บริการช่วยเหลือ Boot Camp

ติดตั้ง Windows บน Mac ของคุณ

Boot Camp เป็นยูทิลิตี้ที่มาพร้อม Mac ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสลับระหว่าง macOS และ Windows ได้ ดาวน์โหลดสำเนา Windows 10 ของคุณ จากนั้นให้ผู้ช่วย Boot Camp แนะนำขั้นตอนการติดตั้งให้คุณตั้งแต่ต้นจนจบ

หัวข้อที่แนะนำ

แหล่งข้อมูล