หากคุณลืมรหัสใน iPod touch หรือ iPod touch ของคุณถูกปิดใช้งาน

หากคุณลืมรหัสใน iPod touch หรือมีข้อความแจ้งว่า iPod touch ถูกปิดใช้งาน ดูสิ่งที่ควรทำ

หากคุณป้อนรหัสผิดหลายครั้งเกินไป คุณจะเห็นข้อความแจ้งว่า iPod touch ของคุณถูกปิดใช้งาน หากคุณจำรหัสไม่ได้ คุณจะต้องลบ iPod touch ของคุณ ซึ่งจะลบข้อมูลและการตั้งค่า รวมถึงรหัสด้วย

หากคุณได้สำรองข้อมูล iPod touch ไว้ คุณจะสามารถกู้คืนข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ หลังจากกู้คืนอุปกรณ์ได้ หากคุณไม่เคยสำรองข้อมูล iPod touch ก่อนที่คุณจะลืมรหัส คุณจะไม่สามารถเก็บข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณได้เลย ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อลบรหัสของคุณ

คุณต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ หากคุณไม่มีคอมพิวเตอร์ โปรดขอยืมจากเพื่อน หรือไปที่ Apple Retail Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

ลบรหัสใน iPod touch ของคุณ (รุ่นที่ 7)

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPod touch ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ 
  2. กดปุ่มด้านบนค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น ลากแถบเลื่อนเพื่อปิด iPod touch เชื่อมต่อ iPod touch เข้ากับคอมพิวเตอร์ในขณะที่กดปุ่มลดเสียงค้างไว้ กดปุ่มลดเสียงค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอโหมดการกู้คืน
  3. หากคุณสำรองข้อมูล iPod touch ไว้ หลังจากลบรหัสแล้ว ให้กู้คืนข้อมูลและการตั้งค่าของคุณ

ลบรหัสใน iPod touch ของคุณ (รุ่นที่ 6 หรือก่อนหน้า)

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPod touch ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ 
  2. กดปุ่มด้านบนค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น ลากแถบเลื่อนเพื่อปิด iPod touch เชื่อมต่อ iPod touch เข้ากับคอมพิวเตอร์ในขณะที่กดปุ่มโฮมค้างไว้ กดปุ่มโฮมค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอโหมดการกู้คืน
  3. หากคุณสำรองข้อมูล iPod touch ไว้ หลังจากลบรหัสแล้ว ให้กู้คืนข้อมูลและการตั้งค่าของคุณ

กู้คืน iPod touch ของคุณ

  1. ค้นหา iPod touch บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเห็นตัวเลือกให้กู้คืนหรืออัพเดท ให้เลือกกู้คืน Finder หรือ iTunes จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับ iPod touch ของคุณ หากใช้เวลามากกว่า 15 นาที iPod touch ของคุณจะออกจากโหมดการกู้คืน คุณจึงจำเป็นต้องเลือกรุ่น iPod touch ที่ด้านบนแล้วทำขั้นตอนในการลบรหัสอีกครั้ง

  2. รอให้เสร็จสิ้นกระบวนการ จากนั้นให้ตั้งค่าแล้วใช้ iPod touch ของคุณ

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

หากคุณไม่สามารถอัพเดทหรือกู้คืน iPod touch ของคุณได้ด้วยโหมดการกู้คืน หรือไม่สามารถใช้โหมดการกู้คืนได้เนื่องจากปุ่มเสียหรือค้าง โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่าบริการสำหรับ iPod touch ของคุณ

วันที่เผยแพร่: