ชาร์จ Siri Remote หรือ Apple TV Remote

ดูวิธีชาร์จ Siri Remote หรือ Apple TV Remote1

เมื่อคุณต้องชาร์จรีโมทของคุณ จะมีการเตือนปรากฏขึ้นบนทีวีของคุณ คุณสามารถตรวจสอบไฟชาร์จของรีโมทของคุณได้ตลอดเวลา เพียงไปที่การตั้งค่า > รีโมทและอุปกรณ์ > รีโมท

ชาร์จรีโมทของคุณ

Siri Remote ใช้เวลาชาร์จจนเต็มประมาณสองชั่วโมงครึ่ง โดยคุณสามารถใช้รีโมทขณะที่ชาร์จอยู่ได้ต่อ คุณสามารถชาร์จรีโมทได้สองวิธีดังนี้

  • เสียบรีโมทเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วย Lightning to USB Cable ที่ให้มา
  • เสียบรีโมทกับเต้าเสียบติดผนังด้วยอะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB ของ Apple อย่างเช่น อะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับ iPhone หรือ iPad ของคุณ อะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB ของ Apple ไม่ได้มาพร้อมกับ Apple TV ของคุณ

คุณไม่สามารถชาร์จรีโมทของคุณจาก Apple TV ได้

  1. Apple TV 4K และ Apple TV (รุ่นที่ 4) จัดส่งพร้อมรีโมททุกที่ ในประเทศและภูมิภาคที่รองรับ Siri จะเรียกรีโมทนี้ว่า Siri Remote ในประเทศและภูมิภาคอื่นจะเรียกว่า Apple TV Remote  ทั้งนี้ Siri ใช้งานได้กับรีโมททุกแบบ ตราบเท่าที่ Apple TV 4K หรือ Apple TV (รุ่นที่ 4) มีการตั้งค่าด้วยภาษาและประเทศหรือภูมิภาคที่รองรับ Siri
  2. ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงแบตเตอรี่ในรีโมทได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าบริการสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
วันที่เผยแพร่: