Bộ chọn chủ đề, đang hiển thị một hàng các danh mục dọc trên cùng mà bạn có thể chạm để lọc các tùy chọn. Nút Thêm nằm ở góc trên cùng bên phải nơi bạn có thể đặt định dạng Tiêu chuẩn hoặc Rộng và đặt định dạng cho ngôn ngữ hoặc vùng cụ thể. Bên dưới là các hình thu nhỏ của các mẫu được thiết kế sẵn được sắp xếp trong các hàng theo danh mục. Nút Xem tất cả sẽ xuất hiện phía trên và ở bên phải của từng hàng danh mục.

Bắt đầu với chủ đề

Tất cả bài thuyết trình bắt đầu với chủ đề – một tập hợp các bố cục trang chiếu được thiết kế sẵn mà bạn có thể sử dụng làm điểm bắt đầu. Thay thế hình ảnh và văn bản của chủ đề bằng nội dung của chính bạn, sau đó thêm các trang chiếu khác khi cần.

Tạo bài thuyết trình

Menu Chèn với các nút dọc trên cùng để thêm các bảng, biểu đồ, hình và phương tiện. Hình được chọn và menu của hình đó hiển thị một hàng các danh mục với nút Tìm kiếm ở bên trái. Danh mục Hoạt động được chọn và các hình xuất hiện bên dưới.

Thêm văn bản, ảnh, bản vẽ và các nội dung khác

Thêm đối tượng như hộp văn bản, bảng, biểu đồ, hình và phương tiện (hình ảnh, âm thanh và video) vào bất kỳ trang chiếu nào. Bạn có thể xếp lớp các đối tượng, định cỡ lại chúng cũng như liên kết chúng với các trang web hoặc các trang chiếu khác trong bài thuyết trình của mình.

Giới thiệu về hình ảnh, biểu đồ và các đối tượng khác

Các điều khiển Định dạng để thay đổi kích cỡ và hình thức của hình ảnh được chọn. Các nút Kiểu, Hình ảnh và Sắp xếp nằm dọc ở đầu các điều khiển.

Tùy chỉnh mọi chi tiết

Tùy chỉnh hình thức của bất kỳ nội dung nào bạn thêm vào trang chiếu. Chọn màu mới, thêm bóng đổ rơi, thay đổi độ trong suốt, v.v.

Giới thiệu về Keynote

Các điều khiển Hình động cho đối tượng được chọn trên trang chiếu. Ở cuối màn hình là nút cho hiệu ứng Xuất hiện đang được sử dụng và các nút Thêm tác vụ và Thêm hiệu ứng biến mất. Nút Hiệu ứng xuất hiện sẽ hiển thị menu có các tùy chọn để sửa hiệu ứng Xuất hiện.

Gây ấn tượng bằng hình động

Thêm các hiệu ứng hình ảnh hoặc hình động nhằm thu hút khán giả. Ví dụ: thêm hiệu ứng chuyển tiếp để từng trang chiếu mờ dần sang trang chiếu tiếp theo hoặc làm cho từng từ trong tiêu đề nảy lên trên trang chiếu.

Thêm hiệu ứng chuyển tiếp giữa các trang chiếu

Màn hình Thêm người đang hiển thị hình ảnh của bài thuyết trình được chia sẻ. Bên dưới là các nút cho các cách gửi lời mời, bao gồm Mail, Sao chép liên kết và Thêm. Ở dưới cùng là nút Tùy chọn Chia sẻ.

Cộng tác trong thời gian thực

Mời những người khác làm việc cùng bạn trong bài thuyết trình của bạn. Mọi người bạn mời đều có thể xem các thay đổi khi các thay đổi đó được thực hiện, tuy nhiên, bạn sẽ kiểm soát những ai có thể sửa hoặc chỉ xem bài thuyết trình.

Giới thiệu về cộng tác

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn bắt đầu sử dụng Keynote 11.1 trên iPad. (Để xem phiên bản của Keynote mà bạn có, hãy đi tới Cài đặt  > Keynote.) Để khám phá Hướng dẫn sử dụng Keynote, hãy chạm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ vào trường tìm kiếm. Bạn cũng có thể tải về hướng dẫn từ Apple Books (khi có sẵn).

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy truy cập trang web Hỗ trợ Keynote.

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.