2 (Fn-Kontroll-F2 på tastaturer på bærbare). Bruk deretter tastkombinasjonene som er oppført nedenfor.

Pil venstre og pil høyre Flytt fra meny til meny
Retur Åpne en valgt meny
Pil opp og pil ned Flytt til menyobjekter i den valgte menyen
Skriv navnet på menyobjektet Hopp til et menyobjekt i den valgte menyen
Retur Velg et menyobjekt


Særlige behov – musetaster

Når Musetaster er slått på i Særlige behov-valgpanelet, kan du bruke tastaturet eller taster på talltastaturet til å flytte musepekeren. Hvis datamaskinen ikke har noe talltastatur, bruker du fn-tasten (funksjonstasten).

8 Flytt oppover
2 Flytt nedover
4 Flytt mot venstre
6 Flytt mot høyre
1 Flytt diagonalt nederst til venstre
3 Flytt diagonalt nederst til høyre
7 Flytt diagonalt øverst til venstre
9 Flytt diagonalt øverst til høyre
5 Klikk på museknappen
0 Hold museknappen nede
. (punktum på talltastatur) Slipp museknappen

Se også: Snarveier for musetaster.

Tilleggsinformasjon

Avansert: Denne artikkelen omhandler standardoppgavene til spesialtaster. Spesialtastenes oppgaver kan endres i Tastatur-valgpanelet under Systemvalg. Du kan for eksempel endre Kommando-tasten slik at den fungerer som Tilvalg-tasten, og omvendt. Du kan også gjenopprette standardinnstillingene til spesialtastene.

Se også:

Sist endret: 01.feb.2014
Nyttig?
Ja
Nei
  • Sist endret: 01.feb.2014
  • Artikkel: HT1343
  • Visninger:

    11118
  • Vurdering:
    • 100.0

    (1 svar)

Ytterligere kundestøtteinformasjon for produkter