หากไม่สามารถรับส่งข้อความบน iPhone หรือ iPad ได้

ดูสิ่งที่ควรทําหาก iMessage ไม่ทํางาน คุณไม่สามารถรับข้อความได้ หรือคุณเห็นการเตือนเมื่อส่งข้อความ

หากพบปัญหากับแอปข้อความหลังจากตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่

ในกรณีที่พบปัญหา เช่น การสนทนาในแอปข้อความแสดงเป็นชุดข้อความแยกต่างหาก หรือข้อความที่ส่งแล้วปรากฏเป็นกรอบข้อความสีเขียวแทนที่จะเป็นกรอบข้อความสีฟ้าเมื่อคุณตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่ ให้อัปเดตการตั้งค่าตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. อัปเดตอุปกรณ์ของคุณเป็น iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุด หากจำเป็น
 2. แตะเซลลูลาร์ในแอปการตั้งค่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายโทรศัพท์ของคุณเปิดอยู่ หากคุณใช้หลายซิม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกและเปิดหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการใช้แล้ว
 3. แตะ "ข้อความ" ในแอปการตั้งค่า ปิด iMessage แล้วเปิดขึ้นมาใหม่
 4. แตะ "ส่งและรับ"
 5. แตะหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการใช้กับแอปข้อความ

หากพบปัญหาขณะพยายามรับสาย FaceTime หลังจากตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่ คุณยังสามารถอัปเดตการตั้งค่า FaceTime ได้ด้วย

ดูสิ่งที่ควรทําหากคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ iMessage หรือ FaceTime

ดูสิ่งที่ควรทําหากข้อความของคุณเป็นสีเขียว

ดูสิ่งที่ควรทำหากเห็นการแจ้งเตือน "กำลังรอการเปิดใช้งาน"


 

หากคุณเห็นเครื่องหมายอัศเจรีย์สีแดง

หากคุณพยายามส่งข้อความและเห็น ไอคอนเครื่องหมายอัศเจรีย์ พร้อมข้อความเตือนว่า "ไม่ได้ส่ง" ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
 2. แตะ ไอคอนเครื่องหมายอัศเจรีย์ แล้วแตะ "ลองอีกครั้ง"
 3. หากยังส่งข้อความไม่ได้ ให้แตะ ไอคอนเครื่องหมายอัศเจรีย์ จากนั้นแตะ "ส่งเป็นข้อความตัวอักษร" ทั้งนี้การส่งข้อความอาจมีค่าบริการ

iMessage คือข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอที่คุณส่งไปยัง iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac เครื่องอื่นโดยผ่านเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ ซึ่งจะปรากฏอยู่ในฟองข้อความสีฟ้า ส่วนข้อความอื่นๆ ทั้งหมดจะใช้ SMS หรือ MMS และต้องมีแผนบริการรับส่งข้อความตัวอักษรโดยที่ข้อความเหล่านั้นจะปรากฏอยู่ในฟองข้อความสีเขียว

ดูสิ่งที่ควรทําหากคุณยังคงได้รับการแจ้งเตือนว่า "ไม่ได้ส่ง" เมื่อพยายามส่งข้อความตัวอักษร

ติดต่อผู้ให้บริการของคุณหากรับส่งข้อความ SMS ไม่ได้

คุณสามารถตั้งแอปข้อความให้พยายามส่งข้อความเป็น SMS โดยอัตโนมัติได้เมื่อ iMessage ไม่พร้อมใช้งาน โดยไปที่การตั้งค่า > ข้อความ แล้วเปิด "ส่งเป็น SMS"

 

หากคุณได้รับข้อความในอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง แต่ไม่ได้รับในอีกเครื่องหนึ่ง

หากคุณมี iPhone และอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS อีกเครื่อง เช่น iPad แสดงว่าอาจมีการตั้งค่า iMessage ให้รับหรือเริ่มส่งข้อความจาก Apple ID แทนที่จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ หากต้องการตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับส่งข้อความหรือไม่ ให้ทำดังนี้

 1. แตะ "ข้อความ" ในแอปการตั้งค่า 
 2. แตะ "ส่งและรับ"
 3. เลือกหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการใช้กับข้อความ

หากไม่เห็นหมายเลขโทรศัพท์ คุณสามารถผูกหมายเลขของ iPhone กับ Apple ID เพื่อรับส่ง iMessage จากหมายเลขโทรศัพท์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งการส่งต่อข้อความ เพื่อรับส่งข้อความ MMS และ SMS บนอุปกรณ์ Apple ทุกเครื่องได้ด้วย

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับข้อความกลุ่ม

หากคุณอยู่ในข้อความกลุ่มแต่อยู่ดีๆ ก็ไม่ได้รับข้อความอีก ให้ตรวจสอบเพื่อดูว่าคุณ ออกจากการสนทนาหรือไม่โดยทำดังนี้

 1. ในแอปข้อความ ให้แตะข้อความกลุ่มที่คุณไม่สามารถรับข้อความได้ 
 2. หากคุณเห็นข้อความบอกว่าคุณได้ออกจากการสนทนา แสดงว่าคุณออกจากการสนทนานั้นแล้ว หรือคุณถูกลบออกจากข้อความกลุ่ม  

คุณจะเข้าร่วมข้อความกลุ่มได้อีกครั้งก็ต่อเมื่อคนในกลุ่มเพิ่มคุณเข้าไป ดูวิธีเพิ่มหรือลบบุคคลออกจากข้อความกลุ่ม

หากต้องการเริ่มข้อความกลุ่มใหม่

 1. เปิดแอปข้อความ แล้วแตะปุ่มเขียนข้อความ 
 2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ
 3. พิมพ์ข้อความ แล้วแตะปุ่มส่ง ส่งข้อความ

หากคุณมีปัญหาอื่นๆ กับข้อความกลุ่ม คุณอาจต้อง ลบการสนทนา แล้วเริ่มการสนทนาใหม่หากใช้ iOS 16 และ iPadOS 16.1 และใหม่กว่า คุณสามารถกู้คืนข้อความที่ลบไปภายใน 30-40 วันที่ผ่านมา

หากคุณไม่สามารถส่งหรือรับรูปภาพและวิดีโอในข้อความ

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีพื้นที่เพียงพอสำหรับรับรูปภาพและวิดีโอ

หากคุณส่งรูปภาพหรือวิดีโอทางข้อความ SMS หรือ MMS ผู้ให้บริการของคุณอาจจำกัดขนาดสูงสุดของไฟล์แนบ นอกจากนี้ไฟล์ขนาดใหญ่อาจใช้เวลาส่งนานขึ้น และ iPhone สามารถบีบอัดไฟล์แนบที่เป็นรูปภาพและวิดีโอได้เมื่อจําเป็นหากคุณพบปัญหาเมื่อพยายามส่งรูปภาพเต็มขนาด คุณสามารถส่งรูปภาพที่มีคุณภาพลดลงมาด้วยตัวเองได้

 1. แตะ "ข้อความ" ในแอปการตั้งค่า
 2. แตะโหมดภาพคุณภาพต่ำ

ขั้นตอนอื่นๆ ที่ลองได้

 • รีสตาร์ท iPhone หรือ iPad ของคุณ
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย หากต้องการส่งข้อความเป็น iMessage หรือ MMS คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเซลลูลาร์หรือ Wi-Fi หากต้องการส่งข้อความ SMS คุณจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์ หากเปิดใช้การโทรผ่าน Wi-Fi คุณสามารถส่งข้อความ SMS ผ่าน Wi-Fi ได้
 • ตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายว่ารองรับข้อความประเภทที่คุณกำลังจะส่งหรือไม่ เช่น MMS หรือ SMS
 • หากคุณพยายามส่งข้อความ MMS เป็นกลุ่มบน iPhone ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อความ แล้วเปิดการส่งข้อความ MMS หากคุณไม่เห็นตัวเลือกสำหรับเปิดใช้งานการส่งข้อความ MMS หรือการส่งข้อความเป็นกลุ่มใน iPhone แสดงว่าผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
 • ตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลสำหรับผู้ติดต่อนั้น

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple หากยังรับส่งข้อความไม่ได้

ติดต่อผู้ให้บริการของคุณหากยังรับส่งข้อความ SMS ไม่ได้

ปิดใช้งาน iMessage ในกรณีที่เปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์ที่ไม่ใช่ของ Apple และพบปัญหาการรับส่งข้อความ

วันที่เผยแพร่: