แก้ไขปัญหาระหว่าง iTunes กับซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของบริษัทอื่น

หากคุณไม่สามารถเปิด iTunes ดาวน์โหลดคอนเทนต์ ซิงค์อุปกรณ์ หรือใช้การแชร์กันภายในพื้นที่ ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคุณอาจเป็นสาเหตุของปัญหาดังกล่าว 

ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยที่สร้างขึ้นโดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Apple สามารถขัดขวางไม่ให้ iTunes เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์ของ Apple บางครั้ง คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เป็นตัวเลขเมื่อคุณซิงค์ อัพเดท สำรองข้อมูล หรือกู้คืนอุปกรณ์ของคุณ

ปัญหาต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นหากซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคุณคือสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหากับ iTunes

  • iTunes ไม่รู้จัก iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ หรือไม่สามารถสำรองข้อมูล กู้คืน อัพเดท ซิงค์ หรือเปิดใช้งาน
  • พบข้อผิดพลาด iTunes หมายเลข 4, 6, 1630–1641, 3000–3999 หรือ 9000–9999*
  • คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store เพื่อซื้อหรือดาวน์โหลดคอนเทนต์
  • iTunes ไม่เปิด

*หากคุณพบข้อผิดพลาด 9006 แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Apple หรือ iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้ โปรดดูปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารระหว่าง iTunes กับเซิร์ฟเวอร์อัพเดทซอฟต์แวร์ของ Apple หากคุณยังคงเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้อ่านต่อไปเพื่อดูวิธีตรวจสอบการเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย

เริ่มใช้งาน

ก่อนเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคุณ ให้ทำดังนี้

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าวันที่ เวลา และโซนเวลาอย่างถูกต้องในคอมพิวเตอร์ของคุณ 
  • เข้าสู่ระบบในบัญชีผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ ไม่ใช่บัญชีของผู้ใช้ทั่วไป
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด
  • อัพเดท OS X หรือ Windows
  • อัพเดทซอฟต์แวร์ความปลอดภัยของคุณ

หากระบบไม่รู้จักอุปกรณ์ของคุณ ให้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรลองทำถ้า iTunes สำหรับ Mac หรือ Windows ไม่รู้จัก iPhone, iPad หรือ iPod ของคุณ

หากคุณยังคงมีปัญหา ให้ดำเนินการต่อในส่วนถัดไป

ทดสอบการเชื่อมต่อของคุณ

ตรวจสอบไฟล์โฮสต์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการปิดกั้น iTunes จากการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ของ Apple

หากคุณมีปัญหาในการใช้ AirPlay การแชร์กันภายในพื้นที่, iTunes หรือ Remote ให้ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในบ้านของคุณ อุปกรณ์เหล่านี้ควรมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและเครือข่ายย่อยเดียวกัน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

หากคุณยังคงมีปัญหา ให้ดำเนินการต่อในส่วนถัดไป

ทดสอบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคุณ

ถ้าคุณยังคงมีปัญหาหลังจากที่คุณทดสอบการเชื่อมต่อของคุณ ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคุณอาจขัดขวางการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับ iTunes

ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องนำซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคุณออกชั่วคราว เพื่อแยกแยะปัญหา แอพรักษาความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตบางแอพจะไม่ถอนการติดตั้งทั้งหมด ดังนั้น คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดและเรียกใช้ยูทิลิตี้ล้างระบบสำหรับซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย เพื่อนำซอฟต์แวร์ออกให้หมด

ติดต่อบริษัทซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยที่คุณใช้เพื่อขอทราบวิธีอนุญาตพอร์ตและบริการทั้งหมดที่ผลิตภัณฑ์ของ Apple ใช้ หรือในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือในการถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยไม่เกินหนึ่งประเภทในหนึ่งครั้ง หากคุณติดตั้งซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยมากกว่าหนึ่งประเภท คุณอาจพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: