หาก iTunes สำหรับ Windows แจ้งให้คุณอนุญาตคอมพิวเตอร์ เมื่อพยายามเล่นรายการที่ซื้อมา

คุณอาจไม่สามารถอนุญาตคอมพิวเตอร์ของคุณเนื่องจากเกิดปัญหากับสิทธิ์อนุญาตสำหรับบัญชีหรือโฟลเดอร์ ทำขั้นตอนด้านล่างต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหา

iTunes สำหรับ Windows อาจขอให้คุณอนุญาตคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนจึงจะสามารถเล่นรายการที่ซื้อมาจาก iTunes Store ได้ ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณใช้สิทธิ์การอนุญาตเกินขีดจำกัด

คุณสมบัติของ iTunes อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

ลองอนุญาตการซื้อของคุณด้วย Apple ID อื่น

คุณอาจใช้ Apple ID อื่นในการซื้อรายการที่คุณต้องการเล่น หากต้องการตรวจสอบ ให้คลิกขวาที่รายการนั้น แล้วมองหา "นำรายการดาวน์โหลดออก" ในเมนู หากคุณเห็น "นำรายการดาวน์โหลดออก" แสดงว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ที่คุณใช้ในการซื้อสินค้า เลือก "นำรายการดาวน์โหลดออก" จากนั้นจึงดาวน์โหลดรายการดังกล่าวอีกครั้ง

หากคุณไม่เห็น "นำรายการดาวน์โหลดออก" ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. บน PC ให้เปิด iTunes สำหรับ Windows
 2. ในคลัง ให้ค้นหาเพลงที่คุณซื้อมาจาก iTunes Store และเลือกเพลงที่ต้องการ
 3. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือก แก้ไข > ขอรายละเอียด
 4. คลิกแท็บไฟล์ ดู Apple ID ที่คุณใช้ในการซื้อสินค้าที่ด้านขวาของ "ที่ซื้อโดย"
 5. อนุญาตคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ Apple ID จากขั้นตอนที่ 4 ซึ่งอาจเปลี่ยนไปตั้งแต่ที่คุณซื้อสินค้า หากคุณอัพเดทรหัสผ่านหรือที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับ Apple ID นั้น หากคุณลืมรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ ให้ไปที่ iforgot.apple.com

หากคุณไม่แน่ใจว่ามีการเปลี่ยน Apple ID ของคุณนับตั้งแต่ที่ซื้อสินค้าหรือไม่ ให้ตรวจสอบประวัติการซื้อของ Apple ID สำหรับสินค้านั้น เพื่อยืนยันว่าสินค้านั้นอยู่ในรายชื่อสินค้าที่ซื้อ

ปิด User Account Control

คุณสามารถแก้ไขปัญหาการอนุญาตบางอย่างใน iTunes สำหรับ Windows ได้ หากคุณรีเซ็ต User Account Control หากต้องการรีเซ็ต User Account Control ใน Windows 7 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. กดปุ่ม Windows บนคีย์บอร์ด หากคีย์บอร์ดที่คุณใช้ไม่มีปุ่ม Windows ให้กดปุ่ม Control (Ctrl) และ Escape (Esc) บนคีย์บอร์ดแทน
 2. คลิกที่ไอคอนแว่นขยายหรือช่องค้นหา ในช่องค้นหา ให้ป้อน UserAccountControlSettings
 3. คลิก UserAccountControlSettings
 4. หากระบบถามว่าคุณต้องการอนุญาตให้แอพนี้ทำการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ให้คลิก ใช่
 5. เลื่อนแถบเลื่อนไปที่การตั้งค่าด้านล่าง
 6. คลิกตกลง
 7. หากระบบถามว่าคุณต้องการอนุญาตให้แอพนี้ทำการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ให้คลิกใช่
 8. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

แล้วเปิด User Account Control อีกครั้ง

 1. กดปุ่ม Windows บนคีย์บอร์ด หากคีย์บอร์ดที่คุณใช้ไม่มีปุ่ม Windows ให้กดปุ่ม Control (Ctrl) และ Escape (Esc) บนคีย์บอร์ดแทน
 2. คลิกที่ไอคอนแว่นขยายหรือช่องค้นหา ในช่องค้นหา ให้ป้อน UserAccountControlSettings
 3. คลิก UserAccountControlSettings
 4. เลื่อนแถบเลื่อนกลับไปยังการตั้งค่าที่คุณต้องการ
 5. คลิกตกลง
 6. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 7. ลองอนุญาตคอมพิวเตอร์ของคุณอีกครั้ง

ลบโฟลเดอร์ข้อมูล SC ใน Windows

เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง iTunes จะต้องมีโฟลเดอร์ข้อมูล SC บนคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ คุณสามารถอนุญาตคอมพิวเตอร์เพื่อให้เล่นรายการที่คุณซื้อมา ในกรณีที่คุณลบโฟลเดอร์นี้ออกไป จากนั้นให้ iTunes สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่

 1. ออกจาก iTunes
 2. กดปุ่ม Windows บนคีย์บอร์ด หากคีย์บอร์ดที่คุณใช้ไม่มีปุ่ม Windows ให้กดปุ่ม Control (Ctrl) และ Escape (Esc) บนคีย์บอร์ดแทน
 3. คลิกที่ไอคอนแว่นขยายหรือช่องค้นหา ในช่องค้นหา ให้ป้อน %ProgramData% แล้วกด Return
 4. แสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่ โดยทำดังนี้
  Windows 10: คลิกมุมมอง จากนั้นเลือก "รายการที่ซ่อนอยู่"
  Windows 8: คลิกมุมมอง แล้วคลิกตัวเลือก บนแท็บมุมมอง เลือก "แสดงไฟล์ โฟลเดอร์ และไดรฟ์ที่ซ่อนอยู่"
  Windows 7: คลิกจัดระเบียบ แล้วคลิก "โฟลเดอร์และตัวเลือกการค้นหา" บนแท็บมุมมอง เลือก "แสดงไฟล์ โฟลเดอร์ และไดรฟ์ที่ซ่อนอยู่"
 5. เปิดโฟลเดอร์ Apple Computer แล้วเปิดโฟลเดอร์ iTunes
 6. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ข้อมูล SC แล้วเลือก "ลบ" จากเมนูป๊อปอัพ
 7. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 8. เปิด iTunes
 9. ลองอนุญาตคอมพิวเตอร์ของคุณอีกครั้ง หากคุณมี Apple ID หลายบัญชี ให้อนุญาตคอมพิวเตอร์สำหรับ Apple ID แต่ละบัญชี

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการเรียกเก็บเงิน

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: