วิธีค้นหาหมายเลขเวอร์ชั่นของ macOS ใน Mac ของคุณ

"เกี่ยวกับ Mac นี้" จะแสดงเวอร์ชั่นและรุ่นของระบบปฏิบัติการ Mac ของคุณ

ระบบปฏิบัติการ Mac ของคุณอัพเดทหรือไม่ ตรงกับความต้องการของระบบของแอพหรืออุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้กับ Mac หรือไม่ macOS เวอร์ชั่นใดมาก่อนหรือใหม่กว่าเวอร์ชั่นที่คุณกำลังใช้ เพื่อที่จะตอบคำถามเหล่านี้ คุณจะต้องทราบก่อนว่าคุณใช้ macOS เวอร์ชั่นใดอยู่

หาก Mac ของคุณไม่อัพเดท ให้ดูวิธีอัพเดทเป็น macOS เวอร์ชั่นใหม่

ตรวจสอบข้อมูลที่ "เกี่ยวกับ Mac นี้"

จากเมนู Apple () ที่มุมของหน้าจอ เลือก "เกี่ยวกับ Mac นี้" เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการของคุณจะปรากฏภายใต้ "macOS" หรือ "OS X" ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น หากคุณต้องการทราบรุ่น ให้คลิกที่เวอร์ชั่น ตัวอย่างนี้แสดง macOS High Sierra เวอร์ชั่น 10.13 รุ่น 17A365:


ตารางต่อไปนี้แสดงเวอร์ชั่นและรุ่นสำหรับระบบปฏิบัติการ Mac แต่ละระบบที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก Mac App Store* โดยเริ่มตั้งแต่รุ่นที่ใหม่ที่สุด (รุ่นล่าสุด)

macOS High Sierra

เวอร์ชั่น รุ่น
10.13.6 17G65
10.13.5 17F77
10.13.4 17E199 หรือ 17E201
10.13.3 17D47, 17D102, 17D2047 หรือ 17D2102
10.13.2 17C88, 17C89, 17C205 หรือ 17C2205
10.13.1 17B48, 17B1002 หรือ 17B1003
10.13 17A365 หรือ 17A405

macOS Sierra

เวอร์ชั่น รุ่น
10.12.6 16G29, 16G1036, 16G1114 หรือ 16G1212
10.12.5 16F73
10.12.4 16E195
10.12.3 16D32
10.12.2 16C67
10.12.1 16B2555 หรือ 16B2557
10.12 16A323

OS X El Capitan

เวอร์ชั่น รุ่น
10.11.6 15G31, 15G17023, 15G18013 หรือ 15G19009
10.11.5 15F34
10.11.4 15E65
10.11.3 15D21
10.11.2 15C50
10.11.1 15B42
10.11 15A284

OS X Yosemite

เวอร์ชั่น รุ่น
10.10.5 14F27
10.10.4 14E46
10.10.3
14D136
10.10.2 14C109
10.10.1 14B25
10.10 14A389

OS X Mavericks

เวอร์ชั่น รุ่น
10.9.5 13F34
10.9.4 13E28
10.9.3 13D65
10.9.2 13C64
10.9.1 13B42
10.9 13A603

OS X Mountain Lion

เวอร์ชั่น รุ่น
10.8.5 12F37, 12F45 หรือ 12F2029
10.8.4 12E55
10.8.3 12D78
10.8.2 12C54, 12C60 หรือ 12C2034
10.8.1 12B19
10.8 12A269

เวอร์ชั่นก่อนหน้าของ OS X

  • Lion 10.7
  • Snow Leopard 10.6
  • Leopard 10.5
  • Tiger 10.4
  • Panther 10.3
  • Jaguar 10.2
  • Puma 10.1
  • Cheetah 10.0

วันที่เผยแพร่: