ใช้โมดูล Radeon Pro Vega II Duo MPX กับ Mac Pro ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการตั่งค่าจอแสดงผลแบบต่างๆ จำนวนมากที่คุณสามารถใช้กับโมดูล MPX บน Mac Pro (2019) ของคุณ

โมดูล Radeon Pro Vega II Duo MPX มีหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) AMD Radeon Pro Vega II Duo สองหน่วย โดยที่แต่ละหน่วยมีหน่วยความจำ HBM2 32GB, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต และพอร์ต HDMI 2.0 จำนวนหนึ่งพอร์ต คุณสามารถใช้พอร์ต Thunderbolt 3 เพื่อเชื่อมต่อจอแสดงผลและอุปกรณ์ภายนอกกับ Mac Pro เมื่อคุณใช้โมดูล Radeon Pro Vega II Duo MPX กับ Mac Pro คุณสามารถใช้พอร์ต Thunderbolt 3 ที่ด้านบน* และด้านหลังของ Mac Pro เพื่อเชื่อมต่อกับจอแสดงผลเพิ่มเติมได้ด้วย 

ถ้าคุณใช้ Boot Camp และติดตั้งกราฟิกการ์ดของบริษัทอื่นจาก AMD คุณอาจจำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์ AMD อื่นใน Windows

เกี่ยวกับพอร์ตและบัส

หากโมดูล MPX มีสองบัสสำหรับพอร์ต Thunderbolt 3 หากคุณเชื่อมต่อจอแสดงผล 5K หรือ 6K กับพอร์ต Thunderbolt 3 บนโมดูล MPX ให้เชื่อมต่อจอแสดงผลหนึ่งจอต่อบัส

หากคุณเชื่อมต่อจอแสดงผลกับพอร์ต HDMI บนโมดูล MPX พอร์ต Thunderbolt 3 บนบัส 0 จะสามารถรองรับจอแสดงผลที่มีความละเอียด 4K หรือต่ำกว่าเพิ่มอีกหนึ่งจอ หากคุณต้องการส่งสัญญาณเสียงออกไปยังจอแสดงผลที่เชื่อมต่อกับพอร์ต HDMI และมีจอแสดงผลอื่นเชื่อมต่อผ่าน Thunderbolt 3 อยู่ อย่าเชื่อมต่อจอแสดงผลกับพอร์ต Thunderbolt 3 ถัดจากพอร์ต HDMI

เชื่อมต่อจอแสดงผลกับโมดูล Radeon Pro Vega II Duo MPX เดี่ยว

คุณสามารถเชื่อมต่อจอแสดงผลสูงสุดแปดจอโดยใช้ Thunderbolt 3 ในการกำหนดค่าเหล่านี้

  • Pro Display XDR สี่จอที่มีความละเอียด 6016 x 3384 ที่ 60Hz ที่เชื่อมต่อกับตำแหน่งต่อไปนี้: บัส 0, บัส 1 และพอร์ต Thunderbolt 3 ที่ด้านบน* และด้านหลังของ Mac Pro เชื่อมต่อจอแสดงผลหนึ่งจอสำหรับแต่ละตำแหน่ง
  • จอแสดงผล 5K สองจอที่มีความละเอียด 5120 x 2880 ที่ 60Hz ที่เชื่อมต่อกับตำแหน่งต่อไปนี้: บัส 0, บัส 1 และพอร์ต Thunderbolt 3 ที่ด้านบน* และด้านหลังของ Mac Pro เชื่อมต่อจอแสดงผลหนึ่งจอสำหรับแต่ละตำแหน่ง
  • จอแสดงผล 4K แปดจอที่มีความละเอียด 3840 x 2160 ที่ 60Hz ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต Thunderbolt 3 บนกราฟิกการ์ดและ Mac Pro

เชื่อมต่อจอแสดงผลกับโมดูล Radeon Pro Vega II Duo MPX จำนวนสองโมดูล

คุณสามารถเชื่อมต่อจอแสดงผลสูงสุดสิบสองจอโดยใช้ Thunderbolt 3 ในการกำหนดค่าเหล่านี้

  • Pro Display XDR หกจอที่มีความละเอียด 6016 x 3384 ที่ 60Hz ที่เชื่อมต่อกับตำแหน่งต่อไปนี้: บัส 0 และบัส 1 บนแต่ละการ์ด และพอร์ต Thunderbolt 3 ที่ด้านบน* และด้านหลังของ Mac Pro เชื่อมต่อจอแสดงผลหนึ่งจอสำหรับแต่ละตำแหน่ง
  • จอแสดงผล 5K หกจอที่มีความละเอียด 5120 x 2880 ที่ 60Hz ที่เชื่อมต่อกับตำแหน่งต่อไปนี้: บัส 0 และบัส 1 บนแต่ละการ์ด และพอร์ต Thunderbolt 3 ที่ด้านบน* และด้านหลังของ Mac Pro เชื่อมต่อจอแสดงผลหนึ่งจอสำหรับแต่ละตำแหน่ง 
  • จอแสดงผล 4K สิบสองจอที่มีความละเอียด 3840 x 2160 ที่ 60Hz ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต Thunderbolt 3 บน Mac Pro และบนแต่ละการ์ด

Infinity Fabric Link ได้รับการติดตั้งไว้ล่วงหน้าในโมดูล MPX ซึ่งช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง GPU ทำได้เร็วขึ้นห้าเท่า ตราบใดที่ยังมีจัมเปอร์ Infinity Fabric Link ติดตั้งอยู่ แอพที่รองรับ Infinity Fabric Link จะสามารถใช้งานจัมเปอร์นี้ได้

วันที่เผยแพร่: