หาก iTunes ไม่รู้จัก iPhone, iPad หรือ iPod ของคุณ

หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB แล้ว แต่ iTunes ไม่รู้จัก iPhone, iPad หรือ iPod ให้ดูข้อมูลช่วยเหลือ

เมื่อ iTunes บนคอมพิวเตอร์ไม่รู้จักอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก หรือข้อผิดพลาด "0xE" หากเป็นเช่นนั้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ แล้วลองเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้งหลังจากทำตามแต่ละขั้นตอนแล้ว

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iTunes เวอร์ชั่นล่าสุดที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้
 2. ตรวจสอบว่าคุณมีซอฟต์แวร์ล่าสุดใน Mac หรือ PC ที่ใช้ Windows แล้ว
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เปิดอยู่
 4. หากคุณเห็นข้อความเตือนว่า "เชื่อถือคอมพิวเตอร์นี้" ให้ปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณแล้วแตะ "เชื่อถือ"
 5. ถอดอุปกรณ์เสริม USB ทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ ยกเว้นอุปกรณ์ของคุณ ลองใช้พอร์ต USB แต่ละพอร์ต เพื่อดูว่ามีพอร์ตที่ใช้ได้หรือไม่ จากนั้นลองใช้สาย USB ของ Apple เส้นอื่น
 6. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และ iPhone, iPad หรือ iPod
 7. ลองเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หากใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นแล้ว แต่คุณยังประสบปัญหาเดิมอีก โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
   

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้สำหรับ Mac หรือ PC ที่ใช้ Windows

หากคุณใช้ Mac

 1. ให้กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วคลิกเมนู Apple จากนั้นเลือก "ข้อมูลระบบ" หรือ "รายงานระบบ"
 2. จากรายการทางด้านซ้าย ให้เลือก USB 
 3. หากคุณเห็น iPhone, iPad หรือ iPod ที่ใต้แผนภูมิต้นไม้ของอุปกรณ์ USB ให้ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของผู้ให้บริการรายอื่น หากไม่เห็น ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple

หากคุณใช้ PC ที่ใช้ Windows

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ USB ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ Apple อีกครั้ง

 1. ถอดอุปกรณ์ออกจากคอมพิวเตอร์
 2. ต่ออุปกรณ์อีกครั้ง หาก iTunes เปิดขึ้นมา ให้ปิด
 3. กดปุ่ม Windows และ R บนคีย์บอร์ด เพื่อเปิดคำสั่ง Run
 4. ในหน้าต่าง Run ให้พิมพ์ดังนี้
  %ProgramFiles%\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers
 5. คลิกตกลง
 6. คลิกขวาที่ไฟล์ usbaapl64.inf หรือ usbaapl.inf แล้วเลือกติดตั้ง

  คุณอาจเห็นไฟล์อื่นๆ ที่ขึ้นต้นด้วย usbaapl64 หรือ usbaapl ต้องแน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .inf หากคุณไม่แน่ใจว่าควรติดตั้งไฟล์ประเภทใด ให้คลิกขวาที่บริเวณว่างๆ ในหน้าต่าง File Explorer คลิกดู แล้วคลิกรายละเอียด เพื่อค้นหาประเภทของไฟล์ที่ถูกต้อง ทั้งนี้คุณควรติดตั้งไฟล์ข้อมูลการติดตั้ง
 7. ถอดอุปกรณ์ออกจากคอมพิวเตอร์ จากนั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 8. ต่ออุปกรณ์อีกครั้งแล้วเปิด iTunes

หาก iTunes ยังคงไม่รู้จักอุปกรณ์ของคุณ

ให้ตรวจสอบตัวจัดการอุปกรณ์ เพื่อดูว่าติดตั้งไดรเวอร์ USB ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ Apple แล้วหรือยัง โดยเปิดตัวจัดการอุปกรณ์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. กดปุ่ม Windows และ R บนคีย์บอร์ด เพื่อเปิดคำสั่ง Run
 2. ในหน้าต่าง Run ให้พิมพ์ devmgmt.msc แล้วคลิกตกลง ตัวจัดการอุปกรณ์ควรจะเปิดขึ้นมา
 3. ค้นหาและขยายส่วนตัวควบคุม Universal Serial Bus
 4. มองหาไดรเวอร์ USB ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ Apple

หากคุณไม่เห็นไดรเวอร์ USB ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ Apple หรือเห็น "อุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก" ให้ทำดังนี้

 • เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB เส้นอื่น
 • ต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หากใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นแล้ว แต่คุณยังประสบปัญหาเดิมอีก โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากคุณเห็นไดรเวอร์ USB ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ Apple พร้อมสัญลักษณ์ข้อผิดพลาด

หากคุณเห็น  หรือ  ข้างไดรเวอร์ USB ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ Apple ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. รีสตาร์ท Apple Mobile Device Service
 2. ตรวจหาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของบริษัทอื่น จากนั้นให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 3. ลองติดตั้งไฟล์ usbaapl64.inf หรือ usbaapl.inf อีกครั้ง

 

หากปัญหายังคงอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: