บริการช่วยเหลือ Boot Camp

ดูวิธีติดตั้งและใช้ Windows ใน Mac ของคุณที่มี Boot Camp

การใช้ Boot Camp

Boot Camp มาพร้อมกับ Mac และให้คุณติดตั้ง Microsoft Windows ได้ ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดอะไรเองเลย เพียงแค่เปิดผู้ช่วย Boot Camp แล้วระบบจะแนะนำคุณเกี่ยวกับส่วนที่เหลือเอง

หัวข้อที่แนะนำ

ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับ Boot Camp

แหล่งข้อมูล