แก้ไขปัญหาระหว่าง iTunes กับซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของผู้ให้บริการรายอื่น

หากคุณไม่สามารถเปิด iTunes ดาวน์โหลดเนื้อหา ซิงค์อุปกรณ์ หรือใช้การแบ่งปันกันภายในพื้นที่ ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคุณอาจคือสาเหตุของปัญหาดังกล่าว 

ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยที่สร้างขึ้นโดยผู้ให้บริการรายอื่นที่ไม่ใช่ Apple สามารถขัดขวางไม่ให้ iTunes เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์ของ Apple บางครั้ง คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เป็นตัวเลขเมื่อคุณซิงค์ อัพเดท สำรองข้อมูล หรือกู้คืนอุปกรณ์ของคุณ

ปัญหาต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นหากซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคุณคือสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหากับ iTunes

 • iTunes ไม่รู้จัก iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ หรือไม่สามารถสำรองข้อมูล กู้คืน อัพเดท ซิงค์ หรือเปิดใช้งาน
 • คุณพบข้อผิดพลาด iTunes 4, 6, 1630–1641, 3000–3999 หรือ 9000–9999*
 • คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iTunes Store เพื่อซื้อหรือดาวน์โหลดเนื้อหา
 • iTunes ไม่เปิด

*หากคุณพบข้อผิดพลาด 9006 แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Apple หรือ iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้ โปรดดูปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารระหว่าง iTunes กับเซิร์ฟเวอร์อัพเดทซอฟต์แวร์ของ Apple หากคุณยังคงเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้อ่านต่อไปเพื่อดูวิธีตรวจสอบการเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย


เริ่มใช้งาน

ก่อนเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคุณ ให้ทำดังนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าวันที่ เวลา และโซนเวลาอย่างถูกต้องในคอมพิวเตอร์ของคุณ 
 • เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ ไม่ใช่บัญชีของผู้ใช้ทั่วไป
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด
 • อัพเดท macOS หรือ Windows
 • อัพเดทซอฟต์แวร์ความปลอดภัยของคุณ

หากระบบไม่รู้จักอุปกรณ์ของคุณ ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรลองทำในกรณีที่ iTunes สำหรับ Mac หรือ Windows ไม่รู้จัก iPhone, iPad หรือ iPod

หากคุณยังคงมีปัญหา ให้ดำเนินการต่อในส่วนถัดไป


ทดสอบการเชื่อมต่อของคุณ

ตรวจสอบไฟล์โฮสต์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการปิดกั้น iTunes จากการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ของ Apple

หากคุณมีปัญหาในการใช้ AirPlay การแบ่งปันกันภายในพื้นที่, iTunes หรือ Remote ให้ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในบ้านของคุณ อุปกรณ์เหล่านี้ควรมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและเครือข่ายย่อยเดียวกัน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

หากคุณยังคงมีปัญหา ให้ดำเนินการต่อในส่วนถัดไป


ทดสอบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคุณ

ถ้าคุณยังคงมีปัญหาหลังจากที่คุณทดสอบการเชื่อมต่อของคุณ ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคุณอาจขัดขวางการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับ iTunes

ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องนำซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคุณออกชั่วคราว เพื่อแยกแยะปัญหา แอพรักษาความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตบางแอพจะไม่ถอนการติดตั้งทั้งหมด ดังนั้น คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดและเรียกใช้ยูทิลิตี้ล้างระบบสำหรับซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย เพื่อนำซอฟต์แวร์ออกให้หมด

ประสานงานกับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคุณ เพื่อให้อนุญาตรายการที่สมบูรณ์ของพอร์ตและบริการที่ผลิตภัณฑ์ Apple ใช้ หรือหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ของผู้ให้บริการ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยไม่เกินหนึ่งประเภทในหนึ่งครั้ง หากคุณติดตั้งซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยมากกว่าหนึ่งประเภท คุณอาจพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานอื่นๆ

หากคุณยังคงมีปัญหา ให้ดำเนินการต่อในส่วนถัดไป


ตรวจสอบไฟร์วอลล์ Windows ของคุณ

ไฟร์วอลล์ Windows ของคุณอาจยับยั้งไม่ให้ iTunes เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เว้นแต่คุณจะเพิ่ม iTunes เป็นข้อยกเว้น เพื่อให้แน่ใจว่าไฟร์วอลล์บน PC ที่ใช้ Windows ของคุณไม่ได้ปิดกั้น iTunes โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. กดปุ่ม Windows บนคีย์บอร์ด หากคีย์บอร์ดของคุณไม่มีปุ่ม Windows ให้กดปุ่ม Control (Ctrl) และ Escape (Esc)
 2. คลิกที่ไอคอนรูปแว่นขยายหรือช่องค้นหา ในช่องค้นหา ให้ป้อน firewall.cpl
 3. คลิก firewall.cpl ในผลการค้นหา หน้าต่าง ไฟร์วอลล์ Windows จะเปิดขึ้นมา
 4. คลิก "Allow an app or feature through Windows Firewall" (อนุญาตให้แอปหรือคุณลักษณะผ่านไฟร์วอลล์) (Windows 10 และ 8) หรือ "Allow a program or feature through Windows Firewall" (อนุญาตให้โปรแกรมหรือคุณลักษณะผ่าน Windows Firewall) (Windows 7) จากนั้นคลิก "Change settings" (เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า)
 5. ตรวจสอบว่าได้เลือก iTunes สำหรับทั้งเครือข่ายส่วนตัวและเครือข่ายสาธารณะ และเลือก Bonjour เฉพาะเครือข่ายส่วนตัวเท่านั้น
 6. หาก iTunes หรือ Bonjour ไม่อยู่ในรายการให้คลิก "Allow another app" (อนุญาตแอปอื่น) (Windows 10 and 8) หรือ "Allow another program" (อนุญาตโปรแกรมอื่น) (Windows 7)
  • หาก iTunes ไม่อยู่ในรายการ ให้คลิกเรียกดูแล้วไปที่โปรแกรม iTunes ซึ่งมีอยู่ใน C:\Program Files\iTunes\
  • ถ้า Bonjour ไม่อยู่ในรายการ ให้คลิกเรียกดูแล้วไปที่ mDNSResponder ซึ่งอยู่ใน C:\Program Files\Bonjour\
 7. หลังจากเลือกโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งแล้ว ให้คลิกเปิด
 8. คลิกเพิ่มในหน้าต่าง Add an app (เพิ่มแอป) (Windows 10 และ 8) หรือเพิ่มในหน้าต่าง Add a Program (เพิ่มโปรแกรม) (Windows 7)
 9. ในหน้าต่าง Allowed apps (แอปที่อนุญาต) (Windows 10 และ 8) หรือ Allowed Programs (โปรแกรมที่อนุญาต) (Windows 7) ให้คลิกตกลง
 10. ปิดหน้าต่างไฟร์วอลล์ Windows

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: