รีสตาร์ท iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ทำตามขั้นตอนเพื่อรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ

วิธีรีสตาร์ท

 

รีสตาร์ท iPhone X หรือใหม่กว่า

 1. กดปุ่มด้านข้างและปุ่มปรับระดับเสียงปุ่มไหนก็ได้ค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น
 2. ลากแถบเลื่อนเพื่อปิดอุปกรณ์ของคุณอย่างสมบูรณ์*
 3. หลังจากอุปกรณ์ปิดแล้ว ให้กดปุ่มด้านข้างค้างไว้อีกครั้งจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple

รีสตาร์ท iPhone 8 หรือรุ่นก่อนหน้าหรือ iPod touch ของคุณ

 1. กดปุ่มด้านบน (หรือด้านข้าง) ค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น
 2. ลากแถบเลื่อนเพื่อปิดอุปกรณ์ของคุณอย่างสมบูรณ์*
 3. หลังจากอุปกรณ์ปิดแล้ว ให้กดปุ่มด้านบน (หรือด้านข้าง) ค้างไว้อีกครั้งจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple

*เมื่อใช้งาน iOS 11 หรือใหม่กว่า คุณจะสามารถปิดอุปกรณ์ได้โดยไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป> ปิดเครื่อง

รีสตาร์ท iPad ที่มี Face ID

 1. กดปุ่มด้านบนและปุ่มปรับระดับเสียงปุ่มไหนก็ได้ค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น
 2. ลากแถบเลื่อนเพื่อปิดอุปกรณ์ของคุณอย่างสมบูรณ์1
 3. หลังจากปิดเครื่องอุปกรณ์ของคุณแล้ว ให้กดปุ่มด้านบนค้างไว้อีกครั้งจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple

รีสตาร์ท iPad ที่มีปุ่มโฮม

 1. กดปุ่มด้านบน (หรือด้านข้าง) ค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น
 2. ลากแถบเลื่อนเพื่อปิดอุปกรณ์ของคุณอย่างสมบูรณ์2
 3. หลังจากอุปกรณ์ปิดแล้ว ให้กดปุ่มด้านบน (หรือด้านข้าง) ค้างไว้อีกครั้งจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple

 1. คุณยังสามารถปิดอุปกรณ์ของคุณโดยไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > ปิดเครื่อง
 2. เมื่อใช้งาน iOS 11 หรือใหม่กว่า คุณจะสามารถปิดอุปกรณ์ได้โดยไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > ปิดเครื่อง

หากอุปกรณ์ iOS ไม่ตอบสนองหรือเปิดไม่ได้

วันที่เผยแพร่: