ใช้จอแสดงผลหลายจอกับ Windows บน Mac Pro ของคุณ (ปลายปี 2013)

คุณสามารถเชื่อมต่อจอแสดงผลหลายจอเข้ากับจุดเชื่อมต่อ Thunderbolt, Mini DisplayPort และ HDMI บน Mac Pro ของคุณ (ปลายปี 2013) แล้วใช้งานเมื่อ Mac ของคุณเริ่มต้นระบบจาก Microsoft Windows

การเชื่อมต่อจอแสดงผลกับ Mac Pro (ปลายปี 2013)

คุณสามารถเชื่อมต่อจอแสดงผลกับ Mac Pro (ปลายปี 2013) ได้สูงสุดถึงหกจอโดยใช้ Thunderbolt, Mini DisplayPort และ HDMI คุณสามารถใช้จอแสดงผลเหล่านี้เมื่อ Mac ของคุณเริ่มต้นระบบ จาก OS X หรือจาก Windows 8.1 หรือใหม่กว่า โดยใช้ Boot Camp

การเชื่อมต่อจอแสดงผลแต่ละครั้งเป็นส่วนหนึ่งของ "บัส" ในตัวบน Mac Pro ของคุณ เมื่อคุณใช้จอแสดงผลมากกว่าหนึ่งจอกับ Mac Pro คุณจะต้องเชื่อมต่อจอแสดงผลบางจอกับพอร์ตเฉพาะ ใช้แนวทางต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่อจอแสดงผลของคุณได้อย่างถูกต้อง

คุณสามารถเชื่อมต่อสิ่งต่อไปนี้

  • จอแสดงผล Apple LED Cinema (27 นิ้ว) หรือจอแสดงผลของบริษัทอื่นหกจอผ่าน Thunderbolt เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ต่อจอแสดงผลของคุณกับบัส Thunderbolt ที่แตกต่างกัน ถ้าเป็นไปได้
  • จอแสดงผล Apple Thunderbolt (27 นิ้ว) สามจอ เชื่อมต่อจอแสดงผลเพียงหนึ่งจอเข้ากับบัส Thunderbolt แต่ละบัส นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อจอแสดงผล LED Cinema (27 นิ้ว) หรือจอแสดงผลของบริษัทอื่นได้อีกสามจอ แบบหนึ่งจอต่อหนึ่งบัส Thunderbolt ทั้งหมดรวมเป็นหกจอ
  • จอแสดงผล Apple Thunderbolt สองจอ (บน Thunderbolt บัส 1 และ 2) และ 4K Ultra HD TV หนึ่งเครื่องโดยใช้ HDMI
  • จอแสดงผล 4K สองจอ (บน Thunderbolt บัส 1 และ 2) และ 4K Ultra HD TV หนึ่งเครื่องบน HDMI)

จอแสดงผล DVI

คุณสามารถเชื่อมต่อจอแสดงผล DVI กับ อะแดปเตอร์ที่เหมาะสม ใช้จอแสดงผล DVI สองจอหรือน้อยกว่า (หรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณ TMDS อื่นๆ) กับ Mac Pro ของคุณในเวลาเดียวกัน ใช้จอแสดงผล DVI เพียงหนึ่งจอถ้าคุณใช้อุปกรณ์ HDMI ด้วย

จอแสดงผล 4k

คุณสามารถใช้จอแสดงผล 4k และ Ultra HD TV เดียวกันบน Mac Pro ของคุณใน Windows ที่ทำงานร่วมกับ OS X แอพพลิเคชั่น Windows บางอย่างอาจแสดงหน้าจอเพียงครึ่งเดียวบนจอแสดงผล 4K เมื่อใช้อัตราการรีเฟรช 60 Hz เปลี่ยนการตั้งค่าบนจอแสดงผล 4k ของคุณโดยใช้ตัวควบคุมในตัวของจอแสดงผลเป็น 30 Hz เพื่อใช้งานทั้งหน้าจอกับแอพพลิเคชั่นของคุณ

หากจอแสดงผลไม่ทำงาน

หากคุณไม่เห็นภาพบนจอแสดงผลที่เชื่อมต่ออยู่ ให้ลองถอดแล้วเชื่อมต่อสาย Thunderbolt, HDMI หรือ Mini DisplayPort หรืออะแดปเตอร์เข้าไปใหม่ที่เครื่อง Mac Pro หากคุณยังคงไม่เห็นภาพ ให้ลอง ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่รองรับ Boot Camp อีกครั้ง 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: