ใช้การจำกัดบน Apple TV

การจำกัดจะทำงานเหมือนกับการควบคุมโดยผู้ปกครอง เพื่อให้คุณจำกัดการเข้าถึงบางคอนเทนต์และบางคุณสมบัติบน Apple TV ได้

ก่อนที่จะเริ่ม ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีซอฟต์แวร์ล่าสุดสำหรับ Apple TV

เปิดการจำกัด

 1. จากเมนูหลัก ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด
 2. เลือกการจำกัดเพื่อเปิดใช้งาน
 3. หากได้รับแจ้งจากระบบ ให้สร้างรหัสสี่หลัก
 4. ป้อนรหัสสี่หลักอีกครั้งเพื่อยืนยัน จากนั้นเลือกตกลง

การจำกัดใน Apple TV 4K หรือ Apple TV HD

แม้ว่าตัวเลือกจะแตกต่างกันไป คุณสามารถกำหนดการจำกัดได้เองในการตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด ดังนี้

 • อนุญาต: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อคุณไม่ต้องการให้มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน หรือไม่ต้องการจำกัดแอพหรือคุณสมบัติ
 • จำกัด: เลือกการตั้งค่านี้เพื่อให้มีการขอรหัสสี่หลักสำหรับการซื้อ การเช่า หรือการใช้งานแอพ
 • "ปิดกั้น" หรือ "ไม่": ตัวเลือกเหล่านี้จะบล็อคคอนเทนต์หรือคุณสมบัติ
 • "แสดง" หรือ "ใช่": เลือกตัวเลือกเหล่านี้เมื่อคุณไม่ต้องการจำกัดแอพหรือคุณสมบัติ
 • ซ่อน: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อซ่อนแอพหรือคุณสมบัติ

จำกัดคุณสมบัติหรือคอนเทนต์บางประเภท

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของสิ่งที่คุณสามารถจำกัด และตัวเลือกสำหรับแต่ละรายการ

 • การซื้อ การเช่า หรือการซื้อภายในแอพจาก iTunes Store: เลือกอนุญาต จำกัด หรือปิดกั้น
 • เพลงและพ็อดคาสท์: หากต้องการกรองคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมออก ให้เลือกสุภาพ หากไม่ต้องการกรอง ให้เลือกไม่เหมาะสม
 • ภาพยนตร์ รายการทีวี และแอพ: เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ แล้วกรองหรือปิดกั้นคอนเทนต์ตามการจัดประเภทภาพยนตร์หรืออายุ
 • ภาษา Siri ที่ไม่เหมาะสม: หากต้องการกรองภาษาสำหรับผู้ใหญ่ ให้เลือกซ่อน หากไม่ต้องการกรอง ให้เลือกแสดง
 • เกมที่เล่นได้หลายคนและการอัดภาพหน้าจอ: เลือก "ใช่" หรือ "ไม่"
 • การตั้งค่า AirPlay จอแสดงผลห้องประชุม บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ดึงข้อมูลใหม่ให้แอพอยู่เบื้องหลัง ผู้ให้บริการทีวี จับคู่กับแอพรีโมท: เลือกอนุญาตหรือจำกัด

นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่ารหัสผ่าน iTunes Store และ App Store เองได้

การจำกัดบน Apple TV (รุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3)

แม้ว่าตัวเลือกจะแตกต่างกันไป คุณสามารถกำหนดการจำกัดได้เองในการตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด ดังนี้

 • ซ่อน: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อซ่อนแอพจากเมนูหลัก
 • ถาม: เลือกการจำกัดนี้ เพื่อกำหนดให้ต้องป้อนรหัสสี่หลักสำหรับการซื้อ การเช่า หรือการใช้งานแอพ
 • แสดงหรืออนุญาต: หากคุณไม่ต้องการให้มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน หรือไม่ต้องการจำกัดแอพหรือคุณสมบัติ ให้เลือก "แสดง" หรือ "อนุญาต"

จำกัดคุณสมบัติหรือคอนเทนต์บางประเภท

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของสิ่งที่คุณสามารถจำกัด และตัวเลือกสำหรับแต่ละรายการ

 • การซื้อและการเช่า: เลือกอนุญาต ซ่อน* หรือถาม
 • ภาพยนตร์และรายการทีวี: เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ แล้วกรองหรือปิดกั้นคอนเทนต์ตามการจัดอันดับ
 • เพลงหรือพ็อดคาสท์ที่ไม่เหมาะสม: เลือก "อนุญาต" หรือ "ถาม"
 • การตั้งค่า AirPlay: เลือกอนุญาต ซ่อน หรือถาม
 • การตั้งค่าจอแสดงผลห้องประชุม: เลือกอนุญาต ซ่อน หรือถาม
 • แอพ: ไปที่การตั้งค่า > เมนูหลัก เลือกแอพที่คุณต้องการจำกัด แล้วเลือก "ซ่อน" หรือ "ถาม"

นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่ารหัสผ่าน iTunes Store และ App Store ได้เองด้วย

*หากคุณเลือกซ่อน ภาพยนตร์และรายการทีวีของคุณจะไม่ปรากฏในเมนูหลัก และจะไม่สามารถเล่นได้

วันที่เผยแพร่: