หากคุณเห็นข้อผิดพลาดเมื่อคุณอัพเดทหรือกู้คืน iPhone, iPad หรือ iPod

ดูสิ่งที่ควรทำเมื่อเห็นรหัสข้อผิดพลาดหรือการแจ้งเตือนเมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์ในการอัพเดทหรือกู้คืนอุปกรณ์

เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง

เสียบอุปกรณ์ iOS เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์โดยตรง (อย่าเสียบเข้ากับพอร์ตตรงคีย์บอร์ดหรือฮับ USB ที่เสียบกับคอมพิวเตอร์อยู่)


lightning to USB cable

รีสตาร์ท

ปิดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคุณ แล้วเปิดอีกครั้ง

ตรวจสอบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

คุณอาจต้องอัพเดท เปลี่ยน หรือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่อาจขัดขวางการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์กับ iTunes


 

ลองอีกครั้ง

อัพเดทหรือกู้คืนอุปกรณ์อีกครั้ง

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้วยังเห็นข้อผิดพลาดอีก ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับรหัสข้อผิดพลาดที่คุณพบ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: