หากคุณลืมรหัส iPod touch ของคุณ

ลืมรหัส iPod touch ใช่ไหม ดูวิธีทำให้ iPod touch เข้าสู่โหมดการกู้คืนเพื่อให้คุณสามารถลบข้อมูลและตั้งค่าอีกครั้งได้

iPod touch แสดงข้อความว่า iPod ถูกปิดใช้งาน

หากคุณป้อนรหัสผิดหลายครั้งเกินไปบนหน้าจอล็อคของ iPod touch จะมีการแจ้งเตือนแจ้งคุณว่า iPod touch ของคุณถูกระงับการใช้งาน (ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณเห็น "[อุปกรณ์] ไม่พร้อมใช้งาน" หรือ "ควบคุมความปลอดภัย" บนหรือ iPod touch)

หากคุณจำรหัสไม่ได้เมื่อลองอีกครั้ง คุณต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำให้ iPod touch ของคุณเข้าสู่โหมดการกู้คืน กระบวนการนี้จะลบข้อมูลและการตั้งค่าของคุณ รวมถึงรหัสของคุณด้วย ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงการตั้งค่า iPod touch ของคุณได้อีกครั้ง

หลังจากที่คุณลบข้อมูล iPod touch ของคุณแล้ว คุณสามารถกู้คืนข้อมูลและการตั้งค่าจากข้อมูลสำรองได้ หากคุณไม่ได้สำรองข้อมูล iPod touch ไว้ คุณสามารถตั้งค่าเป็นอุปกรณ์ใหม่ จากนั้นดาวน์โหลดข้อมูลใดๆ ก็ได้ที่คุณมีอยู่ใน iCloud

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีคอมพิวเตอร์ (Mac หรือ PC)

กระบวนการนี้ต้องใช้ Mac หรือ PC หากคุณใช้พีซี ให้ตรวจสอบว่ามี Windows 10 หรือใหม่กว่าและมี iTunes ติดตั้งไว้ คุณต้องใช้สายที่มาพร้อมกับ iPod touch หรือสายอื่นที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อเชื่อมต่อ iPod touch ของคุณกับคอมพิวเตอร์

หากคุณไม่มีคอมพิวเตอร์ คุณสามารถขอยืมเครื่องได้ โดยคุณสามารถไปที่ Apple Retail Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เพื่อขอรับความช่วยเหลือ

ขั้นตอนที่ 2: ปิด iPod touch ของคุณ

 1. ถอดสาย iPod touch ออกจากคอมพิวเตอร์หากเชื่อมต่ออยู่
 2. กดปุ่มด้านบนค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น
  iPod touch ที่แสดงตำแหน่งของปุ่มด้านบน
 3. ลากแถบเลื่อนเพื่อปิด iPod touch จากนั้นรอสักครู่เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องปิดสนิทแล้ว

ขั้นตอนที่ 3: ทำให้ iPod touch ของคุณเข้าสู่โหมดการกู้คืน

 1. เตรียมพร้อมโดยการหาปุ่มบน iPod touch ที่คุณต้องกดค้างไว้ในขั้นตอนถัดไป:
  • iPod touch (รุ่นที่ 7) ใช้ปุ่มลดระดับเสียง
   iPod touch ที่แสดงตำแหน่งของปุ่มลดระดับเสียง
  • iPod touch (รุ่นที่ 6 และรุ่นก่อนหน้า) ใช้ปุ่มโฮม
   iPod touch ที่แสดงตำแหน่งของปุ่มโฮม
 2. กดปุ่มที่ถูกต้องบน iPod touch ค้างไว้ขณะกำลังเชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ อย่าปล่อยปุ่ม
 3. กดปุ่มค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอโหมดการกู้คืนบน iPod touch ของคุณ จากนั้นปล่อยปุ่ม
  iPod touch ที่แสดงหน้าจอโหมดการกู้คืน
  หากคุณเห็นหน้าจอรหัส คุณต้องปิด iPod touch ของคุณ และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

หากคุณไม่สามารถทำให้ iPod touch ของคุณแสดงหน้าจอโหมดการกู้คืนและต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ขั้นตอนที่ 4: กู้คืน iPod touch ของคุณ

 1. ค้นหา iPod touch ของคุณใน Finder หรือใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อไว้ (เรียนรู้วิธีค้นหา iPod touch ที่เชื่อมต่อของคุณ)
 2. เลือกกู้คืน เมื่อคุณเห็นตัวเลือกให้กู้คืนหรืออัปเดต คอมพิวเตอร์ของคุณจะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับ iPod touch และเริ่มกระบวนการกู้คืน หากการดาวน์โหลดใช้เวลานานกว่า 15 นาทีและอุปกรณ์ของคุณออกจากหน้าจอโหมดการกู้คืน ปล่อยให้การดาวน์โหลดเสร็จสิ้น จากนั้นปิดเครื่อง iPod touch และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
  หน้าต่าง Mac ที่แสดงปุ่มกู้คืน
 3. รอให้เสร็จสิ้นกระบวนการ  
 4. ตัดการเชื่อมต่อ iPod touch ของคุณจากคอมพิวเตอร์ จากนั้นตั้งค่าและใช้ iPod touch ของคุณ 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่หรือไม่

หากคุณไม่สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้ หากคุณยังคงได้รับแจ้งให้ป้อนรหัส หรือหากคุณต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

วันที่เผยแพร่: