En MacBook Pro med Pages-mallväljaren öppen på skärmen. Kategorin Alla mallar är markerad till vänster och fördesignade mallar ordnade i rader efter kategori visas till höger.

Kom igång med en mall

Alla dokument utgår från en mall som du använder som startpunkt. Du kan skapa ordbehandlingsdokument (som rapporter och brev) och sidlayoutdokument (som affischer och nyhetsbrev). Byt ut texten och bilderna i mallen mot ditt eget innehåll.

Introduktion till ordbehandlings- och sidlayoutdokument

Verktygsfältet med knappar för att lägga till tabeller, diagram, textrutor, former och medier. Form är markerad och visar kategorin Aktiviteter som är markerad i sidofältet till vänster och med former till höger.

Lägga till bilder, former, tabeller med mera

Lägg till objekt som tabeller, diagram, former och medier (bilder, ljud och video) i dokumentet. Du kan lägga objekt i lager, ändra storlek på dem och placera dem var som helst på sidan.

Introduktion till bilder, diagram och andra objekt

En form med text som flödar runt den på tre av dess sidor.

Anpassa varje detalj

Ändra utseendet på texten, lägg till en kantskugga för en bild eller fyll former med färger och mycket mer – du kan redigera allt i dokumentet. Du kan till och med flöda text runt bilder eller länka textrutor så att text flödar från en textruta till nästa.

Introduktion till Pages

Mallväljaren med Böcker valt i kategorilistan till vänster, och bokmallar i stående riktning till höger.

Bli utgivare

I Pages finns bokmallar som du kan använda till att skapa interaktiva böcker i formatet EPUB. Lägg till text och bilder och till och med en innehållsförteckning. När du är klar kan du göra boken tillgänglig för köp eller hämtning i Apple Books.

Introduktion till att skapa en bok

Menyn Samarbete med namnen på de personer som samarbetar på ett dokument. Under namnen finns delningsalternativ.

Samarbeta i realtid

Bjud in andra att arbeta tillsammans med dig på dokumentet. Alla du bjuder in kan se ändringar som görs. Däremot kan du styra vem som kan göra ändringar eller bara läsa dokumentet.

Introduktion till samarbete

Kom igång med Pages 12.0 på datorn med hjälp av den här handboken. (Om du vill se vilken Pages-version du har väljer du Pages > Om Pages i Pages-menyn högst upp på skärmen.) Om du vill utforska Pages Användarhandbok klickar du på Innehållsförteckning överst på sidan eller skriver ett ord eller en fras i sökfältet. Du kan också hämta handboken från Apple Books (där den är tillgänglig).

Om du behöver mer hjälp besöker du supportwebbplatsen för Pages.

Var detta till hjälp?
Högsta antal tecken: 250
Högsta antal tecken är 250.
Tack för din feedback.