หากคุณเห็นข้อผิดพลาด -5000, -69, 13010 หรือ 13014 เมื่อคุณซิงค์เพลงจาก Mac ของคุณ

เรียนรู้ว่าคุณควรทำอย่างไรหากไม่สามารถซิงค์เพลงจาก iTunes หรือ Finder บน Mac ไปยัง iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณได้

อัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac ของคุณได้รับการอัปเดตเป็น macOS เวอร์ชั่นล่าสุด และ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณได้รับการอัปเดตเป็น iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว หากคุณใช้ macOS Mojave หรือรุ่นก่อนหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีiTunes รุ่นล่าสุดแล้ว จากนั้นลองซิงค์อีกครั้ง


รวมไฟล์สื่อในคลังเพลงของคุณ

ไฟล์สื่อในคลังเพลงของคุณอาจถูกจัดเก็บไว้ในหลายตำแหน่ง รวมไฟล์เพื่อให้แน่ใจว่าคอนเทนต์ได้รับการจัดเก็บไว้ในที่เดียว จากนั้นลองซิงค์อีกครั้ง

การรวมไฟล์จะช่วยแก้ไขสิทธิ์อนุญาตและทำให้กระบวนการซิงค์ข้อมูลง่ายขึ้น


ตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของบริษัทอื่น

ซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นบางประเภท เช่น ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย อาจรบกวนกระบวนการซิงค์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ของคุณ  เปลี่ยนการตั้งค่าซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย แล้วลองซิงค์อีกครั้ง


หากคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาด

ในบางกรณีอาจเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะเพลงที่คุณพยายามซิงค์ หากต้องการระบุเพลง ให้ทำดังนี้

  • ดูว่าข้อความแสดงข้อผิดพลาดระบุเพลงที่เป็นสาเหตุของปัญหาหรือไม่
  • ซิงค์ครั้งละสองสามเพลงเท่านั้น โดยเพิ่มเพลงจนกว่าจะเกิดปัญหาอีกครั้ง

สำหรับปัญหาที่เกิดกับเพลงที่ซื้อมาจาก iTunes Store คุณสามารถลบแล้วดาวน์โหลดแอปอีกครั้ง และดาวน์โหลดเพลงอีกครั้ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถดาวน์โหลดแอปและดาวน์โหลดเพลงโดยตรงลงใน iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณอาจพบปัญหากับเพลงที่คัดลอกจาก CD หรือไม่ได้ซื้อมาจาก iTunes Store ในกรณีนี้ ให้ลบเพลงเหล่านั้นออก แล้วนำเข้าจากแหล่งต้นฉบับอีกครั้ง


ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: