บริการช่วยเหลือ iPod touch

เพลงทั้งหมดของคุณ อุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ

เข้าถึงคอลเลกชั่นเพลงด้วย Apple Music บนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ

หัวข้อที่แนะนำ

แหล่งข้อมูล

รับ AppleCare+ สำหรับ iPod touch

เมื่อใช้ AppleCare+ คุณจะได้รับการปกป้องเสมอ รับความคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุและสิทธิพิเศษในการติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ Apple