ใช้โมดูล Radeon Pro 580X MPX กับ Mac Pro ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการตั่งค่าจอแสดงผลแบบต่างๆ จำนวนมากที่คุณสามารถใช้กับโมดูล MPX บน Mac Pro (2019) ของคุณ

โมดูล Radeon Pro 580X MPX มีหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) AMD Radeon Pro 580X ที่มีหน่วยความจำ GDDR5 8GB และพอร์ต HDMI 2.0 จำนวนสองพอร์ต เมื่อคุณใช้โมดูล Radeon Pro 580X MPX กับ Mac Pro คุณสามารถใช้พอร์ต Thunderbolt 3 ที่ด้านบน* และด้านหลังของ Mac Pro เพื่อเชื่อมต่อกับจอแสดงผลเพิ่มเติมได้ด้วย

ถ้าคุณใช้ Boot Camp และติดตั้งกราฟิกการ์ดของบริษัทอื่นจาก AMD คุณอาจจำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์ AMD อื่นใน Windows

เชื่อมต่อจอแสดงผลโดยใช้โมดูล Radeon Pro 580X MPX

คุณสามารถเชื่อมต่อกับจอแสดงผลได้สูงสุดหกจอในการกำหนดค่าต่อไปนี้

  • Pro Display XDR สองจอที่มีความละเอียด 6016 x 3384 ที่ 60Hz ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต Thunderbolt 3 บน Mac Pro เชื่อมต่อจอแสดงผลหนึ่งจอกับพอร์ต Thunderbolt 3 ที่ด้านบน* ของ Mac Pro และเชื่อมต่อจอแสดงผลอีกจอกับพอร์ต Thunderbolt 3 ที่ด้านหลังของ Mac Pro
  • จอแสดงผล 5K สองจอที่มีความละเอียด 5120 x 2880 ที่ 60Hz ที่เชื่อมต่อผ่าน Thunderbolt 3 และจอแสดงผล 4K สองจอที่มีความละเอียด 3840 x 2160 ที่ 60Hz ที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI เชื่อมต่อจอแสดงผล 5K กับพอร์ต Thunderbolt 3 ที่ด้านบน* ของ Mac Pro และเชื่อมต่อจอแสดงผล 5K จอที่สองกับพอร์ต Thunderbolt 3 ที่ด้านหลังของ Mac Pro
  • จอแสดงผล 4K หกจอที่มีความละเอียด 3840 x 2160 ที่ 60Hz ที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI และ Thunderbolt 3

วันที่เผยแพร่: