หากคุณเห็นข้อผิดพลาด -5000, -69, 13010 หรือ 13014 เมื่อซิงค์เพลงใน iTunes

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่สามารถซิงค์เพลงจาก iTunes บนคอมพิวเตอร์ไปยัง iPhone, iPad หรือ iPod touch

เมื่อคุณใช้ iTunes เพื่อซิงค์เพลงไปยัง iPhone, iPad หรือ iPod touch คุณอาจเห็นข้อความเตือน ข้อความที่ปรากฏอาจแจ้งว่าอุปกรณ์ของคุณ "ไม่สามารถซิงค์ได้" หรือ iTunes ไม่สามารถคัดลอกเพลงบางเพลงไปยังอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้ข้อความดังกล่าวอาจมีหมายเลขข้อผิดพลาดแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้

  • ข้อผิดพลาด -5000
  • ข้อผิดพลาด -69
  • ข้อผิดพลาด 13010
  • ข้อผิดพลาด 13014

อันดับแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด และอัพเดทซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว จากนั้นให้ทำตามรายการด้านล่าง

รวมไฟล์สื่อในคลัง iTunes ของคุณไว้ในที่เดียวกัน

ไฟล์สื่อในคลัง iTunes ของคุณอาจได้รับการจัดเก็บไว้หลายที่ ให้รวมไฟล์เพื่อจัดเก็บคอนเทนต์ไว้ในที่เดียว วิธีนี้จะสามารถแก้ไขสิทธิ์อนุญาตและทำให้กระบวนการซิงค์ข้อมูลง่ายขึ้น

ตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของบริษัทอื่น

ซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นบางประเภท เช่น ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย อาจรบกวนกระบวนการซิงค์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ของคุณ  เปลี่ยนการตั้งค่าซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย แล้วลองซิงค์อีกครั้ง

หากคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาด

ในบางกรณีอาจเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะเพลงที่คุณพยายามซิงค์ หากต้องการระบุเพลง ให้ทำดังนี้

  • ดูว่าข้อความแสดงข้อผิดพลาดระบุเพลงที่เป็นสาเหตุของปัญหาหรือไม่
  • ซิงค์ครั้งละสองสามเพลงเท่านั้น โดยเพิ่มเพลงจนกว่าจะเกิดปัญหาอีกครั้ง

สำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับเพลงที่ซื้อจาก iTunes Store คุณสามารถลบออก แล้วดาวน์โหลดใหม่ คุณยังสามารถดาวน์โหลดไปยัง iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้โดยตรง

คุณอาจพบปัญหาเกี่ยวกับเพลงที่คัดลอกจาก CD หรือไม่ได้ซื้อมาจาก iTunes Store ในกรณีนี้ ให้ลบเพลงเหล่านั้นออก แล้วนำเข้าจากแหล่งต้นฉบับอีกครั้ง

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: