รีสตาร์ทหรือรีเซ็ต iPhone, iPad หรือ iPod touch

เรียนรู้วิธีปิดและเปิด (รีสตาร์ท) และรีเซ็ต iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

วิธีรีสตาร์ท

  1. กดปุ่ม พักหรือปลุก ค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนสีแดงจะปรากฏขึ้น
  2. ลากแถบเลื่อนเพื่อปิดอุปกรณ์ของคุณอย่างสมบูรณ์
  3. หลังจากอุปกรณ์ปิดแล้ว กดปุ่มพักหรือปลุกค้างไว้อีกครั้งจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple

 

วิธีรีเซ็ต

  • คุณควรรีเซ็ตอุปกรณ์ให้เป็นทางเลือกสุดท้ายและเมื่อคุณไม่สามารถรีสตาร์ทเครื่องได้เท่านั้น
  • การรีเซ็ต ให้กดทั้งปุ่มพักหรือปลุกและปุ่มโฮมค้างไว้อย่างน้อย 10 วินาที จนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple

รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

คุณยังสามารถเรียนรู้สิ่งที่ควรทำถ้าอุปกรณ์ของคุณ ยังไม่ทำงานหรือไม่เปิด ได้อีกด้วย

แก้ไขล่าสุด:
เป็นประโยชน์ไหม
มี 86% คนเห็นว่าเป็นประโยชน์

ข้อมูลการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ไทย