ใช้จอภาพหลายจอกับ Mac Pro (2019) ของคุณ

ดูวิธีเชื่อมต่อจอภาพหลายจอ (เช่น จอภาพ 4K, 5K และ 6K) กับ Mac Pro (2019) โดยใช้ Thunderbolt 3 และ HDMI

คุณสามารถเชื่อมต่อจอภาพกับ Mac Pro สูงสุดถึง 12 จอ โดยขึ้นอยู่กับกราฟิกการ์ดที่ติดตั้ง หากต้องการดูว่าต้องใช้พอร์ตใดในการเชื่อมต่อจอภาพของคุณ ให้เลือกกราฟิกการ์ดของคุณ

เชื่อมต่อจอภาพกับพอร์ต Thunderbolt 3 บน Mac Pro ของคุณ

คุณสามารถเชื่อมต่อจอภาพกับพอร์ต HDMI และ Thunderbolt 3 บน Mac Pro และโมดูล MPX ของ Radeon Pro ของคุณ หากจอภาพของคุณใช้ DisplayPort หรือ HDMI คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์ Thunderbolt 3 เพื่อเชื่อมต่อจอภาพของคุณกับพอร์ต Thunderbolt 3 บน Mac Pro ของคุณ

หากต้องการใช้พอร์ต Thunderbolt 3 ที่ด้านบนและด้านหลังของ Mac Pro เพื่อเชื่อมต่อจอภาพ คุณต้องมีโมดูล MPX ของ Radeon Pro อย่างน้อยหนึ่งตัวติดตั้งอยู่ หากไม่ได้ติดตั้งโมดูล MPX ของ Radeon Proพอร์ต Thunderbolt 3 บน Mac Pro ของคุณจะสามารถใช้ได้กับข้อมูลและการจ่ายไฟเท่านั้น 

การกำหนดค่าการแสดงผลที่รองรับ

Mac Pro รองรับการกำหนดค่าการแสดงผลต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับการติดตั้งกราฟิกการ์ด

จอภาพ 6K

  • XDR Pro Display XDR หรือจอภาพ 6K จำนวน 2 จอที่ความละเอียด 6016 x 3384 ที่ 60Hz เมื่อเชื่อมต่อกับโมดูล MPX ของ Radeon Pro 580X, โมดูล MPX ของ Radeon Pro Vega II หรือโมดูล MPX ของ Radeon Pro Vega II Duo จำนวน 1 โมดูล
  • XDR Pro Display XDR หรือจอภาพ 6K จำนวน 4 จอที่มีความละเอียด 6016 x 3384 ที่ 60Hz เมื่อเชื่อมต่อกับโมดูล MPX ของ Radeon Pro Vega II จำนวน 2 โมดูล
  • XDR Pro Display XDR หรือจอภาพ 6K จำนวน 6 จอที่มีความละเอียด 6016 x 3384 ที่ 60Hz เมื่อเชื่อมต่อกับโมดูล MPX ของ Radeon Pro Vega II Duo จำนวน 2 โมดูล

จอภาพ 5K

  • จอภาพ 5K จำนวน 2 จอที่มีความละเอียด 5120 x 2880 ที่ 60Hz เมื่อเชื่อมต่อกับโมดูล MPX ของ Radeon Pro 580X MPX จำนวน 1 โมดูล
  • จอภาพ 5K จำนวน 3 จอที่มีความละเอียด 5120 x 2880 ที่ 60Hz เมื่อเชื่อมต่อกับโมดูล MPX ของ Radeon Pro Vega II จำนวน 1 โมดูล
  • จอภาพ 5K จำนวน 4 จอที่มีความละเอียด 5120 x 2880 ที่ 60Hz เมื่อเชื่อมต่อกับโมดูล MPX ของ Radeon Pro Vega II Duo จำนวน 1 โมดูล
  • จอภาพ 5K จำนวน 6 จอที่มีความละเอียด 5120 x 2880 ที่ 60Hz เมื่อเชื่อมต่อกับโมดูล MPX ของ Radeon Pro Vega II หรือโมดูล MPX ของ Radeon Pro Vega II Duo จำนวน 2 โมดูล

จอภาพ 4K

  • จอภาพ 4K จำนวน 6 จอที่มีความละเอียด 3840 x 2160 ที่ 60Hz เมื่อเชื่อมต่อกับโมดูล MPX ของ Radeon Pro 580X หรือโมดูล MPX ของ Radeon Pro Vega II จำนวน โมดูล  
  • จอภาพ 4K จำนวน 8 จอที่มีความละเอียด 3840 x 2160 ที่ 60Hz เมื่อเชื่อมต่อกับโมดูล MPX ของ Radeon Pro Vega II Duo จำนวน 1 โมดูล
  • จอภาพ 4K จำนวน 12 จอที่มีความละเอียด 3840 x 2160 ที่ 60Hz เมื่อเชื่อมต่อกับโมดูล MPX ของ Radeon Pro Vega II หรือโมดูล MPX ของ Radeon Pro Vega II Duo จำนวน 2 โมดูล

การเริ่มต้นระบบ Mac Pro ของคุณ

เมื่อเริ่มต้นระบบ Mac Pro ของคุณ จอแสดงผลหนึ่งจอที่เชื่อมต่อจะสว่างในช่วงเริ่มต้น จอภาพเพิ่มเติมจะแสดงภาพหลังจากที่ Mac ของคุณเสร็จสิ้นการเริ่มต้นระบบแล้ว หากมีจอภาพอย่างน้อยหนึ่งจอไม่แสดงภาพหลังจากที่เริ่มต้นระบบเสร็จแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อจอภาพและอะแดปเตอร์จอภาพอย่างถูกต้อง

ถ้าคุณใช้ Boot Camp และติดตั้งกราฟิกการ์ดของบริษัทอื่นจาก AMD คุณอาจจำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์ AMD อื่นใน Windows

วันที่เผยแพร่: