macOS High Sierra

Partitionera en fysisk skiva

Vid partitioneringen delas en skiva upp i enskilda partitioner som visas som separata volymer under Enheter i sidofältet i Finder. Du kanske måste partitionera en skiva om du vill installera flera operativsystem, eller om du måste ändra enhetens format.

Hur du partitionerar en skiva beror på filformatet den använder.

Använd Boot Camp-assistent om du partitionerar din interna, fysiska skiva eftersom du vill installera Windows.

Öppna Boot Camp-assistent åt mig

VARNING: Undvik dataförlust på en Fusion Drive genom att aldrig ansluta den till en dator som använder en OS X-version som är äldre än 10.8.5. Läs mer i Apple Support-artikeln Fusion Drive-enheter i OS X Mavericks bör endast anslutas till OS X Mountain Lion 10.8.5 eller senare.

Öppna Skivverktyg åt mig

Lägga till en volym i en APFS-behållare

APFS (Apple File System) tilldelar skivutrymme på begäran, men vid behov kan du även hantera tilldelningen till APFS-volymer manuellt.

Viktigt: Säkerhetskopiera alla data som en försiktighetsåtgärd innan du skapar nya partitioner på enheter.

 1. Markera en befintlig APFS-volym i sidofältet och klicka på knappen Lägg till volym .

 2. Ange ett namn på den nya APFS-volymen.

 3. Klicka på popupmenyn Format och välj ett format.

  • APFS: Använder formatet Apple File System som rekommenderas för volymer med macOS High Sierra.

  • APFS (krypterad): Använder formatet Apple File System och krypterar partitionen.

  • APFS (skiftlägeskänslig): Använder formatet Apple File System och skiljer på små och stora bokstäver i fil- och mappnamn. Mapparna ”Hemarbete” och ”HEMARBETE” är till exempel två olika mappar.

  • APFS (skiftlägeskänslig, krypterad): Använder formatet Apple File System, skiljer på små och stora bokstäver i fil- och mappnamn och krypterar partitionen. Mapparna ”Hemarbete” och ”HEMARBETE” är till exempel två olika mappar.

 4. Om du vill hantera tilldelningen till APFS-volymer manuellt klickar du på Storleksalternativ och anger värden i fälten:

  • Reserverad storlek: Den valfria reserverade storleken ser till att den mängden lagring förblir tillgänglig för den här volymen.

  • Kvotstorlek: Den valfria kvoten begränsar hur mycket lagring volymen kan tilldela.

  Klicka på OK när du är klar.

 5. Klicka på Lägg till.

Lägga till en volym till en enhet formaterad som Mac OS Extended, MS-DOS (FAT) eller ExFAT

Viktigt: Säkerhetskopiera alla data som en försiktighetsåtgärd innan du skapar nya partitioner på enheter.

 1. Markera enheten i sidofältet och klicka på knappen Partitionera .

  Interna lagringsenheter visas i avsnittet Interna i sidofältet. Externa lagringsenheter visas i avsnittet Externa i sidofältet.

  När du markerar en volym som redan innehåller data visas ett skuggat område i cirkeldiagrammet. Detta visar mängden data på volymen. Ett oskuggat område visar mängden tillgängligt utrymme på en annan volym. Skivverktyg rapporterar också om det går att ta bort eller ändra storlek på volymen.

  Om en liten volym har en asterisk betyder det att partitionen är för liten för att visas i rätt skala i diagrammet.

 2. Klicka på knappen Lägg till .

 3. Klicka på varje volym i cirkeldiagrammet till vänster och ge vardera ett namn.

  Namnet på MS-DOS (FAT)- och ExFAT-volymer får vara högst elva tecken långt.

 4. Ange storleken eller dra i reglaget för att öka eller minska varje volyms storlek.

  En fysisk skiva med två partitioner.
 5. Klicka på popupmenyn Format för varje volym och välj ett format.

  • APFS: Använder formatet Apple File System som rekommenderas för volymer med macOS High Sierra.

  • APFS (krypterad): Använder formatet Apple File System och krypterar partitionen.

  • APFS (skiftlägeskänslig): Använder formatet Apple File System och skiljer på små och stora bokstäver i fil- och mappnamn. Mapparna ”Hemarbete” och ”HEMARBETE” är till exempel två olika mappar.

  • APFS (skiftlägeskänslig, krypterad): Använder formatet Apple File System, skiljer på små och stora bokstäver i fil- och mappnamn och krypterar partitionen. Mapparna ”Hemarbete” och ”HEMARBETE” är till exempel två olika mappar.

  • Mac OS Extended (journalförd): Använder Mac-formatet (journalförd HFS Plus) för att skydda integriteten hos det hierarkiska filsystemet.

  • Mac OS Extended (journalförd, krypterad): Använder Mac-formatet, kräver ett lösenord och krypterar volymen.

  • Mac OS Extended (skiftlägeskänslig, journalförd): Använder Mac-formatet och skiljer på små och stora bokstäver i fil- och mappnamn. Mapparna ”Hemarbete” och ”HEMARBETE” är till exempel två olika mappar.

  • Mac OS Extended (skiftlägeskänslig, journalförd, krypterad): Använder Mac-formatet, skiljer på små och stora bokstäver i mappnamn, kräver ett lösenord och krypterar volymen.

  • MS-DOS (FAT): Används till Windows-volymer som är 32 GB eller mindre.

  • ExFAT: Används till Windows-volymer som är 32 GB eller större.

 6. Klicka på Använd.

  Klicka på Visa detaljer om du vill få detaljerad information om hur du skapar en ny volym.

 7. Klickar på Klar när volymerna har skapats med Skivverktyg.

När du har partitionerat en lagringsenhet visas en symbol för varje volym både i sidofältet Skivverktyg och i Finders sidofält.

Förstora en volym formaterad som Mac OS Extended, MS-DOS (FAT) eller ExFAT

Om du har flera volymer formaterade som Mac OS Extended, MS-DOS (FAT), eller ExFAT på en enhet, och utrymmet på en av dem håller på att ta slut, kan du eventuellt göra den större utan att några av filerna på den går förlorade.

Om du vill förstora en volym måste du radera den volym som kommer efter den på enheten och sedan flytta volymens slutpunkt till det lediga utrymmet. Det går inte att förstora den sista volymen på en enhet.

VARNING: När du raderar en volym raderas även alla data på den. Kom ihåg att säkerhetskopiera alla data innan du börjar.

 1. Markera den enhet i sidofältet som innehåller den volym du vill förstora och klicka sedan på knappen Partitionera .

 2. Markera den volym som du vill ta bort i cirkeldiagrammet till vänster och klicka sedan på knappen Radera .

 3. Klicka på Använd.

  Volymen tas bort, formateras om och allt ledigt utrymme tilldelas den tidigare volymen.

 4. Klicka på Klar.

Radera och partitionera om en enhet

Du kan radera alla volymer på en enhet och skapa nya. Du kanske t.ex. vill ändra partitionskartan för en USB-, Thunderbolt- eller en annan lagringsenhet från Huvudstartpost (MBR) till GUID-partitionskarta. Se Radera en volym om du bara vill radera en volym.

VARNING: Alla data på alla volymer på enheten försvinner om du raderar och partitionerar en enhet.

 1. Markera enheten som du vill radera och partitionera om i sidofältet och klicka sedan på knappen Radera .

  Obs! Det går inte att radera enheten med startvolymen.

 2. Ange ett namn på den första volymen.

 3. Klicka på popupmenyn Karta och välj den första partitionens format.

  Namn på MS-DOS- och ExFAT-partitioner får vara högst elva tecken långa.

  • GUID-partitionskarta: Används för alla Intel-baserade Mac-datorer.

  • Huvudstartpost: Används för Windows-partitioner som ska formateras som MS-DOS (FAT) eller ExFAT.

  • Apple-partitionskarta: Används för kompatibilitet med äldre PowerPC-baserade Mac-datorer.

 4. Klicka på Radera och sedan på Klar.