เกี่ยวกับ macOS, iOS และการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นโฮสต์ของ iTunes และกระบวนการในเบื้องหลังของ iTunes

ซอฟต์แวร์ของ Apple เช่น macOS, iOS และ iTunes จะใช้พอร์ตและเซิร์ฟเวอร์ในการเชื่อมต่อกับบริการต่างๆ นอกจากนี้ iTunes สำหรับ Windows ยังติดตั้งบางกระบวนการที่ทำงานในเบื้องหลังเมื่อเปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคุณได้รับการตั้งค่าไว้อย่างถูกต้อง ขั้นตอนการตั้งค่าจะแตกต่างกันไปตามซอฟต์แวร์ที่ใช้ ดังนั้นโปรดติดต่อผู้พัฒนาเพื่อขอข้อมูลเฉพาะ

แอพพลิเคชั่นที่เซ็นรับรองโดย Apple จะรับการเชื่อมต่อขาเข้าบน OS X ได้โดยอัตโนมัติ บทความนี้จะไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่คุณใช้ไฟร์วอลล์แอพพลิเคชั่นในตัว macOS

การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

macOS, iOS และ iTunes ใช้เซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้

เซิร์ฟเวอร์ของ Apple เซิร์ฟเวอร์อื่นๆ
albert.apple.com evintl-ocsp.verisign.com
deimos3.apple.com evsecure-ocsp.verisign.com
gg*.apple.com *.amazonaws.com
gs.apple.com *.symcb.com
itunes.apple.com *.symcd.com
*.itunes.apple.com *.digicert.com
mesu.apple.com  
skl.apple.com  
*.mzstatic.com  
*.cdn-apple.com  
appldnld.apple.com  

พอร์ตทั่วไป

พอร์ตต่อไปนี้จะนำมาใช้หรือขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของ Apple, macOS, iOS และ iTunes

พอร์ต TCP หรือ UDP ใช้โดย
80 TCP World Wide Web และบริการต่างๆ, iCloud, โปรแกรมติดตั้ง QuickTime, iTunes Store และวิทยุ, AirPlay
443 TCP เว็บไซต์ TLS และบริการ, iTunes Store, การตรวจสอบสิทธิ์ iCloud และบริการ DAV
1231 TCP/UDP Network Time Protocol (NTP)* ใช้สำหรับการซิงค์เซิร์ฟเวอร์เวลาเครือข่าย, การซิงค์เซิร์ฟเวอร์เวลาเครือข่าย AppleTV
554 TCP/UDP โปรแกรมเล่นสื่อแบบสตรีม, AirPlay
1900 TCP บริการ Bonjour
3689 TCP DAAP, การแชร์เพลง iTunes, AirPlay
52231 TCP บริการ iCloud DAV (รายชื่อ ปฏิทิน และที่คั่นหน้าเว็บ), การสตรีมรูปภาพ
5350 (UDP) UDP บริการ Bonjour
5351 (UDP) UDP บริการ Bonjour
5353 (UDP) UDP Bonjour, AirPlay และบริการแชร์ภายในพื้นที่
8000-8999   บริการเว็บ, การสตรีมวิทยุอินเทอร์เน็ต
42000-42999   การสตรีมวิทยุอินเทอร์เน็ต

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอร์ต TCP และ UDP ที่ใช้โดยผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Apple พอร์ตที่ถูกปิดกั้นมักเกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดที่มีหมายเลขอยู่ในช่วง 3000

iTunes สำหรับกระบวนการของ Windows

iTunes สำหรับ Windows ติดตั้งกระบวนการบางอย่างซึ่งทำงานอยู่ในเบื้องหลัง ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการแต่ละอย่าง

กระบวนการ สิ่งที่ทำ
AppleMobileBackup.exe สำรองข้อมูลบน iPhone หรือ iPod touch
AppleMobileDeviceHelper.exe ฟังคำสั่งเพื่อช่วยให้ iTunes สื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆ
AppleMobileDeviceService.exe ทำให้ iTunes รู้จัก iPhone และ iPod touch
AppleMobileSync.exe ซิงค์ iPhone หรือ iPod touch กับคอมพิวเตอร์
distnoted.exe ทำให้ iTunes ซิงค์อยู่กับ iPhone และ iPod touch
iPodService.exe ทำให้ iTunes สามารถเข้าใช้งานอุปกรณ์ได้
iTunesHelper.exe "ฟัง" คำสั่งเพื่อช่วยให้ iTunes สื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆ (เช่น iPod) ได้
iTunesPhotoProcessor.exe แปลงรหัสรูปภาพและอาร์ตเวิร์กให้กับอุปกรณ์
MDCrashReportTool.exe ดึงรายงานบันทึกการทำงานจากอุปกรณ์และส่งไปยัง Apple (หากเลือกไว้)
mDNSResponder.exe ทำให้ iTunes สามารถค้นพบบริการต่างๆ บนเครือข่ายภายในได้ (การแชร์เพลง, Apple TV, AirTunes) หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า Bonjour สำหรับ Windows
SyncServer.exe ประสานงานกระบวนการซิงค์
qttask.exe แสดงไอคอน QuickTime ในพื้นที่การแจ้งเตือน (ถาดระบบ) ของแถบงาน Windows กระบวนการนี้อาจปรากฏหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า QuickTime ของคุณ และขึ้นอยู่กับว่ามีการเปิดใช้งานไอคอน QuickTime ในพื้นที่การแจ้งเตือนหรือไม่
กระบวนการที่ขึ้นอยู่กับกำหนดค่าการซิงค์ สิ่งที่ทำ
dotmacsyncclient.exe2 ซิงค์อุปกรณ์กับ iCloud
com.google.ContactSync.exe2 ซิงค์รายชื่อใน Google
com.apple.IE.client.exe ซิงค์อุปกรณ์กับ Internet Explorer
com.apple.Outlook.client.exe ซิงค์อุปกรณ์กับ Outlook
com.apple.Safari.client.exe ซิงค์อุปกรณ์กับ Safari
com.apple.WindowsContacts.client.exe ซิงค์อุปกรณ์กับสมุดรายชื่อ Windows / รายชื่อ Windows
com.apple.WindowsMail.client.exe ซิงค์กับ Windows Mail
com.yahoo.go.sync.client.exe2 ซิงค์กับ Yahoo

กระบวนการในเบื้องหลังบางอย่างอาจไม่ปรากฏ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ iTunes สามารถเริ่มต้นกระบวนการในเบื้องหลังอื่นๆ เพื่อทำงานต่างๆ อย่างเช่น การซิงค์ข้อมูลและการวินิจฉัย อาจมีการเพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ๆ ในกระบวนการในเบื้องหลังเหล่านี้ในอนาคต คุณไม่ควรปิดใช้งานกระบวนการเหล่านี้ แม้ว่าจะไม่ได้เปิด iTunes บนคอมพิวเตอร์อยู่ก็ตาม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: