Hướng dẫn sử dụng macOS

dành cho macOS Mojave

Màn hình nền máy Mac với cửa sổ Xem nhanh mở ra và các ngăn màn hình nền dọc mép phải của màn hình.

Làm được nhiều việc hơn trên màn hình nền

Với macOS, bạn có thể dễ dàng sắp xếp và tùy chỉnh màn hình nền của mình—và hoàn thành công việc mà không cần phải mở ứng dụng.

Tìm hiểu những việc bạn có thể thực hiện trên màn hình nền

Khung Thành viên trong gia đình trong tùy chọn iCloud.

Gia đình luôn được đặt ưu tiên nhất

Với macOS và iCloud, gia đình bạn có thể chia sẻ các mục mua—chẳng hạn như nhạc hoặc sách—giải trí, làm việc năng suất, duy trì kết nối dù họ ở bất cứ đâu.

Tìm hiểu cách chia sẻ và giữ an toàn

Launchpad đang hiển thị các biểu tượng ứng dụng theo mẫu lưới dọc màn hình.

Các ứng dụng cho mọi việc bạn muốn thực hiện

Máy Mac của bạn có sẵn các ứng dụng được tích hợp cho phép bạn thực hiện những công việc tuyệt vời—và bạn thậm chí có thể tìm thấy nhiều ứng dụng tuyệt vời hơn nữa trong Mac App Store.

Tìm hiểu những việc bạn có thể thực hiện bằng các ứng dụng trên máy Mac

Các biểu tượng thể hiện các tính năng bảo mật giúp bảo vệ dữ liệu và máy Mac của bạn.

Bảo vệ dữ liệu và máy Mac của bạn

Không có gì quan trọng hơn tính an toàn của dữ liệu của bạn. Máy Mac cung cấp cho bạn các công cụ để bảo vệ dữ liệu đó và giữ an toàn hơn nữa cho máy Mac của bạn.

Tìm hiểu cách giữ an toàn cho dữ liệu của bạn

Để duyệt qua Hướng dẫn sử dụng macOS, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy truy cập trang web Hỗ trợ macOS.