รีสตาร์ท iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ทำตามขั้นตอนเพื่อรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ

วิธีรีสตาร์ท

  1. กดปุ่มพัก/ปลุก ค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนสีแดงจะปรากฏขึ้น
  2. ลากแถบเลื่อนเพื่อปิดอุปกรณ์ของคุณอย่างสมบูรณ์
  3. หลังจากอุปกรณ์ปิดแล้ว ให้กดปุ่มพัก/ปลุก ค้างไว้อีกครั้งจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple

  

วิธีการบังคับรีสตาร์ท

คุณควรใช้วิธีบังคับให้รีสตาร์ท iPhone, iPad หรือ iPod touch เป็นทางเลือกสุดท้าย และทำเฉพาะกรณีที่อุปกรณ์ไม่ตอบสนองเท่านั้น ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อบังคับรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ

  • บน iPhone 7 หรือ iPhone 7 Plus: กดปุ่มพัก/ปลุกและปุ่มลดเสียงค้างไว้อย่างน้อยสิบวินาทีจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple
  • บน iPhone 6s และรุ่นก่อนหน้า, iPad หรือ iPod touch: กดปุ่มพัก/ปลุกและปุ่มโฮมค้างไว้อย่างน้อยสิบวินาทีจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple

รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเรียนรู้สิ่งที่ต้องทำได้หากอุปกรณ์ของคุณยังคงไม่ตอบสนองหรือเปิดไม่ได้

วันที่เผยแพร่: