แก้ไขการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับ USB ใน iTunes

หากคุณเห็นข้อความ "iPhone หมดเวลา" หรืออุปกรณ์ของคุณตัดการเชื่อมต่อโดยไม่คาดคิดเมื่อเชื่อมข้อมูลกับ iTunes แสดงว่าอาจเกิดปัญหากับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ด้วยสายเคเบิล USB

ทำตามขั้นตอนในบทความนี้ หาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณตัดการเชื่อมต่อระหว่างการเชื่อมข้อมูล หรือคุณพบกับหนึ่งในปัญหาต่อไปนี้

 • หากคุณเห็นข้อความ "การเชื่อมต่อกับ iPhone เครื่องนี้ถูกรีเซ็ต" เมื่อเชื่อมข้อมูลหรือสำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ
 • คุณเห็น "iPhone หมดเวลา" เมื่อทำการเชื่อมข้อมูล
 • คุณเห็นข้อผิดพลาด 2001–2011 ของ iTunes ขณะอัพเดทหรือกู้คืนข้อมูล
 • เกิด "ข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก" เมื่อเชื่อมข้อมูล

ดูสิ่งที่ควรทำหาก iTunes ไม่รู้จักอุปกรณ์ของคุณ

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนที่จะเริ่มต้นแต่ละขั้นตอน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPhone อยู่ในหน้าจอโฮม คุณอาจจำเป็นต้องทำแค่ขั้นตอนเดียวเพื่อแก้ไขปัญหา ดังนั้นให้ทดสอบการเชื่อมต่อหลังจากทำแต่ละขั้นตอนแล้ว

 1. ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง
 2. ดูว่าการเชื่อมต่อสายที่อุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์หลวมหรือหลุดหรือไม่
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับชุดแบตเตอรี่หรือฝาครอบตัวเครื่องที่มีแบตเตอรี่, ฮับ USB หรือกับคีย์บอร์ดของคุณ เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณโดยตรงกับหนึ่งในพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์
 4. รีสตาร์ท iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ
 5. รับ iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด
 6. ตรวจหาการอัพเดทซอฟต์แวร์
  บน Mac: อัพเดทซอฟต์แวร์
  บน PC: ดาวน์โหลดรายการอัพเดทจาก Microsoft
 7. ดูสิ่งที่ควรทำหากอุปกรณ์ iOS ของคุณแสดงหน้าจอ "เชื่อมต่อกับ iTunes"
 8. หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้อุปกรณ์เสริมหรือสายของบริษัทอื่น ให้ลองใช้สายของ Apple แทน
 9. ถอดอุปกรณ์ USB อื่นๆ ทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ ยกเว้นคีย์บอร์ดและเมาส์ จากนั้นต่ออุปกรณ์ iOS อีกครั้ง หากแก้ปัญหาได้ ให้ต่ออุปกรณ์ USB อื่นใหม่ทีละเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ยังรู้จักอุปกรณ์ iOS ของคุณอยู่หลังจากเพิ่มกลับเข้าไปแต่ละเครื่อง 

หากขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเหล่านี้แก้ปัญหาได้ แต่ต่อมากลับมีปัญหาอีก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น ตรวจสอบเพื่อดูว่าคุณเสียบปลั๊กอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์เสริมชนิดใดหรือใช้สายชนิดใดที่ทำให้เกิดปัญหาอีก

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: