Skivverktyg Hjälp

Välkommen till Skivverktyg

Använd Disk Utility till att hantera skivor, lägga till och hantera volymer samt hantera RAID-uppsättningar.

Tre volymer i APFS-behållaren i sidofältet för Skivverktyg.

Låt macOS hantera utrymme mellan flera volymer

APFS (Apple File System), filsystemet i macOS High Sierra, tilldelar automatiskt ledigt utrymme mellan volymer efter behov, så du behöver inte hantera volymernas storlek manuellt. Om du vill kontrollera att dina volymer har uppgraderats till APFS efter att ha installerat macOS High Sierra markerar du en volym i sidofältet i Skivverktyg. Formatet visas då i mitten av fönstret.

Alternativet APFS (krypterad) i menyn Format.

Skydda dina externa lagringsenheter

När du skaffar en ny flash-enhet eller extern lagringsenhet kan du formatera den som APFS och kryptera den med ett lösenord för att skydda dess innehåll. Börja med att markera din enhet i sidofältet, klicka på Knappen Radera, klicka på popupmenyn Format och välja APFS (krypterad).

Dialogen Skivkontroll i verktygsfältet för Skivverktyg.

Kontrollera din skiva

Om du har problem med en skiva kan Skivverktyg tala om för dig om skivan verkar fungera korrekt och reparera problem som det upptäcker. Om du vill kontrollera en skiva eller volym markerar du den i sidofältet och klickar sedan på Knappen Skivkontroll.