หากคุณเห็นข้อผิดพลาด -5000, -69, 13010 หรือ 13014 เมื่อคุณซิงค์เพลงจาก Mac ของคุณ

เรียนรู้ว่าคุณควรทำอย่างไรหากไม่สามารถซิงค์เพลงจาก iTunes หรือ Finder บน Mac ไปยัง iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณได้

เมื่อคุณใช้ iTunes หรือ Finder เพื่อซิงค์เพลงไปยัง iPhone, iPad หรือ iPod touch คุณอาจได้รับข้อความแจ้งเตือน ข้อความอาจบอกว่าอุปกรณ์ของคุณ "ไม่สามารถซิงค์ได้" หรือ iTunes หรือ Finder ไม่สามารถคัดลอกเพลงบางเพลงไปยังอุปกรณ์ของคุณได้ นอกจากนี้ข้อความดังกล่าวอาจมีหมายเลขข้อผิดพลาดแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้

  • ข้อผิดพลาด -5000
  • ข้อผิดพลาด -69
  • ข้อผิดพลาด 13010
  • ข้อผิดพลาด 13014

ลองใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

อัพเดทซอฟต์แวร์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac ของคุณได้รับการอัพเดทเป็น macOS เวอร์ชั่นล่าสุด และ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณได้รับการอัพเดทเป็น iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว หากคุณใช้ macOS Mojave หรือรุ่นก่อนหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีiTunes รุ่นล่าสุดแล้ว จากนั้นลองซิงค์อีกครั้ง


รวมไฟล์สื่อในคลังเพลงของคุณ

ไฟล์สื่อในคลังเพลงของคุณอาจถูกจัดเก็บไว้ในหลายตำแหน่ง รวมไฟล์เพื่อให้แน่ใจว่าคอนเทนต์ได้รับการจัดเก็บไว้ในที่เดียว จากนั้นลองซิงค์อีกครั้ง

การรวมไฟล์จะช่วยแก้ไขสิทธิ์อนุญาตและทำให้กระบวนการซิงค์ข้อมูลง่ายขึ้น


ตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของบริษัทอื่น

ซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นบางประเภท เช่น ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย อาจรบกวนกระบวนการซิงค์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ของคุณ  เปลี่ยนการตั้งค่าซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย แล้วลองซิงค์อีกครั้ง


หากคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาด

ในบางกรณีอาจเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะเพลงที่คุณพยายามซิงค์ หากต้องการระบุเพลง ให้ทำดังนี้

  • ดูว่าข้อความแสดงข้อผิดพลาดระบุเพลงที่เป็นสาเหตุของปัญหาหรือไม่
  • ซิงค์ครั้งละสองสามเพลงเท่านั้น โดยเพิ่มเพลงจนกว่าจะเกิดปัญหาอีกครั้ง

สำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับเพลงที่ซื้อจาก iTunes Store คุณสามารถลบออก แล้วดาวน์โหลดใหม่ได้ คุณยังสามารถดาวน์โหลดเพลงไปยัง iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้โดยตรง

คุณอาจพบปัญหากับเพลงที่คัดลอกจาก CD หรือไม่ได้ซื้อมาจาก iTunes Store ในกรณีนี้ ให้ลบเพลงเหล่านั้นออก แล้วนำเข้าจากแหล่งต้นฉบับอีกครั้ง


ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: