MacBook Pro với bộ chọn chủ đề Keynote mở trên màn hình. Danh mục Tất cả chủ đề được chọn ở bên trái và các chủ đề được thiết kế sẵn sẽ xuất hiện ở bên phải trong các hàng theo danh mục. Menu bật lên Ngôn ngữ và vùng nằm ở góc dưới cùng bên trái và menu bật lên Tiêu chuẩn và Rộng nằm ở góc trên cùng bên phải.

Bắt đầu với chủ đề

Tất cả bài thuyết trình bắt đầu với chủ đề – một tập hợp các bố cục trang chiếu được thiết kế sẵn mà bạn có thể sử dụng làm điểm bắt đầu. Thay thế hình ảnh và văn bản của chủ đề bằng nội dung của chính bạn, sau đó thêm các trang chiếu khác khi cần.

Tạo bài thuyết trình

Thanh công cụ với các nút để thêm bảng, biểu đồ, hộp văn bản, hình và phương tiện. Biểu đồ được chọn và hiển thị các nút cho biểu đồ 2D, 3D và Tương tác. 3D được chọn và các tùy chọn biểu đồ được hiển thị bên dưới.

Thêm văn bản, ảnh, biểu đồ và các nội dung khác

Thêm đối tượng như hộp văn bản, bảng, biểu đồ, hình và phương tiện (hình ảnh, âm thanh và video) vào bất kỳ trang chiếu nào. Bạn có thể xếp lớp các đối tượng, định cỡ lại chúng cũng như liên kết chúng với các trang web hoặc các trang chiếu khác trong bài thuyết trình của mình.

Giới thiệu về hình ảnh, biểu đồ và các đối tượng khác

Các điều khiển Định dạng ở bên phải màn hình để thay đổi kích cỡ và hình thức của video được chọn. Các nút Kiểu, Phim và Sắp xếp nằm dọc ở đầu các điều khiển Định dạng.

Đèn, camera, tác vụ

Làm sống động bài thuyết trình của bạn với các phim, video trực tiếp, lời diễn giải được ghi âm, nhạc, v.v.

Thêm video hoặc âm thanh

Bài thuyết trình đang phát ở chế độ phát lại trong cửa sổ. Màn hình của người thuyết trình xuất hiện trong một cửa sổ trong khi trang chiếu hiện tại phát trong một cửa sổ khác.

Thuyết trình trong mọi tình huống

Phát bài thuyết trình trong cuộc hội thảo qua video, trực tuyến cùng nhiều người thuyết trình, dưới dạng phim với lời chú giải được ghi, v.v.

Phát bài thuyết trình

Các điều khiển Hình động để thêm hình động vào hình ảnh được chọn. Các nút Xuất hiện, Tác vụ và Biến mất nằm dọc trên cùng của thanh bên. Xuất hiện được chọn và hiển thị các điều khiển cho hiệu ứng D.chuyển & Tỷ lệ.

Gây ấn tượng bằng hình động

Thêm các hiệu ứng hình ảnh hoặc hình động nhằm thu hút khán giả. Ví dụ: thêm hiệu ứng chuyển tiếp để từng trang chiếu mờ dần sang trang chiếu tiếp theo hoặc làm cho từng từ trong tiêu đề nảy lên trên trang chiếu.

Thêm hiệu ứng chuyển tiếp giữa các trang chiếu

Menu cộng tác đang hiển thị tên của những người đang cộng tác trên bài thuyết trình.

Cộng tác trong thời gian thực

Mời những người khác làm việc cùng bạn trong bài thuyết trình của bạn. Mọi người bạn mời đều có thể xem các thay đổi khi các thay đổi đó được thực hiện, tuy nhiên, bạn sẽ kiểm soát những ai có thể sửa hoặc chỉ xem bài thuyết trình.

Giới thiệu về cộng tác

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn bắt đầu sử dụng Keynote 14.0 trên máy Mac. (Để xem phiên bản của Keynote mà bạn có, hãy chọn Keynote > Giới thiệu về Keynote từ menu Keynote ở đầu màn hình). Để khám phá Hướng dẫn sử dụng Keynote, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ vào trường tìm kiếm.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy truy cập trang web Hỗ trợ Keynote.

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.