รีสตาร์ท iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ทำตามขั้นตอนเพื่อรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ

วิธีรีสตาร์ท

  1. กดปุ่ม พักเครื่อง/ปลุก ค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนสีแดงจะปรากฏขึ้น
  2. ลากแถบเลื่อนเพื่อปิดอุปกรณ์ของคุณอย่างสมบูรณ์
  3. หลังจากอุปกรณ์ปิดแล้ว กดปุ่ม พักเครื่อง/ปลุก ค้างไว้อีกครั้งจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple

วิธีการบังคับให้รีสตาร์ท

คุณควรใช้วิธีบังคับให้รีสตาร์ท iPhone, iPad หรือ iPod touch เป็นทางเลือกสุดท้าย และทำเฉพาะกรณีที่อุปกรณ์ไม่ตอบสนองเท่านั้น เมื่อต้องการบังคับให้รีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ ให้กดปุ่ม พักเครื่อง/ปลุก และปุ่มโฮมค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple

รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเรียนรู้ว่าจะทำอย่างไร หากอุปกรณ์ของคุณ ยังคงไม่ตอบสนองหรือเปิดทำงาน

แก้ไขล่าสุด: