วิธีเพิ่มและแก้ไขวิดเจ็ตบน iPhone

ด้วยวิดเจ็ต คุณจะได้รับข้อมูลจากแอปโปรดในชั่วพริบตาเดียว

คุณสามารถใช้วิดเจ็ตบนหน้าจอโฮมและหน้าจอล็อคเพื่อจัดข้อมูลโปรดไว้ใกล้มือ หรือใช้วิดเจ็ตจากมุมมองวันนี้ได้โดยปัดไปทางขวาจากหน้าจอโฮมหรือหน้าจอล็อค

หน้าจอ iPhone แสดงวิธีเพิ่มวิดเจ็ต

วิธีเพิ่มวิดเจ็ตในหน้าจอโฮม

 1. จากหน้าจอโฮม ให้แตะวิดเจ็ตหรือพื้นที่ว่างค้างไว้จนกว่าแอปจะสั่น
 2. แตะปุ่มเพิ่ม ปุ่มเพิ่มสีเทา ที่มุมซ้ายบน
 3. เลือกวิดเจ็ต เลือกขนาดวิดเจ็ต จากนั้นแตะเพิ่มวิดเจ็ต
 4. แตะเสร็จสิ้น

วิธีเพิ่มวิดเจ็ตจากมุมมองวันนี้

 1. แตะวิดเจ็ตค้างไว้จนกว่าเมนูการทำงานด่วนจะเปิดขึ้น
 2. แตะแก้ไขหน้าจอโฮม
 3. ลากวิดเจ็ตไปที่ขอบขวาของหน้าจอจนกว่าวิดเจ็ตนั้นจะปรากฏบนหน้าจอโฮม
 4. แตะเสร็จสิ้น

วิธีเพิ่มวิดเจ็ตในหน้าจอล็อค

iOS 16 ช่วยให้คุณเพิ่มวิดเจ็ตในหน้าจอล็อคเพื่อดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เช่น อุณหภูมิ คุณภาพอากาศ ระดับแบตเตอรี่ หรือกิจกรรมในปฏิทินที่กำลังจะมีขึ้น

หน้าจอ iPhone แสดงวิธีเพิ่มวิดเจ็ตในหน้าจอล็อค

 1. แตะหน้าจอล็อคค้างไว้จนกระทั่งปุ่มปรับแต่งปรากฏขึ้น จากนั้นแตะปรับแต่ง
 2. แตะช่องเหนือหรือใต้เวลาเพื่อดูวิดเจ็ตที่เพิ่มลงในหน้าจอล็อคได้
 3. แตะหรือลากวิดเจ็ตที่ต้องการเพิ่ม
 4. แตะเสร็จสิ้น

หากมีที่ว่างไม่เพียงพอต่อการวางวิดเจ็ตใหม่ คุณสามารถแตะปุ่มลบ เพื่อลบวิดเจ็ตและเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับวิดเจ็ตที่ต้องการเพิ่มเข้ามา

iPhone แสดงวิดเจ็ตในมุมมองวันนี้ 

วิธีเพิ่มวิดเจ็ตในมุมมองวันนี้

 1. แตะวิดเจ็ตหรือพื้นที่ว่างในมุมมองวันนี้ค้างไว้จนกว่าแอปจะสั่น
 2. แตะปุ่มเพิ่ม ไอคอนเครื่องหมายบวกสีเทา ที่มุมซ้ายบน
 3. เลื่อนลงเพื่อเลือกวิดเจ็ต จากนั้นเลือกขนาดวิดเจ็ตจากสามขนาด
 4. แตะเพิ่มวิดเจ็ต แล้วแตะเสร็จสิ้น

 

iPhone แสดงวิธีแก้ไขวิดเจ็ต 

วิธีแก้ไขวิดเจ็ต

คุณสามารถกำหนดค่าวิดเจ็ตได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแก้ไขวิดเจ็ตสภาพอากาศเพื่อดูพยากรณ์สำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณหรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นได้ โดยมีวิธีการดังนี้

 1. แตะวิดเจ็ตค้างไว้เพื่อเปิดเมนูการทำงานด่วน
 2. แตะแก้ไขวิดเจ็ต ไอคอนแก้ไขวิดเจ็ต
 3. ทำการเปลี่ยนแปลง แล้วแตะด้านนอกของวิดเจ็ตเพื่อออก

นอกจากนี้ คุณสามารถย้ายวิดเจ็ตไปรอบๆ เพื่อวางรายการโปรดของคุณในตำแหน่งที่ค้นหาได้ง่ายขึ้น เพียงแตะวิดเจ็ตค้างไว้จนกว่าจะสั่น แล้วย้ายวิดเจ็ตไปรอบๆ บนหน้าจอ

วิธีใช้สแต็ควิดเจ็ต

คุณสามารถใช้สแต็ควิดเจ็ตเพื่อประหยัดพื้นที่บนหน้าจอโฮมและในมุมมองวันนี้ คุณสามารถใช้สแต็คอัจฉริยะหรือสร้างสแต็ควิดเจ็ตได้เอง

เพิ่มวิดเจ็ตอัจฉริยะ

วิดเจ็ตซ้อนอัจฉริยะคือคอลเลกชั่นของวิดเจ็ตที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งจะแสดงวิดเจ็ตที่เหมาะสมตามปัจจัยต่างๆ เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง กิจกรรม หรือเวลาของคุณ วิดเจ็ตซ้อนอัจฉริยะจะหมุนวิดเจ็ตโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดตลอดทั้งวัน วิธีสร้างวิดเจ็ตซ้อนอัจฉริยะ มีดังนี้

 1. แตะพื้นที่บนหน้าจอโฮมของคุณหรือในมุมมองวันนี้ค้างไว้จนกว่าแอปจะสั่น 
 2. แตะปุ่มเพิ่ม ไอคอนเครื่องหมายบวกสีเทา ที่มุมซ้ายบน
 3. เลื่อนลงแล้วแตะสแต็คอัจฉริยะ
 4. แตะเพิ่มวิดเจ็ต

iPhone แสดงสแต็ควิดเจ็ต 

สร้างสแต็ควิดเจ็ตของคุณเอง

 1. แตะแอปหรือพื้นที่ว่างบนหน้าจอโฮมหรือมุมมองวันนี้ค้างไว้จนกว่าแอปจะสั่น
 2. ลากวิดเจ็ตที่ด้านบนสุดของวิดเจ็ตอื่น คุณสามารถสแต็ควิดเจ็ตได้สูงสุด 10 รายการ
 3. แตะเสร็จสิ้น

แก้ไขสแต็ควิดเจ็ต

 1. แตะสแต็ควิดเจ็ตค้างไว้
 2. แตะแก้ไขสแต็ค จากจุดนี้ คุณสามารถเรียงวิดเจ็ตในสแต็คได้โดยการลากแล้วปล่อยแอปไปยังจุดที่ต้องการในสแต็ค และยังเปิดหรือปิด "สลับอัตโนมัติ"* ได้ด้วย
 3. แตะเสร็จสิ้น

* เมื่อเปิดสลับอัตโนมัติแล้ว iOS จะแสดงวิดเจ็ตที่เกี่ยวข้องให้คุณเห็นตลอดทั้งวัน

เมื่อมี iOS 15 เป็นต้นไป คุณก็สามารถเปิดคำแนะนำวิดเจ็ตเพื่อให้แอปที่ใช้อยู่แล้วปรากฏในวิดเจ็ตอัจฉริยะได้โดยอัตโนมัติในเวลาที่เหมาะสมตามกิจกรรมที่ผ่านมาของคุณ ตัวเลือกจะช่วยให้คุณเพิ่มวิดเจ็ตลงในสแต็คเพื่อให้วิดเจ็ตแสดงขึ้นอยู่เสมอเมื่อจำเป็นต้องใช้ได้ เพียงทำตามขั้นตอนที่ 1-2 แล้วแตะคำแนะนำวิดเจ็ตเพื่อเปิด

คุณต้องใช้ iOS 14 หรือใหม่กว่าเพื่อใช้วิดเจ็ตอัจฉริยะหรือสร้างสแต็ควิดเจ็ตซ้อนขึ้นมาเอง

วิธีลบวิดเจ็ต

 1. แตะวิดเจ็ตที่คุณต้องการลบค้างไว้
 2. แตะเอาวิดเจ็ตออก
 3. แตะเอาออกอีกครั้งเพื่อยืนยัน

ดูเพิ่มเติม

ดูข้อมูลวิดเจ็ตบน iPad เพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: