หากคุณเห็นข้อผิดพลาดเมื่อคุณอัพเดทหรือกู้คืน iPhone, iPad หรือ iPod

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณเห็นรหัสข้อผิดพลาดหรือการแจ้งเตือนเมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์ในการอัพเดทหรือกู้คืนอุปกรณ์ของคุณ

เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง

เสียบอุปกรณ์ iOS เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์โดยตรง (อย่าเสียบเข้ากับพอร์ตตรงคีย์บอร์ดหรือฮับ USB ที่เสียบกับคอมพิวเตอร์อยู่) หากคุณยังพบข้อผิดพลาดอยู่ ให้ลองใช้สายอื่น


lightning to USB cable

รีสตาร์ท

ปิดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคุณ แล้วเปิดอีกครั้ง

ดูวิธีรีสตาร์ท iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ตรวจสอบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

คุณอาจต้องอัพเดท เปลี่ยน หรือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่อาจขัดขวางการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์กับ iTunes


 

ลองอีกครั้ง

อัพเดทหรือกู้คืนอุปกรณ์อีกครั้ง

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้วยังเห็นข้อผิดพลาดอีก ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับรหัสข้อผิดพลาดที่คุณพบ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: