ใช้ Apple Watch ของคุณโดยไม่ต้องมี iPhone อยู่ใกล้ๆ

เรียนรู้ว่าคุณสามารถใช้ Apple Watch ทำอะไรได้บ้างแม้ iPhone จะไม่ได้อยู่กับตัว

เมื่อ iPhone ปิดเครื่องหรืออยู่นอกช่วงสัญญาณ Apple Watch จะสามารถใช้เครือข่าย Wi-Fi เพื่อรับส่งข้อมูลได้ นาฬิกาของคุณยังเชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์ได้หากเป็นรุ่นเซลลูลาร์ และถ้าคุณได้ตั้งค่า Apple Watch สำหรับสมาชิกในครอบครัว พวกเขาก็จะสามารถใช้การเชื่อมต่อเซลลูลาร์หรือ Wi-Fi กับนาฬิกาได้

เมื่อ Apple Watch เชื่อมต่อกับ Wi-Fi จะมีไอคอน Wi-Fi  ปรากฏขึ้นในศูนย์ควบคุม แต่เมื่อเชื่อมต่อกับเซลลูลาร์ จะมีไอคอนเซลลูลาร์  ปรากฎขึ้น

หาก Apple Watch ของคุณอยู่ในโหมดพลังงานต่ำ

เมื่อ Apple Watch ของคุณอยู่ในโหมดพลังงานต่ำ ระบบจะปิดหรือปรับคุณสมบัติบางอย่าง ซึ่งอาจส่งผลต่อบางแอปในรายการนี้

  • ระบบจะปิด Wi-Fi และข้อมูลเซลลูลาร์เมื่อ iPhone ของคุณไม่ได้อยู่ใกล้ๆ จนกว่าคุณจะเปิดและใช้แอปที่ต้องใช้การเชื่อมต่อเครือข่าย
  • ระบบจะส่งสายเรียกไปยังข้อความเสียงเมื่อ iPhone ของคุณไม่ได้อยู่ใกล้ๆ และการโทรออกอาจใช้เวลานานขึ้น
  • ระบบจะปิดการวัดอัตราการเต้นของหัวใจในเบื้องหลัง การวัดออกซิเจนในเลือดในเบื้องหลัง และการเตือนอัตราการเต้นของหัวใจ

หาก Apple Watch เชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเซลลูลาร์

การเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือเซลลูลาร์จะช่วยให้ Apple Watch สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ แม้ว่า iPhone จะไม่ได้อยู่กับตัว

โทรออกและรับสายโทรศัพท์1

ใช้ Siri เพื่อค้นหาเส้นทาง ส่ง iMessage และอื่นๆ
 

ส่งและอ่านอีเมล

 

   

หาก Apple Watch ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi, เซลลูลาร์ หรือ iPhone ของคุณได้

เมื่อ Apple Watch ไม่มีการเชื่อมต่อ เช่น หากคุณไปปีนเขาในบริเวณที่ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi หรือเซลลูลาร์ หรือ iPhone ของคุณปิดเครื่องอยู่ คุณจะยังคงทำสิ่งต่างๆ ได้ดังนี้

แสดงรูปภาพจากอัลบั้มที่ซิงค์
 

เล่นเพลง พ็อดคาสท์ และหนังสือเสียงที่คุณซิงค์ไว้กับนาฬิกา
 

บันทึกความทรงจำและไอเดียต่างๆ

คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้ใน Apple Watch บางรุ่น นอกจากนี้คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือภูมิภาค

1. หากคุณกำลังใช้ Wi-Fi และต้องการโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการโทรผ่าน Wi-Fi เปิดอยู่บน Apple Watch หรือลองโทร FaceTime แบบเสียง

2. หากต้องการรับ SMS, MMS หรือการแจ้งเตือนแบบพุชจากแอปของผู้ให้บริการรายอื่นบน Apple Watch แบบเซลลูลาร์ iPhone ที่จับคู่ของคุณจะต้องเปิดเครื่องอยู่และเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือเซลลูลาร์ แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้กัน คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ iMessage บน iPhone ของคุณเพื่อใช้แอปข้อความบนนาฬิกาของคุณด้วยเช่นกัน

3. คุณสามารถปรับเทียบ Apple Watch ของคุณเพื่อปรับปรุงความแม่นยำของ GPS ระหว่างการออกกำลังกายกลางแจ้งโดยไม่ต้องใช้ iPhone ที่จับคู่

วันที่เผยแพร่: