ใช้จอแสดงผลหลายจอกับ Mac Pro ของคุณ (ปลายปี 2013)

เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อจอแสดงผล (อย่างเช่น หน้าจอ ทีวี และโปรเจกเตอร์) หลายจอกับ Mac Pro ของคุณ (ปลายปี 2013) โดยใช้การเชื่อมต่อ Thunderbolt, Mini DisplayPort และ HDMI

การกำหนดค่าจอแสดงผลที่คุณสามารถใช้กับ Mac Pro ของคุณ (ปลายปี 2013) ได้

คุณสามารถเชื่อมต่อจอแสดงผลต่อไปนี้ที่มีการกำหนดค่าอย่างถูกต้องกับ Mac Pro ของคุณ (ปลายปี 2013) ได้สูงสุดหกเครื่อง 

  • จอแสดงผล Thunderbolt (ขนาด 27 นิ้ว) ของ Apple, Apple LED Cinema Display (ขนาด 27 นิ้ว) หรือจอแสดงผล Mini DisplayPort ของบริษัทอื่นหกจอ
  • จอแสดงผล 4K สามจอ: โดยเชื่อมต่อผ่านพอร์ต Mini DisplayPort สองจอและเชื่อมต่อผ่าน HDMI หนึ่งจอ
  • จอแสดงผล 4K Ultra HD TV หรือจอแสดงผล 4K หนึ่งจอโดยใช้ HDMI และจอแสดงผล Thunderbolt (ขนาด 27 นิ้ว) ของ Apple, Apple LED Cinema Display (ขนาด 27 นิ้ว) หรือจอแสดงผล Mini DisplayPort ของบริษัทอื่นสี่จอ
  • อุปกรณ์ HDMI (HD หรือ 4K) สองเครื่อง: เครื่องหนึ่งเชื่อมต่อผ่าน HDMI และอีกเครื่องหนึ่งเชื่อมต่อผ่าน Mini DisplayPort ด้วยอะแดปเตอร์ HDMI
  • จอแสดงผล DVI หกจอ การกำหนดค่านี้ต้องใช้อะแดปเตอร์ DVI แบบแอคทีฟ

ดูรายการจอแสดงผล 4K ที่ทำงานร่วมกับ Mac Pro ของคุณได้ที่ การใช้จอแสดงผล 4K และ Ultra HD TV กับคอมพิวเตอร์ Mac

เมื่อเชื่อมต่อจอแสดงผลของคุณ ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้การกำหนดค่าที่ระบบรองรับโดยการเชื่อมต่อไปยังพอร์ต HDMI และ Thunderbolt บน Mac Pro ของคุณ ต่อจอแสดงผลกับบัส Thunderbolt อื่น หากเป็นไปได้ (ดูภาพด้านล่าง) อย่าต่อจอแสดงผลมากกว่าสองจอกับบัสใดๆ นั่นหมายถึงหากคุณใช้พอร์ต HDMI ต้องแน่ใจว่ามีการใช้เฉพาะพอร์ต Thunderbolt พอร์ตใดพอร์ตหนึ่งจากสองพอร์ตด้านล่าง (Bus 0)

 

เมื่อเริ่มต้นระบบ Mac Pro ของคุณ จอแสดงผลหนึ่งจอที่เชื่อมต่อจะสว่างในช่วงเริ่มต้น จอแสดงผลใดๆ ที่เชื่อมต่อเพิ่มเติมจะแสดงภาพหลังจากที่ Mac ของคุณเสร็จสิ้นการเริ่มต้นระบบแล้ว หากจอแสดงผลอย่างน้อยหนึ่งจอไม่แสดงภาพหลังจากเริ่มต้นระบบเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบว่าจอแสดงผลและอะแดปเตอร์จอแสดงผลใดๆ มีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่

หากคุณใช้ Windows บน Mac ของคุณกับ Boot Camp จะมี ข้อกำหนดเฉพาะที่ต่างกันสำหรับการเชื่อมต่อจอแสดงผลหลายจอ

ใช้ 4K Ultra HD TV มากกว่าหนึ่งเครื่อง

คุณสามารถเชื่อมต่อ 4K Ultra HD TV หนึ่งเครื่องกับพอร์ต HDMI และ 4K Ultra HD TV หนึ่งเครื่องกับพอร์ต Thunderbolt ใช้อะแดปเตอร์ HDMI ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสาย HDMI ความเร็วสูง ตรวจสอบกับผู้ผลิตสายเคเบิลเพื่อดูว่ารองรับมาตรฐานนี้หรือไม่ อย่าใช้ Thunderbolt Bus 0 เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้เพิ่มเติม หากคุณได้เชื่อมต่อ 4K Ultra HD TV กับพอร์ต HDMI อยู่แล้ว

ใช้การหมุนจอแสดงผลและการปรับขนาดกับ 4K Ultra HD TV หรือจอแสดงผล 4K

การปรับขนาดและการหมุนจอแสดงผลจะรองรับ 4K Ultra HD TV หรือจอแสดงผล 4K ที่เชื่อมต่อกับ Mac Pro โดยใช้พอร์ต HDMI จอแสดงผล 4K บางรุ่นอาจไม่ทำงานกับการหมุนจอแสดงผล เมื่อตั้งค่าจอแสดงผลไว้ในโหมดมัลติสตรีม (MST) หากเกิดเหตุการณ์นี้ ให้ ใช้จอแสดงผลในโหมดสตรีมเดียว (SST) แทน

เชื่อมต่อจอแสดงผล DVI

Mac Pro ของคุณ (ปลายปี 2013) รองรับจอแสดงผล DVI โดยใช้ Mini DisplayPort to DVI Adapter ใช้อะแดปเตอร์ DVI แบบ Single-Link อย่างเช่น Apple Mini DisplayPort to DVI Adapter สำหรับจอแสดงผล DVI ที่มีความละเอียดสูงสุดถึง 1920 x 1200 ใช้อะแดปเตอร์ DVI แบบ Dual-Link อย่างเช่น Apple Mini DisplayPort to Dual-Link DVI Adapter สำหรับความละเอียดสูงสุดถึง 2560 x 1600

Mac Pro ของคุณ (ปลายปี 2013) รองรับจอแสดงผล DVI แบบ Single-Link ได้ทั้งหมดสองจอ หากคุณเชื่อมต่อจอแสดงผล DVI จอที่สามโดยใช้อะแดปเตอร์แบบพาสซีฟ หรือจอแสดงผลหนึ่งจอ โดยใช้ HDMI อาจทำให้หนึ่งในสามจอแสดงผลไม่ทำงาน

เชื่อมต่อจอแสดงผล DVI หรือ HDMI มากกว่าสองจอ

Mac Pro รองรับจอแสดงผล DVI หรือ HDMI ได้ทั้งหมดสองจอเมื่อเชื่อมต่อผ่านพอร์ต HDMI ในตัวหรือใช้ Apple Mini DisplayPort to DVI Adapter หากต้องการเชื่อมต่อจอแสดงผล DVI เพิ่มเติม ให้ใช้ อะแดปเตอร์ DVI แบบแอคทีฟ เช่น Apple Mini DisplayPort to Dual-Link DVI Adapter คุณสามารถเชื่อมต่อจอแสดงผล DVI ด้วยอะแดปเตอร์แบบแอคทีฟได้สูงสุดถึงหกจอ ซึ่งต้องใช้ฮับ USB แบบมีแหล่งจ่ายไฟเนื่องจาก Mac Pro มีพอร์ต USB สี่พอร์ต และคุณจำเป็นต้องใช้พอร์ต USB หกพอร์ตเพื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ DVI แบบ Dual-Link

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: