หากคุณไม่สามารถอัพเดทหรือกู้คืน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณได้

คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ iOS ของคุณให้อยู่ในโหมดการกู้คืน จากนั้นกู้คืนเครื่องโดยใช้ iTunes ได้

คุณอาจจำเป็นต้องใช้โหมดการกู้คืนเพื่อกู้คืนอุปกรณ์ของคุณในกรณีต่อไปนี้

 • iTunes ไม่รู้จักอุปกรณ์ของคุณหรือแจ้งว่าอยู่ในโหมดการกู้คืน
 • หากหน้าจอของคุณค้างอยู่ที่โลโก้ Apple นานหลายนาทีโดยไม่มีแถบความคืบหน้า
 • คุณเห็นหน้าจอ "เชื่อมต่อกับ iTunes"

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณเห็นแถบความคืบหน้าบนหน้าจอนานหลายนาที

ทำให้อุปกรณ์ของคุณอยู่ในโหมดการกู้คืน แล้วตั้งค่าอุปกรณ์อีกครั้ง

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด 
 2. หาก iTunes เปิดอยู่แล้ว ให้ปิดทิ้ง เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ แล้วเปิด iTunes หากคุณไม่มีคอมพิวเตอร์ ให้ขอยืมจากเพื่อน หรือไปที่ Apple Retail Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เพื่อขอความช่วยเหลือ
 3. เมื่ออุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่ออยู่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
  • iPad รุ่นต่างๆ ที่มี Face ID: กดปุ่มด้านบนและปุ่มปรับเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น ลากแถบเลื่อนเพื่อปิดอุปกรณ์ของคุณ เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ในขณะกดปุ่มด้านบนค้างไว้ กดปุ่มด้านบนค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอโหมดการกู้คืน
  • iPhone 8 หรือใหม่กว่า: กดปุ่มด้านข้างและปุ่มปรับเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น ลากแถบเลื่อนเพื่อปิดอุปกรณ์ของคุณ เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ในขณะกดปุ่มด้านข้างค้างไว้ กดปุ่มด้านข้างค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอโหมดการกู้คืน
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus และ iPod touch (รุ่นที่ 7): กดปุ่มด้านข้าง (หรือด้านบน) ค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น ลากแถบเลื่อนเพื่อปิดอุปกรณ์ของคุณ เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ในขณะกดปุ่มลดเสียงค้างไว้ กดปุ่มลดเสียงค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอโหมดการกู้คืน
  • iPad ที่มีปุ่มโฮม, iPhone 6s หรือรุ่นก่อนหน้า และ iPod touch (รุ่นที่ 6) หรือรุ่นก่อนหน้า: กดปุ่มด้านข้าง (หรือด้านบน) ค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น ลากแถบเลื่อนเพื่อปิดอุปกรณ์ของคุณ เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ในขณะกดปุ่มโฮมค้างไว้ กดปุ่มโฮมค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอโหมดการกู้คืน
   หน้าจอ
 4. เมื่อคุณเห็นตัวเลือกให้กู้คืนหรืออัพเดท ให้เลือกอัพเดท iTunes จะพยายามติดตั้ง iOS อีกครั้ง โดยไม่ลบข้อมูลของคุณออก ให้รอระหว่างที่ iTunes ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ของคุณ หากใช้เวลาดาวน์โหลดเกิน 15 นาที และอุปกรณ์ของคุณออกจากหน้าจอ "เชื่อมต่อกับ iTunes" ควรปล่อยให้ดาวน์โหลดจนเสร็จ แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 3
  มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าจอ iPhone
 5. หลังจากที่อัพเดทหรือกู้คืนเสร็จแล้ว ให้ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณไม่สามารถอัพเดทหรือกู้คืนอุปกรณ์ของคุณด้วยโหมดการกู้คืนได้ หรือไม่สามารถใช้โหมดการกู้คืนได้เนื่องจากปุ่มเสีย โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

วันที่เผยแพร่: