macOS High Sierra

Alternativ för säkerhetskopiering av datorn

Dina bilder, dokument, program och din musik är viktiga. Bästa sättet att skydda dem är att regelbundet säkerhetskopiera alla filer på datorn. Det finns flera sätt att göra detta.

Time Machine

Med Time Machine säkerhetskopieras allt på datorn, inklusive bilder, musik, filmer och dokument. När du har ställt in Time Machine säkerhetskopieras datorn regelbundet utan att du behöver göra något. Mer information finns i Ansluta en ny hårddisk för säkerhetskopiering till datorn.

CD- och DVD-skivor

Du kan skapa en bränningsmapp som innehåller alla dina viktiga filer. När du vill säkerhetskopiera den senaste versionen av de filerna på en CD- eller DVD-skiva öppnar du helt enkelt den bränningsmappen och klickar på Bränn. Mer information finns i Skapa och använda en bränningsmapp.

Andra hårddiskar

Om du har en extra hårddisk kan du säkerhetskopiera filer genom att kopiera dem från en hårddisk till den andra. Du kan spara utrymme genom att komprimera ett objekt innan du kopierar det till en hårddisk för säkerhetskopiering. Det gör du genom att markera det och välja Arkiv > Komprimera.

Om hårddisken är uppdelad i partitioner kan du säkerhetskopiera filer från en partition till en annan. Den lösningen är inte lika säker som de andra alternativen eftersom både originalfilerna och säkerhetskopian kan gå förlorade om hårddisken skadas. Läs mer om att partitionera en skiva i Partitionera en hårddisk.

Skivverktyg

Om du behöver säkerhetskopiera fler filer än vad som ryms på en enda CD- eller DVD-skiva kan du med Skivverktyg skapa en komprimerad skivavbild av filerna.

Öppna Skivverktyg åt mig