แหล่งข้อมูลของ Apple School Manager ที่แสดงการเชื่อมต่อ SCIM

ผสานข้อมูลของคุณ

ซิงค์บัญชีจากระบบข้อมูลนักเรียนของคุณ, Microsoft Azure Active Directory หรือด้วยไฟล์ที่คุณสร้างและอัปโหลดโดยใช้ SFTP

รวมกับระบบข้อมูลนักเรียนของคุณ

เซิร์ฟเวอร์การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) ของ Apple School Manager ที่แสดงอุปกรณ์และการมอบหมายอุปกรณ์

จัดการอุปกรณ์

ทำให้การปรับใช้อุปกรณ์ Apple กับองค์กรของคุณเป็นไปอย่างง่ายดายขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการอุปกรณ์

หน้าต่าง Apple School Manager กำลังแสดงว่ามีการเลือก "แอปและหนังสือ" ในแถบด้านข้างใต้ "เนื้อหา" บานหน้าต่างที่เลือกมีไว้สำหรับซื้อและจัดการสิทธิ์การใช้งานสำหรับแอป Numbers

ซื้อเนื้อหาจำนวนมาก แล้วมอบหมายไปยังอุปกรณ์

ซื้อแอปและหนังสือจำนวนมาก จากนั้นมอบหมายไปยังอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่, ผู้สอน และนักเรียนของคุณใช้ได้ คุณยังสามารถมอบหมายแอปจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งได้ด้วย

วิธีการซื้อเนื้อหา

หากต้องการสำรวจคู่มือผู้ใช้ Apple School Manager ให้คลิก "สารบัญ" ที่ด้านบนสุดของหน้า หรือป้อนคำหรือวลีในช่องค้นหา

เป็นประโยชน์ไหม
จำกัดอักขระ: 250
จำกัดอักขระสูงสุดไม่เกิน 250
ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็น