เกี่ยวกับกระบวนการเบื้องหลังของ iTunes สำหรับ Windows

iTunes สำหรับ Windows จะติดตั้งกระบวนการบางอย่างที่ทำงานในเบื้องหลังเมื่อเปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมา ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการแต่ละอย่าง

กระบวนการ สิ่งที่ทำ
AppleMobileBackup.exe สำรองข้อมูลบน iPhone หรือ iPod touch
AppleMobileDeviceHelper.exe ฟังคำสั่งเพื่อช่วยให้ iTunes สื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆ
AppleMobileDeviceService.exeหรือ AppleMobileDeviceProcess.exe ทำให้ iTunes รู้จัก iPhone และ iPod touch
AppleMobileSync.exe ซิงค์ iPhone หรือ iPod touch กับคอมพิวเตอร์
distnoted.exe ทำให้ iTunes ซิงค์อยู่กับ iPhone และ iPod touch
iPodService.exe ทำให้ iTunes สามารถเข้าใช้งานอุปกรณ์ได้
iTunesHelper.exe ฟังคำสั่งเพื่อช่วยให้ iTunes สื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆ (เช่น iPod) ได้
MDCrashReportTool.exe ดึงรายงานบันทึกการทำงานจากอุปกรณ์และส่งไปยัง Apple (หากเลือกไว้)
mDNSResponder.exe ทำให้ iTunes สามารถค้นพบบริการต่างๆ บนเครือข่ายภายในได้ (การแชร์เพลง, Apple TV, AirTunes) หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า Bonjour สำหรับ Windows
SyncServer.exe ประสานงานกระบวนการซิงค์
กระบวนการที่ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าการซิงค์ สิ่งที่ทำ
com.apple.IE.client.exe ซิงค์อุปกรณ์กับ Internet Explorer
com.apple.Outlook.client.exe ซิงค์อุปกรณ์กับ Outlook
com.apple.Safari.client.exe ซิงค์อุปกรณ์กับ Safari
com.apple.WindowsContacts.client.exe ซิงค์อุปกรณ์กับสมุดรายชื่อ Windows / รายชื่อ Windows
com.apple.WindowsMail.client.exe ซิงค์กับ Windows Mail

กระบวนการในเบื้องหลังบางอย่างอาจไม่ปรากฏ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ iTunes สามารถเริ่มต้นกระบวนการในเบื้องหลังอื่นๆ เพื่อทำงานต่างๆ อย่างเช่น การซิงค์ข้อมูลและการวินิจฉัย อาจมีการเพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ๆ ในกระบวนการในเบื้องหลังเหล่านี้ในอนาคต คุณไม่ควรปิดใช้งานกระบวนการเหล่านี้ แม้ว่าจะไม่ได้เปิด iTunes บนคอมพิวเตอร์อยู่ก็ตาม

ดูเพิ่มเติม

เพื่อให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ Windows ของคุณสามารถเข้าถึงบริการของ Apple ได้ โปรดเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ในเครือข่ายองค์กร และพอร์ต TCP และ UDP ที่ใช้โดยผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Apple

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: