อัพเดทเป็น iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด

ดูวิธีการรับ iTunes เวอร์ชั่นล่าสุดบน Mac หรือ PC

 

หากคุณติดตั้ง iTunes บนคอมพิวเตอร์แล้ว ให้เลือกอุปกรณ์ของคุณเพื่ออัพเดท iTunes เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด


หากยังไม่ได้ติดตั้ง iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดจากเว็บไซต์ของ Apple หรือดาวน์โหลดจาก Microsoft Store (Windows 10)

หากคุณใช้ Mac

  1. เปิด App Store ใน Mac ของคุณ
  2. คลิกรายการอัพเดท ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง App Store
  3. หากมีรายการอัพเดทสำหรับ macOS หรือ iTunes ให้คลิกติดตั้ง

หากคุณใช้ PC

คุณสามารถอัพเดทได้หลากหลายวิธี โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของ iTunes ที่คุณมี

หากคุณดาวน์โหลด iTunes มาจากเว็บไซต์ของ Apple

  1. เปิด iTunes
  2. จากแถบเมนูที่ด้านบนของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกวิธีใช้ > ตรวจสอบหารายการอัพเดท
  3. ทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุด

หากไม่มีตัวเลือก "ตรวจสอบรายการอัพเดท" ในเมนูวิธีใช้ แสดงว่าคุณได้ดาวน์โหลด iTunes จาก Microsoft Store ไว้แล้ว

หากคุณดาวน์โหลด iTunes มาจาก Microsoft Store

เวอร์ชั่นของ iTunes จาก Microsoft Store จะอัพเดทโดยอัตโนมัติเมื่อมีเวอร์ชั่นใหม่ให้ดาวน์โหลด

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจหารายการอัพเดทผ่าน Microsoft Store ได้ด้วย

ดูเพิ่มเติม

ดูวิธีอัพเดทซอฟต์แวร์ iOS บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

ดูวิธีอัพเดทซอฟต์แวร์สำหรับ Mac

 

หากระบบไม่ได้แจ้งให้คุณติดตั้ง iTunes เวอร์ชั่นใหม่ แสดงว่าคุณมีเวอร์ชั่นล่าสุดที่ระบบปฏิบัติการของคุณสามารถรองรับได้อยู่แล้ว คุณสมบัติหรืออุปกรณ์บางอย่างอาจต้องใช้ iTunes เวอร์ชั่นใหม่กว่าเวอร์ชั่นที่ระบบของคุณรองรับ ดูความต้องการของระบบใน หน้าการดาวน์โหลด iTunes

คุณสมบัติของ iTunes อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: