หากคุณพบข้อผิดพลาด 3194, ข้อผิดพลาด 17 หรือ "อุปกรณ์นี้ไม่เข้าเกณฑ์สำหรับบิลด์ที่ร้องขอ" ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทซอฟต์แวร์ของ Apple คุณอาจเห็นข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้ ิ

 • ข้อผิดพลาด 17
 • ข้อผิดพลาด 1639
 • ข้อผิดพลาด 3000-3020
 • ข้อผิดพลาด 3194
 • ข้อผิดพลาด 3100-3999
 • อุปกรณ์นี้ไม่เข้าเกณฑ์สำหรับบิลด์ที่ร้องขอ

หากคุณเห็นข้อความใดข้อความหนึ่งเหล่านี้และต้องการความช่วยเหลือในการอัพเดทหรือกู้คืนอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac ของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด หากคุณใช้ iTunes ให้ติดตั้ง iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด และลองอัพเดทหรือกู้คืนอุปกรณ์ของคุณอีกครั้ง หากคุณยังไม่สามารถอัพเดทหรือกู้คืนได้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

แก้ปัญหาการกรอง TCP/IP ไฟร์วอลล์ หรือซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย

หากคุณติดตั้งการกรอง TCP/IP ไฟร์วอลล์ หรือซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. กำหนดค่าหรือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคุณชั่วคราว
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ ให้ลองไปที่ www.apple.com/th/ หรือติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ
 3. บายพาสเราเตอร์อินเทอร์เน็ต เราเตอร์บางชนิดอาจบล็อค iTunes ไม่ให้เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์การอัพเดท หากคุณใช้เราเตอร์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 • ยกเลิกการเชื่อมต่อจากเราเตอร์แบบมีสายหรือไร้สาย แล้วใช้สายอีเธอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโมเด็มโดยตรง
 • รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และโมเด็มของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อขอคำแนะนำในการใช้โมเด็ม

หลังจากที่คุณยืนยันว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช้งานได้แล้ว ให้ลองอัพเดทหรือกู้คืนอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ของคุณอีกครั้ง

กู้คืนหรืออัพเดทจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ลองกู้คืนหรืออัพเดทบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอื่น การทำเช่นนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีปัญหาที่อาจทำให้หยุดสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์การอัพเดท

บางครั้งข้อผิดพลาด 1639, 3000-3020 และ 3100-3999 (ยกเว้น 3194) เกิดจากการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้เครือข่ายที่มีการจัดการ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ พร็อกซี่ ไฟร์วอลล์ และมาตรการความปลอดภัยอื่นๆ ของเครือข่ายอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้ หากจำเป็น ให้ใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายอื่นเพื่อกู้คืนอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น หากคุณกู้คืนอยู่ที่ทำงาน ให้ลองเปลี่ยนมากู้คืนที่บ้านหรือบนคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของเพื่อน เป็นต้น

ตรวจสอบไฟล์โฮสต์ของคุณ

หลังจากที่คุณอัพเดท Mac หรือ iTunes ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว ตรวจสอบไฟล์โฮสต์เพื่อให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทได้

Windows

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ Windows ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ จากเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft การรีเซ็ตไฟล์โฮสต์จะมีผลต่อบริการซอฟต์แวร์ที่ต้องพึ่งการเปลี่ยนเส้นทางของไฟล์โฮสต์ หากคุณใช้ Windows บนคอมพิวเตอร์ของบริษัท โปรดปรึกษาแผนก IT ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าแอพพลิเคชั่นทำงานได้ตามปกติหลังจากรีเซ็ตไฟล์โฮสต์แล้ว

Mac

หากคุณใช้ Mac ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ใน Finder ให้เลือกแอพพลิเคชั่น > ยูทิลิตี้

2. เปิดเทอร์มินัล

3. ป้อนคำสั่งนี้แล้วกด Return

sudo nano /private/etc/hosts

4. ป้อนรหัสผ่านที่คุณใช้ลงชื่อเข้าคอมพิวเตอร์แล้วกด Return คุณจะไม่เห็นข้อความปรากฏขึ้นในหน้าต่างเทอร์มินัลเมื่อคุณพิมพ์รหัสผ่าน 

5. เทอร์มินัลจะแสดงให้เห็นไฟล์โฮสต์ หากคุณไม่เห็นหน้าต่างที่คล้ายกับหน้าต่างด้านล่างนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้รหัสผ่านผู้ดูแลระบบที่ไม่ได้เว้นว่างไว้

6. นำทางโดยใช้ปุ่มลูกศรและมองหารายการที่มี “gs.apple.com”

หากคุณไม่เห็นรายการที่มี gs.apple.com แสดงว่าไฟล์โฮสต์ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว ปิดเทอร์มินัลและไปที่ส่วน "แก้ปัญหาการกรอง TCP/IP ไฟร์วอลล์ หรือซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย" ของบทความนี้

7. ใส่สัญลักษณ์ # และเว้นวรรค ("# ") หน้ารายการ gs.apple.com

8. กด Control-O เพื่อบันทึกไฟล์

9. กด Return เมื่อระบบขอชื่อไฟล์

10. กด Control-X เพื่อออกจากตัวแก้ไข

11. รีสตาร์ท Mac

หลังจากที่คอมพิวเตอร์ของคุณรีสตาร์ทเรียบร้อยแล้ว ให้ลองอัพเดทหรือกู้คืนอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ของคุณอีกครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: