อัพเดทเป็น iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด

ดูวิธีการรับ iTunes เวอร์ชั่นล่าสุดบน Mac หรือ PC

หากคุณติดตั้ง iTunes บนคอมพิวเตอร์แล้ว ให้เลือกอุปกรณ์ของคุณเพื่ออัพเดท iTunes เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

หากคุณใช้ Mac

หากคุณอัพเดท Mac เป็น macOS Catalina คุณจะสามารถเข้าถึงคลังสื่อ iTunes ของคุณได้ผ่านแอพ Apple Music, แอพ Apple TV, แอพ Apple Books และแอพ Apple Podcasts หากต้องการสำรองข้อมูล กู้คืน หรือซิงค์ iPhone, iPad หรือ iPod touch ด้วยตัวคุณเอง ให้ใช้ Finder

หากคุณไม่สามารถอัพเดทเป็น macOS เวอร์ชั่นล่าสุดได้

คุณสามารถอัพเดทเป็น iTunes เวอร์ชั่นล่าสุดได้ (สูงสุดถึง iTunes 12.8)

  1. เปิด App Store ใน Mac ของคุณ
  2. คลิกรายการอัพเดทที่ด้านบนของหน้าต่าง App Store
  3. หากมีรายการอัพเดทสำหรับ iTunes ให้คลิกติดตั้ง


หากคุณใช้ PC

หากคุณไม่ได้ติดตั้ง iTunes ไว้ในคอมพิวเตอร์ ให้รับจาก Microsoft Store (Windows 10) หรือ ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดจากเว็บไซต์ของ Apple 

คุณสามารถอัพเดทได้สองสามวิธี โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของ iTunes ที่คุณมี

หากคุณดาวน์โหลด iTunes มาจาก Microsoft Store

เวอร์ชั่นของ iTunes จาก Microsoft Store จะอัพเดทโดยอัตโนมัติเมื่อมีเวอร์ชั่นใหม่ให้ดาวน์โหลด

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจหารายการอัพเดทผ่าน Microsoft Store ได้ด้วย

หากคุณดาวน์โหลด iTunes มาจากเว็บไซต์ของ Apple

  1. เปิด iTunes
  2. จากแถบเมนูที่ด้านบนของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกวิธีใช้ > ตรวจสอบหารายการอัพเดท
  3. ทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุด

หากไม่มีตัวเลือกตรวจสอบรายการอัพเดทในเมนูวิธีใช้ แสดงว่าคุณได้ดาวน์โหลด iTunes จาก Microsoft Store ไว้แล้ว


ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของ iTunes อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: