หากคุณไม่สามารถส่งหรือรับข้อความบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณเห็นการแจ้งเตือนเมื่อส่งข้อความ หรือคุณไม่สามารถส่งหรือรับข้อความได้

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนเป็นอันดับแรก

 1. รีสตาร์ทเครื่อง:
 2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย หากต้องการส่งข้อความเป็น iMessage หรือ MMS คุณต้องเชื่อมต่อ ข้อมูลเซลลูลาร์ หรือ Wi-Fi หากต้องการส่งข้อความ SMS คุณมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์ หากคุณเปิดใช้งานการโทรผ่าน Wi-Fi คุณสามารถส่งข้อความ SMS ผ่าน Wi-Fi ได้
 3. ตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อดูว่าเครือข่ายรองรับประเภทของข้อความที่คุณพยายามส่ง เช่น MMS หรือ SMS หรือไม่
 4. หากคุณพยายามส่งข้อความ MMS เป็นกลุ่มบน iPhone ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อความ แล้วเปิดใช้งาน "การส่งข้อความ MMS" หากคุณไม่เห็นตัวเลือกสำหรับเปิดใช้งานการส่งข้อความ MMS หรือการส่งข้อความเป็นกลุ่มใน iPhone แสดงว่าผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณมีพื้นที่ว่างเพียงพอที่จะรับรูปภาพและวิดีโอ
 6. ให้ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลที่คุณป้อนสำหรับผู้ติดต่อนั้นถูกต้อง

หากคุณเห็นข้อความเตือนว่า "กำลังรอการเปิดใช้งาน" ดูว่าต้องทำอย่างไร

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้หาปัญหาของคุณด้านล่างนี้แล้วดูสิ่งที่ควรทำต่อไป

หากคุณเห็นเครื่องหมายอัศเจรีย์สีแดง

หากคุณพยายามส่งข้อความและเห็นไอคอนเครื่องหมายอัศเจรีย์พร้อมข้อความเตือนว่า "ไม่ได้ส่ง" ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
 2. แตะไอคอนเครื่องหมายอัศเจรีย์ แล้วแตะลองอีกครั้ง
 3. หากยังส่งข้อความไม่ได้ ให้แตะไอคอนเครื่องหมายอัศเจรีย์ จากนั้นแตะส่งเป็นข้อความตัวอักษร ทั้งนี้การส่งข้อความอาจมีค่าบริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณเห็นกรอบข้อความสีเขียว

หากคุณเห็นกรอบข้อความสีเขียวแทนที่จะเป็นสีฟ้า แสดงว่ามีการส่งข้อความนั้นโดยใช้ MMS/SMS แทนที่จะเป็น iMessage ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุดังนี้

 • ผู้ที่คุณต้องการส่งข้อความถึงไม่มีอุปกรณ์ Apple
 • อุปกรณ์ของคุณหรือของผู้รับปิด iMessage อยู่ หากต้องการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณเปิดใช้งาน·iMessage อยู่หรือไม่ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ข้อความ > iMessage
 • iMessage บนอุปกรณ์ของคุณหรือของผู้รับไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

ดูความแตกต่างระหว่างข้อความ iMessage และ MMS หรือ SMS

หากคุณได้รับข้อความในอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง แต่ไม่ได้รับในอีกเครื่องหนึ่ง

หากคุณมี iPhone และอุปกรณ์ iOS อีกเครื่อง เช่น iPad แสดงว่าอาจมีการตั้งค่า iMessage ให้รับหรือเริ่มส่งข้อความจาก Apple ID แทนที่จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ หากต้องการตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับส่งข้อความหรือไม่ ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อความ แล้วแตะส่งและรับ

หากคุณไม่เห็นหมายเลขโทรศัพท์ คุณสามารถเชื่อมโยงหมายเลขของ iPhone กับ Apple ID ของคุณ เพื่อให้สามารถรับ iMessage จากหมายเลขโทรศัพท์ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าการส่งต่อข้อความ เพื่อให้สามารถรับส่งข้อความ MMS และ SMS บนอุปกรณ์ Apple ทุกเครื่องของคุณได้ด้วย

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับข้อความกลุ่ม

หากคุณอยู่ในข้อความกลุ่มแล้วอยู่ดีๆ ก็ไม่ได้รับข้อความอีกเลย ให้ตรวจสอบว่าคุณออกจากการสนทนานั้นแล้วหรือไม่ เปิดแอพข้อความ แล้วแตะข้อความกลุ่มที่ต้องการตรวจสอบ หากคุณเห็นข้อความบอกว่าคุณได้ออกจากการสนทนา แสดงว่าคุณออกจากการสนทนานั้นแล้ว หรือคุณถูกลบออกจากข้อความกลุ่ม และคุณจะสามารถกลับเข้าร่วมข้อความกลุ่มนั้นอีกได้ก็ต่อเมื่อบางคนในกลุ่มเพิ่มชื่อคุณ

หากต้องการเริ่มข้อความกลุ่มใหม่ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอพข้อความ แล้วแตะปุ่มเขียน  เพื่อเริ่มเขียนข้อความใหม่
 2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ
 3. พิมพ์ข้อความของคุณ แล้วแตะปุ่มส่ง ส่งข้อความ

หากคุณมีปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับข้อความกลุ่ม คุณอาจต้องลบการสนทนานั้นแล้วเริ่มใหม่ หากต้องการลบข้อความกลุ่ม ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอพข้อความ แล้วค้นหาการสนทนาที่ต้องการลบ
 2. ปัดไปทางซ้ายบนการสนทนานั้น
 3. แตะลบ

เมื่อคุณลบข้อความแล้วจะไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ หากคุณต้องการบันทึกส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อความเก็บไว้ ให้ใช้วิธีถ่ายภาพหน้าจอ หากต้องการบันทึกไฟล์แนบในข้อความ ให้แตะไฟล์แนบค้างไว้ แล้วแตะ "เพิ่มเติม" จากนั้นแตะ "บันทึก"

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: