ชาร์จ Siri Remote หรือ Apple TV Remote

ดูวิธีชาร์จ Siri Remote หรือ Apple TV Remote1

เมื่อคุณต้องชาร์จรีโมตของคุณ จะมีการเตือนปรากฏขึ้นบนทีวีของคุณ คุณสามารถตรวจสอบไฟชาร์จของรีโมตของคุณได้ตลอดเวลา เพียงไปที่การตั้งค่า > รีโมตและอุปกรณ์ > รีโมต

ชาร์จรีโมตของคุณ

Siri Remote ใช้เวลาชาร์จจนเต็มประมาณสองชั่วโมงครึ่ง โดยคุณสามารถใช้รีโมตขณะที่ชาร์จอยู่ได้ต่อ คุณสามารถชาร์จรีโมตได้สองวิธีดังนี้

  • เสียบรีโมตเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย Lightning เป็น USB ที่ให้มา
  • เสียบรีโมตกับเต้าเสียบติดผนังด้วยอะแดปเตอร์แปลงไฟ Apple USB อย่างเช่น อะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับ iPhone หรือ iPad ของคุณ อะแดปเตอร์แปลงไฟ Apple USB ไม่ได้มาพร้อมกับ Apple TV ของคุณ

คุณไม่สามารถชาร์จรีโมตของคุณจาก Apple TV ได้

  1. Apple TV 4K และ Apple TV HD จัดส่งพร้อมรีโมตแบบเดียวกันทุกที่ ในประเทศและภูมิภาคที่รองรับ Siri จะเรียกรีโมตนี้ว่า Siri Remote ในประเทศและภูมิภาคอื่นจะเรียกว่า Apple TV Remote ทั้งนี้ Siri ใช้งานได้กับรีโมตทุกแบบ ตราบเท่าที่ Apple TV 4K หรือ Apple TV HD มีการตั้งค่าด้วยภาษาและประเทศหรือภูมิภาคที่รองรับ Siri
  2. ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงแบตเตอรี่ในรีโมตได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าบริการสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
วันที่เผยแพร่: