หาก iTunes เตือนให้คุณอนุญาตคอมพิวเตอร์ในขณะที่คุณพยายามเล่นรายการที่ซื้อมาจาก iTunes Store

หากระบบขอให้คุณอนุญาตคอมพิวเตอร์ในขณะที่คุณพยายามเล่นรายการที่ซื้อมาจาก iTunes Store ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ iTunes ด้วย Apple ID ที่คุณใช้ในการซื้อสินค้า

iTunes อาจขอให้คุณอนุญาตคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนจึงจะสามารถเล่นรายการที่ซื้อมาจาก iTunes Store ได้ ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณใช้สิทธิ์การอนุญาตเกินขีดจำกัด

คุณอาจไม่สามารถอนุญาตคอมพิวเตอร์ของคุณเนื่องจากเกิดปัญหากับสิทธิ์อนุญาตสำหรับบัญชีหรือโฟลเดอร์ ทำขั้นตอนด้านล่างต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหา

คุณสมบัติของ iTunes อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

ลองอนุญาตการซื้อของคุณด้วย Apple ID อื่น

คุณอาจใช้ Apple ID อื่นในการซื้อรายการที่คุณต้องการเล่น หากต้องการตรวจสอบ ให้คลิกขวาที่รายการนั้น แล้วมองหา "นำรายการดาวน์โหลดออก" ในเมนู หากคุณเห็น "นำรายการดาวน์โหลดออก" แสดงว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ที่คุณใช้ในการซื้อสินค้า เลือก "นำรายการดาวน์โหลดออก" จากนั้นจึงดาวน์โหลดรายการดังกล่าวอีกครั้ง

หากคุณไม่เห็น "นำรายการดาวน์โหลดออก" ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด iTunes
 2. ในคลัง ให้ค้นหาเพลงที่คุณซื้อมาจาก iTunes Store และเลือกเพลงที่ต้องการ
 3. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกแก้ไข > ขอรายละเอียด
 4. คลิกแท็บไฟล์ ดู Apple ID ที่คุณใช้ในการซื้อสินค้าที่ด้านขวาของ "ที่ซื้อโดย"
 5. อนุญาตคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ Apple ID จากขั้นตอนที่ 4 ซึ่งอาจเปลี่ยนไปตั้งแต่ที่คุณซื้อสินค้า หากคุณอัพเดทรหัสผ่านหรือที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับ Apple ID นั้น หากคุณลืมรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ ให้ไปที่ iforgot.apple.com

หากคุณไม่แน่ใจว่ามีการเปลี่ยน Apple ID ของคุณนับตั้งแต่ที่ซื้อสินค้าหรือไม่ ให้ตรวจสอบประวัติการซื้อของ Apple ID สำหรับสินค้านั้น เพื่อยืนยันว่าสินค้านั้นอยู่ในรายชื่อสินค้าที่ซื้อ

ปิด User Account Control

คุณสามารถแก้ไขปัญหาการอนุญาตบางอย่างใน iTunes สำหรับ Windows ได้ หากคุณรีเซ็ต User Account Control หากต้องการรีเซ็ต User Account Control ใน Windows 7 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. กดปุ่ม Windows บนคีย์บอร์ด หากคีย์บอร์ดที่คุณใช้ไม่มีปุ่ม Windows ให้กดปุ่ม Control (Ctrl) และ Escape (Esc) บนคีย์บอร์ดแทน
 2. คลิกที่ไอคอนแว่นขยายหรือช่องค้นหา ในช่องค้นหา ให้ป้อน UserAccountControlSettings
 3. คลิก UserAccountControlSettings
 4. หากระบบถามว่าคุณต้องการอนุญาตให้แอพนี้ทำการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ให้คลิกใช่
 5. เลื่อนแถบเลื่อนไปที่การตั้งค่าด้านล่าง
 6. คลิกตกลง
 7. หากระบบถามว่าคุณต้องการอนุญาตให้แอพนี้ทำการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ให้คลิกใช่
 8. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

แล้วเปิด User Account Control อีกครั้ง

 1. กดปุ่ม Windows บนคีย์บอร์ด หากคีย์บอร์ดที่คุณใช้ไม่มีปุ่ม Windows ให้กดปุ่ม Control (Ctrl) และ Escape (Esc) บนคีย์บอร์ดแทน
 2. คลิกที่ไอคอนแว่นขยายหรือช่องค้นหา ในช่องค้นหา ให้ป้อน UserAccountControlSettings
 3. คลิก UserAccountControlSettings
 4. เลื่อนแถบเลื่อนกลับไปยังการตั้งค่าที่คุณต้องการ
 5. คลิกตกลง
 6. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 7. ลองอนุญาตคอมพิวเตอร์ของคุณอีกครั้ง

ลบโฟลเดอร์ข้อมูล SC

เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง iTunes จะต้องมีโฟลเดอร์ข้อมูล SC บนคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ คุณสามารถอนุญาตคอมพิวเตอร์เพื่อให้เล่นรายการที่คุณซื้อมา ในกรณีที่คุณลบโฟลเดอร์นี้ออกไป จากนั้นให้ iTunes สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่

ลบโฟลเดอร์ข้อมูล SC ใน macOS High Sierra หรือรุ่นก่อนหน้า

 1. ปิด iTunes และแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่เปิดอยู่ จนเหลือเพียง Finder เท่านั้น
 2. จากแถบเมนูที่ด้านบนของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้เลือกไป> ไปยังโฟลเดอร์
 3. ในหน้าต่างนี้ ให้ป้อน /Users/Shared/SC Info แล้วคลิกไป หากคุณเห็นข้อความว่า "ไม่พบโฟลเดอร์" ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อสร้าง /Users/Shared/ หรือใช้สิทธิ์อนุญาตที่ถูกต้องกับโฟลเดอร์
 4. หากยังไม่ได้ตั้งค่า Finder เป็นมุมมองคอลัมน์ ให้ตั้งค่าเป็นมุมมองคอลัมน์ จากแถบเมนูที่ด้านบนของหน้าจอ ให้เลือกมุมมอง > เป็นคอลัมน์
 5. ค้นหาโฟลเดอร์ข้อมูล SC คลิกที่โฟลเดอร์ค้างไว้ แล้วลากไปยังถังขยะ
 6. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 7. เปิด iTunes
 8. ลองอนุญาตคอมพิวเตอร์ของคุณอีกครั้ง หากคุณมี Apple ID หลายบัญชี ให้อนุญาตคอมพิวเตอร์สำหรับ Apple ID แต่ละบัญชี

ลบโฟลเดอร์ข้อมูล SC ใน Windows

 1. ออกจาก iTunes
 2. กดปุ่ม Windows บนคีย์บอร์ด หากคีย์บอร์ดที่คุณใช้ไม่มีปุ่ม Windows ให้กดปุ่ม Control (Ctrl) และ Escape (Esc) บนคีย์บอร์ดแทน
 3. คลิกที่ไอคอนแว่นขยายหรือช่องค้นหา ป้อน %ProgramData% ลงในช่องค้นหา แล้วกด Return
 4. แสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่ โดยทำดังนี้
  Windows 10: คลิกมุมมอง จากนั้นเลือก "รายการที่ซ่อนอยู่"
  Windows 8: คลิกมุมมอง แล้วคลิกตัวเลือก บนแท็บมุมมอง เลือก "แสดงไฟล์ โฟลเดอร์ และไดรฟ์ที่ซ่อนอยู่"
  Windows 7: คลิกจัดระเบียบ แล้วคลิก "โฟลเดอร์และตัวเลือกการค้นหา" บนแท็บมุมมอง เลือก "แสดงไฟล์ โฟลเดอร์ และไดรฟ์ที่ซ่อนอยู่"
 5. เปิดโฟลเดอร์ Apple Computer แล้วเปิดโฟลเดอร์ iTunes
 6. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ข้อมูล SC แล้วเลือก "ลบ" จากเมนูป๊อปอัพ
 7. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 8. เปิด iTunes
 9. ลองอนุญาตคอมพิวเตอร์ของคุณอีกครั้ง หากคุณมี Apple ID หลายบัญชี ให้อนุญาตคอมพิวเตอร์สำหรับ Apple ID แต่ละบัญชี

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการเรียกเก็บเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: