บริการช่วยเหลือ Boot Camp

ดูวิธีติดตั้ง Windows 10 บน Mac ของคุณโดยใช้ผู้ใช้ Boot Camp จากนั้นคุณสามารถรีสตาร์ทเพื่อสลับระหว่าง macOS กับ Windows ได้

ติดตั้ง Windows ลงใน Mac ของคุณ

Boot Camp เป็นยูทิลิตี้ที่มาพร้อม Mac ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสลับระหว่าง macOS และ Windows ได้ ดาวน์โหลดสำเนา Windows 10 ของคุณ จากนั้นให้ผู้ช่วย Boot Camp แนะนำขั้นตอนการติดตั้งให้คุณตั้งแต่ต้นจนจบ

หัวข้อที่แนะนำ

แหล่งข้อมูล