ใช้โมดูล Radeon Pro Vega II MPX กับ Mac Pro ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการตั่งค่าจอแสดงผลแบบต่างๆ จำนวนมากที่คุณสามารถใช้กับโมดูล MPX บน Mac Pro (2019) ของคุณ

โมดูล Radeon Pro Vega II MPX มีหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) AMD Radeon Pro Vega II ที่มีหน่วยความจำ HBM2 32GB, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต และพอร์ต HDMI 2.0 จำนวนหนึ่งพอร์ต คุณสามารถใช้พอร์ต Thunderbolt 3 เพื่อเชื่อมต่อจอแสดงผลและอุปกรณ์ภายนอกกับ Mac Pro เมื่อคุณใช้โมดูล Radeon Pro Vega II MPX กับ Mac Pro คุณสามารถใช้พอร์ต Thunderbolt 3 ที่ด้านบน* และด้านหลังของ Mac Pro เพื่อเชื่อมต่อกับจอแสดงผลเพิ่มเติมได้ด้วย

ถ้าคุณใช้ Boot Camp และติดตั้งกราฟิกการ์ดของบริษัทอื่นจาก AMD คุณอาจจำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์ AMD อื่นใน Windows

เกี่ยวกับพอร์ตและบัส

หากโมดูล MPX มีสองบัสสำหรับพอร์ต Thunderbolt 3 หากคุณเชื่อมต่อจอแสดงผล 5K หรือ 6K กับพอร์ต Thunderbolt 3 บนโมดูล MPX ให้เชื่อมต่อจอแสดงผลหนึ่งจอต่อบัส

หากคุณเชื่อมต่อจอแสดงผลกับพอร์ต HDMI บนโมดูล MPX พอร์ต Thunderbolt 3 บนบัส 0 จะสามารถรองรับจอแสดงผลที่มีความละเอียด 4K หรือต่ำกว่าเพิ่มอีกหนึ่งจอ หากคุณต้องการส่งสัญญาณเสียงออกไปยังจอแสดงผลที่เชื่อมต่อกับพอร์ต HDMI และมีจอแสดงผลอื่นเชื่อมต่อผ่าน Thunderbolt 3 อยู่ อย่าเชื่อมต่อจอแสดงผลกับพอร์ต Thunderbolt 3 ถัดจากพอร์ต HDMI


เชื่อมต่อจอแสดงผลกับโมดูล Radeon Pro Vega II MPX เดี่ยว

หากคุณติดตั้งโมดูล Radeon Pro Vega II MPX เดี่ยว คุณสามารถเชื่อมต่อกับจอแสดงผลสูงสุดหกจอโดยใช้ Thunderbolt 3 ในการกำหนดค่าเหล่านี้

 • Pro Display XDR สองจอที่มีความละเอียด 6016 x 3384 ที่ 60Hz ที่เชื่อมต่อกับสองตำแหน่งต่อไปนี้: บัส 0, บัส 1 หรือพอร์ต Thunderbolt 3 ที่ด้านหลังของ Mac Pro เชื่อมต่อจอแสดงผลหนึ่งจอสำหรับแต่ละตำแหน่ง
 • จอแสดงผล 5K สามจอที่มีความละเอียด 5120 x 2880 ที่ 60Hz ที่เชื่อมต่อกับบัส 0, บัส 1 และพอร์ต Thunderbolt 3 ที่ด้านบน* หรือด้านหลังของ Mac Pro
 • จอแสดงผล 4K หกจอที่มีความละเอียด 3840 x 2160 ที่ 60Hz ที่เชื่อมต่อกับบัส 0 และบัส 1 และพอร์ต Thunderbolt 3 ที่ด้านบน* หรือด้านหลังของ Mac Pro


เชื่อมต่อจอแสดงผลกับโมดูล Radeon Pro Vega II MPX จำนวนสองโมดูล

หากคุณติดตั้งโมดูล Radeon Pro Vega II MPX สองโมดูล คุณสามารถเชื่อมต่อกับจอแสดงผลสูงสุด 12 จอโดยใช้ Thunderbolt 3 ในการกำหนดค่าเหล่านี้

 • Pro Display XDR สี่จอที่มีความละเอียด 6016 x 3384 ที่ 60Hz ที่เชื่อมต่อกับตำแหน่งสี่ตำแหน่งใดๆ ต่อไปนี้: บัส 0 บนแต่ละการ์ด บัส 1 บนแต่ละการ์ด และพอร์ต Thunderbolt 3 ที่ทั้งด้านบน* และด้านหลังของ Mac Pro เชื่อมต่อจอแสดงผลหนึ่งจอสำหรับแต่ละตำแหน่ง
 • จอแสดงผล 5K หกจอที่มีความละเอียด 5120 x 2880 ที่ 60Hz เชื่อมต่อจอแสดงผลกับแต่ละบัสและพอร์ต Thunderbolt 3 ที่ทั้งด้านบน* และด้านหลัง Mac Pro
 • จอแสดงผล 4K สิบสองจอที่มีความละเอียด 3840 x 2160 ที่ 60Hz ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต Thunderbolt 3 บน Mac Pro และบนแต่ละการ์ด

เชื่อมต่อ Infinity Fabric Link

หากคุณติดตั้งโมดูล Radeon Pro Vega II MPX สองโมดูล คุณสามารถเชื่อมต่อโมดูลดังกล่าวโดยใช้ Infinity Fabric Link เพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง GPU ที่รวดเร็วขึ้น

 1. ถอดฝาครอบออกจากโมดูล MPX แต่ละโมดูล 
 2. จัดแนวขั้วต่อบนบริดจ์ Infinity Fabric Link กับขั้วต่อบนโมดูล MPX จากนั้นกดลงช้าๆ
 3. ใช้ไขควงหัวแฉกขันสกรูทั้งสองตัวให้เข้าที่ในตำแหน่งล็อค 
   


วันที่เผยแพร่: