หากคุณเห็นข้อผิดพลาดเมื่อคุณอัปเดตหรือกู้คืน iPhone, iPad หรือ iPod

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณเห็นรหัสข้อผิดพลาดหรือการแจ้งเตือน เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ในการอัปเดตหรือกู้คืนอุปกรณ์ของคุณ

อัปเดต Mac หรือ PC ของคุณ

เสียบอุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์โดยตรง

เสียบ iPhone, iPad หรือ iPod กับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์โดยตรง (ไม่เสียบกับคีย์บอร์ดหรือฮับ USB แบบต่อพ่วง) สายที่เสียบจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

อุปกรณ์ต้องปลดล็อกอยู่ หากระบบถาม ให้เลือกเชื่อถืออุปกรณ์

หากยังเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่ ให้ลองใช้สาย USB อื่นของ Apple หรือเปลี่ยนไปเสียบพอร์ต USB อื่นของคอมพิวเตอร์
 

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคุณ

ปิดคอมพิวเตอร์ แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง จากนั้นรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ

ดูวิธีรีสตาร์ท iPhone รีสตาร์ท iPad หรือรีสตาร์ท iPod touch
 

ตรวจสอบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

คุณอาจต้องอัปเดต เปลี่ยน หรือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่อาจขัดขวางการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์กับ iTunes
 

ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

อัปเดตหรือกู้คืนอุปกรณ์ของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ใช้เครือข่ายอื่น
 

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: