บริการช่วยเหลือ iPod touch

หัวข้อที่แนะนำ

ฉันถามอะไร Siri ได้บ้าง

Siri สามารถช่วยคุณทำสิ่งที่ทำเป็นประจำทุกวันในอุปกรณ์ใดก็ได้ของ Apple

รับ AppleCare+ สำหรับ iPod touch

เมื่อใช้ AppleCare+ คุณจะได้รับการปกป้องเสมอ รับความคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุและสิทธิพิเศษในการติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ Apple

แหล่งข้อมูล