รีสตาร์ท iPad ของคุณ

ดูวิธีปิด iPad แล้วเปิดใหม่

วิธีรีสตาร์ท iPad ที่มี Face ID

  1. กดปุ่มเพิ่มหรือลดเสียงและปุ่มด้านบนค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น
  2. ลากแถบเลื่อน จากนั้นรอ 30 วินาทีเพื่อให้เครื่องปิด
  3. หากต้องการเปิดอุปกรณ์อีกครั้ง ให้กดปุ่มด้านบนค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple

วิธีรีสตาร์ท iPad ที่มีปุ่มโฮม

  1. กดปุ่มด้านบนค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น
  2. ลากแถบเลื่อน จากนั้นรอ 30 วินาทีเพื่อให้เครื่องปิด
  3. หากต้องการเปิดอุปกรณ์อีกครั้ง ให้กดปุ่มด้านบนค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple

หากอุปกรณ์ iOS ไม่ตอบสนองหรือเปิดไม่ได้

วันที่เผยแพร่: